Santa Coloma de Gramenet

Notícia

Esquerra Gramenet útil en l'àmbit d'habitatge

El passat mes de Gener el grup municipal d'Esquerra Republicana va presentar una moció al ple pel retorn social del rescat bancari i per garantir l’accés a l’habitatge social. (Podeu llegir-la aquí)

En aquesta moció, entre altres coses, demanàvem que el govern municipal tractés amb la SAREB (conegut com a banc dolent) per a que cedissin immobles al lloguer social segons les necessitats del municipi i l’estoc total de l’entitat. Demanàvem la creació d’un fons social d’habitatge. Així doncs, ens va sorprendre gratament quan a finals de juliol el govern municipal va informar que la SAREB cedirà 220 habitatges per a fins socials al consistori.

En aquesta mateixa iniciativa del mes de gener volíem instar al Govern central a modificar la Llei 2/2012, per tal de treure la limitació de l’ús dels estalvis municipals per fer front a les necessitats d'habitatge social de la ciutat.
Després d’aquesta reclamació que hem fet Esquerra Republicana a totes les institucions des del nivell municipal fins al Parlament i el Congreso, el govern central va decidir el dia 14 de setembre suspendre la regla de despesa per a que els ajuntaments puguin fer-lo servir per a afrontar la situació de la crisi de la COVID19 a casa nostra.

Com veieu des d'Esquerra Gramenet fa temps que reclamem mesures al govern de la ciutat per a garantir l'accés a un habitatge digne.

Des d’ERC tenim el convenciment de la importància d’aprofitar totes les eines de que disposen els municipis per ampliar el parc públic, sense necessitat de construir i posar més totxo a la ciutat que ja ha pagat prou l’afany especulatiu del sól.

Així doncs, en l’exposició de la moció i en els acords que proposavem inicialment i que van ser retallats en les negociacions per aprovar-la vam insistir al govern municipal per a que fes servir el dret a comprar mitjançant el mecanisme de tanteig i retracte una quantitat important pisos per tal d’augmentar aquest parc públic d’habitatge que tan necessari és. Per tal que comproveu la importància dels avantatges que suposaria fer us d’aquest dret que tenen tots els municipis volem mostrar-vos el cas de la ciutat de Salt, actualment governada per Esquerra Republicana.
L’Ajuntament de Salt va adquirir a través del dret de tanteig i retracte un total de 83 pisos que es destinaran a habitatge social amb una partida de 3,3 milions d’euros, recordem que el poble de Salt té al voltant d’uns 31000 habitants. 83 pisos que es destinaran a lloguer social en una ciutat de 31.000 habitants, quants en tocarien a una ciutat com la nostra de gairebé 120.000 habitants?

Doncs bé, en el pacte local per la recontrucció social, econòmica i cultural de Santa Coloma de Gramenet es va acordar la següent mesura: Adquirir habitatges per Tanteig i Retracte: accelerar el procés ja iniciat per adquirir el màxim d’habitatges possibles, tot incrementant el pressupost previst.

Així doncs, un cop més queda constància que la feina que fem tan des d’Esquerra Republicana de Gramenet com del partit a nivell nacional és útil. A Esquerra Republicana treballem cada dia per millorar les condicions de vida dels nostres conciutadans. És increïble que haguem de passar una pandèmia per a que les administracions es posin les piles en la implementació de polítiques socials que venim demanant de fa temps. No creieu que si les haguessim implementat abans, haguessim pogut amortir algunes de les  conseqüències d’aquesta pandèmia?

El passat dimecres 9 de setembre es va aprovar al Parlament de Catalunya la llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge el text va ser negociat amb el sindicat de llogateres (podeu llegir-lo aquí). Aquesta llei permetrà regular les pujades dels lloguers de manera que grans tenidors d’habitatges no puguin realitzar pujades sobtades i exagerades dels preus dels lloguers provocant la fugida de la gent dels barris entre altres coses. (Podeu llegir aquí una expliació del que preté la llei)

Al ple d’aquest mes seguirem amb l’àmbit de l’habitatge insistint al govern municipal per a que demani formar part de manera permanent de l’àrea de mercat d’habitatge tens per tal que s’apliquin les mesures que es preveuen a la llei per al control dels preus dels habitatges. 


Marina Casas
Assessora del Grup Municipal d’Esquerra Republicana a Santa Coloma de Gramenet