Santa Coloma de Gramenet

Notícia

ESQUERRA REPUBLICANA PRESENTA UNA MOCIÓ PER SUPRIMIR EL CONSELL COMARCAL DEL BARCELONÈS

Riu Besòs
Riu Besòs
Al Consell Comarcal del Barcelonès (CCB) ERC té un grup comarcal format per 4 consellers. Des del començament d'aquest mandat, des d'ERC ens vam proposar resoldre d'una vegada la situació del Consell Comarcal. Molts grups parlaven de fa temps de la seva supressió, però ningú volia fer el pas endavant. Amb el pas dels mesos i l'experiència de veure com funciona el CCB, vam començar a treballar per fer-ho finalment.

Aquest procés va culminar amb una moció demanant justament això, la supressió del CCB i que les seves limitades competències es cedeixin a altres administracions. La moció va comptar amb el suport de gran part del plenari i la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès es debatra al Parlament de Catalunya a finals de Juliol de 2017.

La decisió de portar endavant aquesta moció no va ser aleatòria. En pocs mesos hem vist situacions força surrealistes: pressupostos que no s'aproven perquè falten consellers de govern en el ple; informes de la Sindicatura de Comptes on es mostren possibles irregularitats; informes del Secretari en contra de punts a votar en el plenari; baixa del mateix secretari; etc. No són els únics escàndols que envolten la gestió del Consell Comarcal i de les seves empreses: Feria de Abril, piscines de Sant Adrià, Marina Badalona...

Si parlem justament de competències i de què fa el CCB tenim un problema, ja que el Consell no disposa del Programa d'Actuació Comarcal, que és el document on s'explica que es fa i com. Quan es tingui aquest document, s'haurà d'elaborar una Carta de Serveis del Consell Comarcal, que hem demanat des d'ERC i no ens l'han proporcionat, per conèixer realment quines són les competències, els serveis i les empreses que depenen del Consell Comarcal, així com en aquelles en què participa o està representat, a més dels terrenys i propietats dels que n'és titular. Una vegada tinguem tot això, llavors si es pot decidir quines administracions assumeixen aquestes responsabilitats.

La supressió del Consell no ha de servir en cap cas per amagar res ni evitar que s'assumeixin responsabilitats. Al contrari, la supressió és una oportunitat per fer net en el Consell. Des d'ERC exigim la màxima transparència i anar fins al final amb les investigacions en curs o futures, i seguirem treballant per una República catalana amb unes administracions transparents, eficients i al servei dels ciutadans, i no perquè alguns se'n serveixin.

Descarrega la Moció