Santa Coloma de Gramenet

Notícia

Ciutat Educadora

L'educació, a tota hora i a tot arreu.
L'educació, a tota hora i a tot arreu.
L'educació, a tota hora i a tot arreu. L'eina més potent i més eficaç al nostre abast, per tal de transformar la societat i dotar a les persones de la capacitat d'emancipar-se. Una educació accessible a tothom, sensible a les diferents necessitats, personalitzada i en constant evolució.

L'aprenentatge dels nostres infants i joves es dóna a les aules, patis, menjadors, al lleure, a la natura; i en qualsevol moment del dia. Això fa imprescindible que hi hagi connexió entre els diferents espais i agents que intervenen en la formació. S'ha de tenir en consideració tots els agents educatius, entenent-ho com una sola comunitat educadora, i reforçar l'escola com a principal motor impulsor de la xarxa comunitària.

ERC Gramenet apostem per l'educació com l'eix vertebrador d'aquesta transformació que requereix la ciutat. Per fer efectiu aquest canvi cal disposar d'un mapa de totes les activitats i serveis educatius del municipi, per tal d'establir una xarxa local amb objectius compartits. Per això cal generar consensos, compartir visions, expectatives i valors; cal distribuir i compartir el lideratge.

Des de l'Ajuntament és imprescindible dotar de tècnics que donin suport al professorat quan detecten un cas de trastorn d'aprenentatge. És un fet demostrat, que amb un suport psicopedagògic adequat que acompanyi l'alumne i les famílies, millorarem un alt percentatge de casos de fracàs escolar. Avui, el pes recau exclusivament en la professionalitat i implicació del personal docent.

D'altra banda, creiem que la cultura i els esports, sobretot els minoritaris, s'han d'apropar a les escoles. Existeixen petites col·laboracions entre entitats i escoles, amb bons resultats. Cal treballar en aquest sentit de forma global i amb coordinació que garanteixi i acompanyi la seva execució per ampliar l'impacte a la ciutat.

És imprescindible habilitar espais a la ciutat, escoles i instituts, on poder realitzar un major nombre d'activitats lúdiques i culturals. Som el paradigma de la diversitat, és a dir, de la catalanitat, i això ho hem d'aprofitar com factors socials i culturals enriquidors.

Només des de l'educació es pot crear un nou model de societat, amb igualtat d'oportunitats, cohesionada, prospera, crítica i lliure.


Sam Núñez
Candidat Esquerra Republicana Municipals 2019