Granollers

Totes les notícies

pobresa energètica

Granollers sancionarà empreses de subministrament que incompleixin la Llei de pobresa energètica

El Ple de l’Ajuntament de Granollers va aprovar ahir per unanimitat la moció presentada per ERC-Acció Granollers per tal d’estudiar, redactar i posar en marxa un circuit per l’inici de procediments sancionadors contra aquelles empreses de subministrament energètic que incompleixin el protocol de garantia de subministrament a persones o famílies vulnerables prevista a la Llei 24/2015, i en base al Codi Català de Consum i el Decret 278/1993. Malgrat la inexistència del Reglament de la Llei 24/2015 per regular el procediment específic, alguns Ajuntaments ja han iniciat expedients sancionadors a les empreses subministradores que incompleixen els procediments o que realitzen talls indeguts. Sabadell ha estat el primer municipi en fer efectives aquestes sancions, i ja ha emès catorze sancions a empreses subministradores per tall de llum indegut o mala praxi en casos que afecten 198 famílies vulnerables. Sabadell és doncs un exemple de com des de l’administració local es poden generar les bases jurídiques necessàries per sancionar les empreses subministradores que incompleixen la llei 24/215. Aquesta base jurídica del procés sancionador es basa en els drets inclosos en la 24/2015 i en el Codi de Consum de Catalunya (CCC), en tant que la relació de subministrament energètic és una inequívoca relació de consum. L’article 331-5 del CCC estableix les infraccions en matèria de consum per incompliment d’obligacions o prohibicions contractuals o legals, i entre elles recull incloure en els contractes clàusules o realitzar pràctiques que excloguin o limitin els drets de les persones consumidores. Qualifiquen de GREU aquesta infracció, que és sancionada amb multa compresa entre 10.000 i 100.000€. Respecte a la capacitat municipal per a sancionar en matèria de consum, l’article 341-7 del Codi de Consum de Catalunya atribueix la competència sancionadora en les infraccions greus als alcaldes, que a l’Ajuntament de Granollers està delegada en la cinquena tinent d’alcalde.

PLE GRANOLLERS

Crònica del Ple de juny

De la mateixa manera que fa uns dies van celebrar la nit més curta de l’any, ahir vam celebrar un dels Plens més breus de la legislatura. Però va tenir un punt d’especial: ahir ens va acompanyar al Ple el portaveu del “Movimiento defensores de la Paz en Colombia”, en Franklin Castañeda, qui va prendre la paraula per agrair a tots els membres del consistori l’aprovació unànime el passat ple del 28 de maig de la moció presentada per Anmistia Internacional per la protecció dels defensors dels Drets Humans a Colòmbia.   Pel que fa als acord presos, el primer ple de l’estiu va fixar, en primer lloc, les dues festes locals de Granollers per a l’any 2018, que seran el divendres 11 de maig (l'Ascensió) i el divendres 31 d'agost (Festa Major).   També vam aprovar la modificació número 24 del Pressupost Municipal. En aquesta ocasió, la finalitat ha estat incorporar l’1% de la pujada salarial dels treballadors i treballadores directes de l’Ajuntament de Granollers, tal i com estableix l’article 18.2 del Projecte de llei de Pressupostos Generals de l’Estat pel 2017 aprovat pel Congrés. Aquesta modificació també afecta a dos partides més, una de nova de 20.000€ per la redacció del Pla director del verd urbà de Granollers, i un traspàs de 15.000€ destinats a un casal d’estiu per a infants que havia de gestionar el Centre d’Educació Especial Montserrat Montero que finalment haurà d’organitzar-se a través d’una empresa. Amb aquest expedient, ja hem modificat un total de 22 milions d’euros, el 28% del pressupost de 2017. I malgrat que el nostre grup s’acostuma a abstenir en totes les modificacions de crèdit, en tant que responen a la gestió de l’equip de govern, en aquesta ocasió vam decidir votar-hi a favor pel contingut de la mateixa.   El Ple també va aprovar la tercera modificació de la plantilla de l’Ajuntament. Com és habitual, ens vam abstenir ja que es tracten de canvis necessaris però que en tot cas responen a la gestió pròpia del PSC per tal de donar compliment als seus projectes.

