Santa Coloma de Gramenet

Notícia

Pacte local per a la reconstrucció social, econòmica i cultural de Santa Coloma de Gramenet

Avui tots els grups municipals representats a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet hem signat un pacte amb la voluntat de pal·liar les conseqüències devastadores que ha generat la pandèmia de la Covid-19. Tots coincidim en què ara més que mai és necessari unir esforços i crear respostes conjuntes per “sortir d’aquesta situació amb les millors garanties”. Us deixem el document complet aquí.

Les mesures contingudes en el pacte estan pensades per cadascun dels membres, entitats socials o forces polítiques signants amb la voluntat d’atendre  les necessitats socials, econòmiques i culturals de la població colomenca a mig i llarg termini. 

El pacte busca impulsar actuacions específiques per atendre i corregir les desigualtats socials que ja existien abans de la pandèmia, però que ara es troben agreujades per la mateixa: violència masclista, igualtat d’oportunitats, i emergència habitacional. Destaquem, entre d’altres: l’augment i el reforç de recursos per la prevenció de la violència de gènere i la bretxa digital; acceleració del procés per adquirir habitatges per tanteig i retracte i suport a l’alimentació de les famílies. 

El document també preveu  donar resposta a la recessió econòmica, centrant-se en la preservació dels llocs de feina i el reforç del teixit econòmic. La congelació del tipus impositiu de l’IBI per l’exercici 2021 i la reducció del 50% de la quota de terrasses de bars i de la taxa de mercats no sedentaris i la reducció del 50% del preu públic per la recollida de residus comercials en són alguns exemples. 

Santa Coloma també ha de ser una ciutat amb serveis esportius i culturals de proximitat i universals, accessibles a tota la ciutadania. La importància de l’esport és clara: hi ha molts clubs i entitats esportives de la ciutat que apleguen persones de totes les edats fomentant entre elles un estil de vida saludable. Per aquesta raó, es preveuen iniciatives per donar suport a la gestió de les entitats esportives i també ajudes i subvencions perquè aquells que vulguin practicar esport no deixin de fer-ho per no disposar dels recursos econòmics adients. Així, s’estudiarà la implementació de la gratuïtat dels entrenaments en les instal·lacions esportives locals sense límits d’edat. 

La cultura i la creativitat són essencials per a la nostra societat. És per això que en el pacte de ciutat s’inclouen també mesures per ajudar a les entitats i empreses colomenques que s’hi dediquen i l’accés universal de la ciutadania a la cultura tot prestant una atenció molt especial al dels infants, els i les joves i els col·lectius desfavorits.

És voluntat del Pacte de Ciutat treballar per fomentar el consum cultural a la ciutat, com per exemple a les llibreries de proximitat, les sales de teatre privades o les escoles de ball o arts escèniques colomenques.

Així doncs, algunes de les mesures que es contemplen en el pacte local son la bonificació de l'IBI a les activitats empresarials de l'àmbit de la cultura; la creació d'una xarxa audiovisual cultural local que consistirà en una plataforma digital de difusió d’activitats culturals amb una àmplia oferta en la qual tindrà espai preferent l’activitat duta a terme per operadors, companyies, artistes i entitats de la ciutat; un programa de foment de la compra de publicacions a les llibreries de proximitat de la Ciutat

Sabem que la nostra ciutat, tot i ser una de les més segures de Catalunya, ha patit un augment notable de la delinqüència arrel de la pandèmia. Com ja s’ha vist en algún ple de la corporació, els grups municipals signants hem mostrat la nostra disconformitat en la forma de gestionar aquesta qüestió. No obstant, hem trobat un consens en relació a l’establiment de les mesures següents: increment plantilla policial, patrullatge de proximitat, participació dels grups polítics a la Junta de Seguretat Local, continuïtat en el programa de mediació per solucionar els conflictes interpersonals que tenen lloc a la ciutat i la incorporació de  20 agents cívics de dia per tal de fer tasques de suport a les polítiques de civisme i convivència

I no per estar centrats en la crisi de la COVID-19 hem de desatendre altres reptes que ens concerneixen com és la lluita contra el canvi climàtic. Per això en aquest pacte també s’inclouen mesures per a promoure l’ús social dels parcs, el Riu Besòs i el parc de la Serra de Marina i per afavorir els recorreguts a peu i en bicicleta. A més també s’inclouen algunes mesures per a guanyar espai públic i qualitat ambiental. Algunes d'aquestes son:
Obrir al públic 33.000m2 del parc de Can Zam, tallar al trànsit carrers per al passeig de vianants tant els dies feiners com els caps de setmana, la reducció de la velocitat dels vehicles a gran part de la ciutat i l’entrada de Santa Coloma en la ZBE (zona de baixes emissions).

Això sí, hem de dir que trobem a faltar alguna mesura per a incrementar el verd urbà tal com defensava el nostre regidor Salvador Clavera en la moció que vam presentar el ple passat i que podeu llegir aquí.

En resum, creiem que el document del pacte recull les problemàtiques més significatives a les que l’Ajuntament, com a ens públic al servei de la ciutadania, ha de fer front amb totes les eines que té al seu avast. No obstant, caldrà continuar treballant amb els agents socials i, especialment, amb els col·lectius més vulnerables, en les demandes que es vagin generant a mesura que la crisi de la COVID-19 transcorre.