Santa Coloma de Gramenet

Notícia

ERC Gramenet respecte a la sensació de seguretat i la reimplantació de la figura del “sereno”

Reforçant l'enllumenat
Reforçant l'enllumenat
El 16 de gener, el PSC de Santa Coloma anunciava en període preelectoral un nou servei per a la ciutat on, part de les seves funcions complementant la dels cossos de policia. L'Ajuntament ha anomenat, interessadament, la recuperació de la figura del "sereno", quan en realitat estan parlant d'agents cívics nocturns.

Des d'ERC creiem que aquesta és el resultat d'una manca de planificació i previsió futura de les necessitats de la policia local de Santa Coloma, en què el procés entre la convocatòria d'oposicions i la incorporació efectiva de l'agent a la plantilla de la policia local pot trigar entre any i mig i dos anys.

Santa Coloma és una ciutat segura. Tenir una ciutat on no es registri cap delicte és una utopia.
Cal combatre dos aspectes: per una banda els delictes en si i per l'altra la sensació d'inseguretat de la ciutadania.

La sensació d'inseguretat és preocupant. Les darreres notícies relatives a la seguretat ciutadania no ajuden, si a més sumem les notícies i rumors (no sempre certs) que es difonen a través de les xarxes socials és difícil tallar les sensacions d'inseguretat. Cal retornar la confiança a la ciutadania, i amb el joc del triler que suposa la incorporació del “sereno” no ajuda. Cal aplicar mesures que augmentin la sensació de confiança a la ciutadania: joves, gent gran, dones.
Reforçant l'enllumenat, detectant punts foscos dels barris, instal·lant punts liles, incrementant la presència de mediadors en conflictes.

En l’aspecte laboral, creiem positiu que l'Ajuntament doni sortida laboral a persones majors de 45 anys que estiguin a l'atur. Cal però que des de l’administració no cronifiquin ni facin seguidisme de la precarietat laboral que suposan els contractes temporals encadenats o no. No serveix només el fet d'incorporar persones al mercat laboral sinó que aquesta ocupació ha de ser de qualitat, si el que volem és crear una ciutat justa i amb oportunitats de futur.