Roda premsa pressupost participatiu

ERC-AG posa en marxa el seu propi procés participatiu sobre els pressupostos municipals

ERC-Acció Granollers ha anunciat que a partir d'avui enceta un procés participatiu per tal que la ciutadania i les entitats de la ciutat puguin decidir sobre els pressupostos municipals. Així ho ha explicat el regidor republicà Chakir ElHomrani, qui va assegurat que aquesta proposta busca demostrar que existeix interès per part de la ciutadania en decidir sobre el pressupost i vol «posar fil a l'agulla davant un fet que s'ha allargat massa temps, com és el de posar en marxa un pressupost participatiu a la ciutat». El Homrani ha recordat que el PSC es va comprometre a estudiar i consensuar un model de pressupostos participatius de cara a l'elaboració del pressupost de 2018, però «estem a finals de juny i encara no hem fet cap trobada al respecte». Procés participatiu ERC-AG recollirà, durant els mesos de juliol i setembre, les propostes ciutadanes a través de trobades amb les associacions de veïns dels barris i entitats granollerines, així com de forma telemàtica. A més, durant aquests mesos també farà parades explicatives a tots el barris. Un cop analitzades les propostes rebudes i estudiada la seva viabilitat, el grup les farà arribar a l'equip de govern a principis d'octubre per a la seva inclusió al pressupost municipal de 2018. Un dels objectius d'aquesta campanya és apropar el pressupost municipal a la ciutadania, una qüestió molt important en tant que la millor manera d'avaluar les polítiques municipals és a través del pressupost. Amb aquesta iniciativa, ERC-AG també vol facilitar que la població tingui l’oportunitat de debatre i decidir sobre el model de ciutat i les actuacions necessàries al municipi i fomentar així la implicació ciutadana en la gestió municipal. «Som conscients que, com a grup a l'oposició, tindrem moltes limitacions – assegura El Homrani –, però igualment creiem que aquest exercici de sacsejar i demostrar l'interés per participar en la vida política de la ciutat serà un bon exercici». Ferran Raga, president d'ERC Granollers, ha volgut recordar que ERC-AG fa més d'una dècada que reclama que els veïns i veïnes puguin decidir part de la inversió que es fa als seus barris.

Inauguracio local

Inauguració del nou local d'ERC-AG

Dilluns 19 ERC-AG inaugura la nova seu d’ERC-Acció Granollers, un espai cèntric, a peu de carrer, totalment obert i accessible que ens permetrà ser més visibles i estar més a prop de la ciutadania. L’acte comptarà amb la presència d’Anna Simó, primera secretària de la Mesa del Parlament; Mònica Palacín, secretària d’organització d’ERC; Chakir El Homrani, regidor republicà a Granollers i diputat del Parlament, i Pep Mur, portaveu d’ERC-AG. Us esperem a les 20h al carrer Josep Torras i Bages, 9! Inscriu-te aquí!  

Roda premsa proposta metodològica PEAS

ERC-AG proposa com elaborar el Pla Estratègic d’Acció Social de Granollers en base al consens

El grup municipal d’ERC-Acció Granollers ha fet arribar a l’equip de govern una proposta metodològica concreta per l’elaboració del Pla Estratègic d’Acció Social. Es tracta d’una línia de treball que permetria aprovar el Pla a finals d’any i que donaria resposta a una sèrie d’objectius que per ERC-AG són irrenunciables: assolir un consens social, assegurar la màxima participació d’agents polítics i socials, incorporar una visió transversal i que sigui concret, viable i amb una mirada a llarg termini.   El regidor titular de la Comissió Informativa d’Acció Social i Benestar, Chakir El Homrani, ha recordat que a l’abril, ERC-AG va preguntar al Ple com estava l’elaboració d’aquest pla, el qual l’equip de govern es va comprometre a tirar endavant durant el 2017, i la resposta del PSC va ser que Regidora de Serveis Socials ja hi estava treballant i que ens enviarien el document un cop estigués acabat. “Ens va sorprendre aquesta resposta – ha assegurat el regidor republicà- perquè el punt clau d’aquest pla era que havia de partir d’una diagnosi social compartida”. “És molt fàcil dir que sí en un Ple – afegia El Homrani-, però sovint ens trobem després que la proposta es distorsiona o no s’aplica. En el cas del Pla Estratègic d’Acció Social, el procés d’elaboració, la manera en que t’obres i busques el consens, és clau i és el que li dona sentit”.   El Homrani ha desengranat el punts claus de la proposta metodològica, que es basa en diverses jornades participatives de tres grups de treball diferenciats: professionals de l’ajuntament i experts, entitats i agents socials conjuntament amb els membres del Consell Econòmic i Social i el Consell de Ciutat, i representants dels grups polítics.     La proposta d’ERC-AG contempla tres fases de treball. Una primera de diagnosi, que doni com a resultat una diagnosi social consensuada; una segona fase de planificació, en la que els diferents grups de treball han de definir els objectius del pla per cadascuna de les necessitats definides a la diagnosi social i prioritzar les actuacions a fer, i finalment, una tercera fase de desplegament del Pla a través del Pla d’Actuació Anual, i el seguiment del mateix.

