Santa Coloma de Gramenet

Notícia

Comunicat en defensa del patrimoni de Santa Coloma de Gramenet


L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha de vetllar per la conservació del patrimoni històric, arquitectònic i natural de la ciutat, que forma part del llegat històric i cultural de la nostra ciutat, un llegat que volem i hem de transmetre a les futures generacions. Preservar aquest llegat hauria de ser una prioritat per les administracions, i per això és necessari rehabilitar, mantenir, restaurar i donar ús al patrimoni arquitectònic de la ciutat.

Santa Coloma va passar de ser un poble a una gran ciutat en un petit interval de temps. Una de les conseqüències d'aquest creixement, fou la destrucció de patrimoni històric per culpa de l'especulació immobiliària.

Amb l'objectiu de conservar, recuperar i revitalitzar el patrimoni arqueològic, històric, urbanístic i ambiental, l'any 1987 es va aprovar el que seria el primer catàleg de béns a protegir, ampliat posteriorment l'any 2009 l'actual Pla Especial de Protecció de Patrimoni Arquitectònic que inclou el catàleg de béns a protegir.

El catàleg preveu la protecció i conservació dels edificis, i marca els objectius tant patrimonials com també dels traçats urbans. La realitat però, és que la ciutadania ha continuat perdent més patrimoni històric com Can Calvet, Can Bachs, Can Pedragosa, Can Peixauet i aquesta ultima setmana Can Serra.

A la nostra ciutat li queden pocs vestigis del seu passat de poble agricultor i posteriorment industrial. La manca de sensibilitat dels diferents governs municipals ha provocat que Santa Coloma perdés un altre dels edificis històrics: Can Serra situat al numero 3 del carrer Santa Gemma.

La preservació del patrimoni històric i arquitectònic hauria de formar part de les prioritats d'actuació dels ajuntaments "progressistes" i republicans per promoure i conèixer la història i preservar el seu llegat. Un patrimoni històric que ha de ser conegut i reconegut pel conjunt de la societat colomenca i valorat com un actiu indispensable vinculat a la nostra història.

Per tot això, demanem al govern Municipal del PSC que reuneixi urgentment la Comissió de Patrimoni Arquitectònic, Cultural i Natural per a realitzar una diagnosi prèvia a la revisió del Pla Especial de Protecció de Patrimoni Arquitectònic de Santa Coloma de Gramenet i per elaborar una proposta que garanteixi que no es perdi més patrimoni arquitectònic i històric a la ciutat.

A la vegada demanem la col·laboració de veïns, veïnes i associacions de Santa Coloma de Gramenet per tal de que ens facilitin informació i fotografies sobre possible patrimoni arqueològic, històric, urbanístic i ambiental susceptible de ser inclòs en una revisió del catàleg.

Podeu enviar la informació i fotografies a:  grupmunicipalerc@gramenet.cat


Santa Coloma de Gramenet, 14 d'octubre de 2020


Documents relacionats 
Comunicat 14-10-2020