Santa Coloma de Gramenet

Pacte local per a la reconstrucció social, econòmica i cultural de Santa Coloma de Gramenet

Avui tots els grups municipals representats a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet hem signat un pacte amb la voluntat de pal·liar les conseqüències devastadores que ha generat la pandèmia de la Covid-19. Tots coincidim en què ara més que mai és necessari unir esforços i crear respostes conjuntes per “sortir d’aquesta situació amb les millors garanties”. Us deixem el document complet aquí. Les mesures contingudes en el pacte estan pensades per cadascun dels membres, entitats socials o forces polítiques signants amb la voluntat d’atendre  les necessitats socials, econòmiques i culturals de la població colomenca a mig i llarg termini.  El pacte busca impulsar actuacions específiques per atendre i corregir les desigualtats socials que ja existien abans de la pandèmia, però que ara es troben agreujades per la mateixa: violència masclista, igualtat d’oportunitats, i emergència habitacional. Destaquem, entre d’altres: l’augment i el reforç de recursos per la prevenció de la violència de gènere i la bretxa digital; acceleració del procés per adquirir habitatges per tanteig i retracte i suport a l’alimentació de les famílies.  El document també preveu  donar resposta a la recessió econòmica, centrant-se en la preservació dels llocs de feina i el reforç del teixit econòmic. La congelació del tipus impositiu de l’IBI per l’exercici 2021 i la reducció del 50% de la quota de terrasses de bars i de la taxa de mercats no sedentaris i la reducció del 50% del preu públic per la recollida de residus comercials en són alguns exemples.  Santa Coloma també ha de ser una ciutat amb serveis esportius i culturals de proximitat i universals, accessibles a tota la ciutadania. La importància de l’esport és clara: hi ha molts clubs i entitats esportives de la ciutat que apleguen persones de totes les edats fomentant entre elles un estil de vida saludable. Per aquesta raó, es preveuen iniciatives per donar suport a la gestió de les entitats esportives i també ajudes i subvencions perquè aquells que vulguin practicar esport no deixin de fer-ho per no disposar dels recursos econòmics adients.