Ple maig 2017

Crònica del ple de maig

En el Ple d’ahir, el nostre grup municipal es va abstenir en tots els expedients inclosos a l’ordre del dia. Podria semblar una postura poc valenta que respon a una manca de posicionament clar, però el cert és que els punts que es presentaven al Ple eren purament de gestió municipal. Aquest tipus d’expedients responen a l’acció de govern de l’equip socialista, i malgrat no hi estem radicalment en contra, tampoc es correspon amb el que faríem nosaltres si  estiguéssim a govern. És per això que en aquests casos considerem que l’abstenció és el vot més raonable.   MODIFICACIONS DE CRÈDIT Tres dels set expedients que es van aprovar ahir al Ple eren modificacions de Pressupost. Una era el canvi de lloc d’una partida  ja que ha canviat el servei gestor on s’ubica. Les altres dos feien referència a l’aplicació del romanent del 2016 al Pressupost de 2017.   Recordem que el romanent del 2016 (això és, diners que es van pressupostar però que no es van  arribar a gastar) es va situar a l’entorn dels 11M€,  dels quals ja havíem destinat 2M€ per finançar incorporacions de romanents de crèdits. Ara, en gastarem 7M€ més. Una part del romanent es destinarà a finançar inversions previstes al 2017 per tal d’estalviar-nos haver de demanar crèdits (1,3M€), i la part més important servirà per finançar les obres previstes pel 2018 (4M€). També destinarem part d’aquest romanent a pagar factures de serveis pressupostats al 2016 però facturats al 2017 (201.015€), a abonar factures que han superat el pressupost inicial (135.000€), a subvencions per entitats (19.7000€) i a millorar l’activitat municipal  (589.250€).   L’increment de la partida destinada al Pla d’Habitatge creix en 426.000€, que es sumen als 229.000€ que ja estaven pressupostats. Aquest punt és d’especial interès, ja que amb aquest augment s’acompleix la demanda d’ERC-AG d’incrementar les despeses destinades a l’habitatge social, una mesura que aplaudim.

Imatges del bombardeig

79è aniversari del bombardeig

Fa 79 anys l’exèrcit franquista, amb el suport de les aviacions alemanya i italiana, va bombardejar Granollers amb 60 bombes i 750 quilos de metralla, un atac cruel i desmesurat contra la població civil que va provocar la pèrdua de 225 vides i centenars de ferits. No oblidem les víctimes! L’Estat espanyol ha impedit que es pugui fer justícia sobre els crims del franquisme emparant-se en la Llei d’Amnistia per imposar el silenci sobre els crims contra la humanitat comesos durant la dictadura i obstruir l’acció de la justícia. D’aquesta manera l’Estat tanca les portes a la memòria històrica i a la justícia, impedeix la reparació de la memòria de les víctimes i evita condemnar-ne els responsables. La negativa a jutjar els crims contra la humanitat perpetrats durant la dictadura feixista és una mostra més de les mancances democràtiques de l’Estat espanyol. Només com a exemple, cal tenir present que les sentències dels Consells de Guerra franquistes no han estat anul·lades. Des d’ERC-AG volem contribuir a la dignificació de la democràcia, i per això considerem que és imprescindible condemnar els responsables i reparar la memòria de les víctimes del feixisme espanyol. Per això, ens sembla necessari que a través de l’educació, la recerca històrica, i el reconeixement institucional es pugui treballar en la recuperació de la memòria històrica de la ciutat, així com la promoció dels valors de la pau i de la democràcia.  

