Santa Coloma de Gramenet

Notícia

Com veiem el futur de la Sanitat?

Belén Alonso
Belén Alonso
Des d’ERC-Gramenet Sí defensem un model sanitari públic universal de qualitat, proper , equitatiu, que garanteixi la cohesió social i eviti les discriminacions, garantint l’accés als serveis de salut de qualsevol persona.
Els ajuntament tenim poques competències, i les que tenim les hem d’aprofitar, com ara la promoció, protecció i prevenció de malalties. En coordinació real amb els centres d’atenció primària i de forma transversal amb totes les àrees de l’ajuntament.
En aquest sentit, proposem:
– un consell municipal de salut per assegurar la transversalitat en els diferents àmbits de l’ajuntament i per coordinar i donar suport a les accions de formació i prevenció de la salut.
– Organitzar activitats de promoció de la salut dirigides a pares i mares sobre la salut nostres fills i filles i ampliar els horaris per fer-los compatibles amb el de les famílies.. – Coordinació des de l’ajuntament amb les activitats de promoció de la salut de l’agencia de salut publica de Catalunya.
– Promoure l’activitat física i l’esport, aprofitant els recursos que disposa la ciutat.
Cal que l’esport estigui a l’abast de tothom, per tant, des d’ERC – Gramenet Sí proposem que ningú es quedi fora de la utilització d’aquest ni de cap altra equipament per no poder fer front a les quotes anuals. I proposem reforma dels equipaments per donar cabuda a altres esports.
Cal reforçar programes adreçats als joves i adolescents, com la diversitat sexual, els trastorns alimentaris i salut mental i la drogodependència. Amb la drogodependència, vull remarcar que a Santa Coloma, una ciutat de 120.000 habitants, no tenim centre de referència propi de drogodependència; el nostre centre de referència és el centre Delta a Badalona. Sí és cert que, des d’aquest centre vénen a fer unes hores d’assistència a algun cap de la nostra ciutat, però només unes hores a la setmana.
Ens hem de preparar; de moment utilitzar el millor possible les competències que tenim en matèria de salut i pensar que el futur serà millor un cop tinguem un nou país.
Ho farem!
Belén Alonso