Roda premsa contractació

ERC-AG denuncia l'incompliment de la Guia de Contractació Responsable

El grup municipal d’ERC-Acció Granollers ha explicat avui que l’equip govern socialista no està aplicant la Guia de Contractació Pública Responsable, aprovada el desembre passat. Després de repassar els plecs de clàusules administratives i els plecs tècnics de les licitacions de contractes de serveis i d’obra publicats a l’abril, el grup republicà ha constatat que les clàusules socials que la pròpia Guia defineix com a obligatòries no s’estan incloent als nous processos contractuals. Per exemple, no s’està incorporant la clàusula que obliga als licitadors a especificar, en cas que la mà d'obra sigui el component més important del contracte o si es produeix una subrogació, que en el pressupost del contracte s'ha tingut en compte el salari base i totes aquelles retribucions establertes en el Conveni, pactes o contractes laborals que resultin d'aplicació al contracte. Tampoc hi ha cap referència a l’obligació de l’empresa adjudicatària d’abonar als subcontractista el preu pactat en un termini que no pot ser més desfavorable que el que l'Ajuntament estableixi per el pagament al contractista principal. A més, els plecs del mes d’abril no han inclòs el principi de no discriminació per raó de gènere, evitant a més en tots els casos l'ús del llenguatge i imatges sexistes, ni l’obligació de presentar un Pla d'igualtat entre homes i dones durant l'execució del contracte, en els termes que estableix la Llei orgànica 3/2007 sobre la igualtat efectiva entre homes i dones. D’altra banda, tampoc s’està incorporant cap de les clàusules ètiques obligatòries, com la prohibició de realitzar operacions financeres en paradisos fiscals, o d’haver efectuat alguna donació a partits polítics o a les fundacions vinculades a partits polítics durant els darrers 2 exercicis. Per ERC-AG, aquest incompliment només s’explica per una manca de voluntat a l’hora d’aplicar la Guia, i per aquest motiu reclama un canvi de paradigma de la contractació pública, de forma que es prioritzin els aspectes tècnics i de qualitat per sobre del preu, que s’incorporin més clàusules socials per millorar les condicions laborals dels treballadors indirectes, i fent un major control i seguiment de l’execució dels contractes.

Porxada

Crònica del ple d'abril

El Ple de dimarts va tractar qüestions com una nova modificació de la plantilla, una addenda al conveni amb el Concorci Besòs Tordera per dur a terme unes obres de millora a la xarxa de clavegueram, la liquidació del conveni entre la Generalitat i diversos ajuntaments de la comarca pel servei de transport urbà, i un conveni amb el Banco Farmacéutico per desenvolupar el projecte de suport as les persones amb desigualtat d’accés a medicaments. Si vols saber més d’aquest punts, clica aquí   Però, com no podia ser d’altra manera, el Pla de Xoc va ser el protagonista indiscutible del debat. I, per segon any consecutiu, aquest Pla pal·liatiu no ha comptat amb el suport unànime del consistori, en tant que el nostre grup s’hi va abstenir i la Crida-CUP hi va votar en contra.   Al debat es van fer paleses les diferències que tenim els grups respecte al com hauria de ser aquest Pla de Xoc. Per exemple, mentre que el grup de Ciutadans demanava que no s’incloessin mesures de dinamització econòmica (donat que no és lloc idoni), mentre que Convergència reclamava potenciar aquesta part del Pla.   També vam veure diferències de criteri pel que fa a la participació. El nostre grup fa temps que reclama processos amplis i metodològics de participació, mentre que el PSC considera que amb dos reunions del Consell Econòmic i Social (CES) és més que suficient. De fet, la regidora Andrea Canelo va dir que “si el CES no és un espai de participació, llavors no entenc que és participació”. Estem d‘acord, no ho deu entendre, perquè reunir els agents socials i econòmics dos vegades l’any, escoltar les seves propostes per obviar-les després i continuar fent el mateix de sempre NO és el que nosaltres entenem per participació.   De fet, un cop més, vam veure com el discurs socialista pivotava sobre els mateixos eixos que any rere any es van repetint. I en aquest sentit a la nostra intervenció va girar entorn al per què considerem que aquest és un pla continuista, poc participat i de molt curta mirada que, tal i com està plantejat,  ha deixat de tenir sentit.