Granollers

Totes les notícies

Imatges del bombardeig

79è aniversari del bombardeig

Fa 79 anys l’exèrcit franquista, amb el suport de les aviacions alemanya i italiana, va bombardejar Granollers amb 60 bombes i 750 quilos de metralla, un atac cruel i desmesurat contra la població civil que va provocar la pèrdua de 225 vides i centenars de ferits. No oblidem les víctimes! L’Estat espanyol ha impedit que es pugui fer justícia sobre els crims del franquisme emparant-se en la Llei d’Amnistia per imposar el silenci sobre els crims contra la humanitat comesos durant la dictadura i obstruir l’acció de la justícia. D’aquesta manera l’Estat tanca les portes a la memòria històrica i a la justícia, impedeix la reparació de la memòria de les víctimes i evita condemnar-ne els responsables. La negativa a jutjar els crims contra la humanitat perpetrats durant la dictadura feixista és una mostra més de les mancances democràtiques de l’Estat espanyol. Només com a exemple, cal tenir present que les sentències dels Consells de Guerra franquistes no han estat anul·lades. Des d’ERC-AG volem contribuir a la dignificació de la democràcia, i per això considerem que és imprescindible condemnar els responsables i reparar la memòria de les víctimes del feixisme espanyol. Per això, ens sembla necessari que a través de l’educació, la recerca històrica, i el reconeixement institucional es pugui treballar en la recuperació de la memòria històrica de la ciutat, així com la promoció dels valors de la pau i de la democràcia.  

Roda premsa contractació

ERC-AG denuncia l'incompliment de la Guia de Contractació Responsable

El grup municipal d’ERC-Acció Granollers ha explicat avui que l’equip govern socialista no està aplicant la Guia de Contractació Pública Responsable, aprovada el desembre passat. Després de repassar els plecs de clàusules administratives i els plecs tècnics de les licitacions de contractes de serveis i d’obra publicats a l’abril, el grup republicà ha constatat que les clàusules socials que la pròpia Guia defineix com a obligatòries no s’estan incloent als nous processos contractuals. Per exemple, no s’està incorporant la clàusula que obliga als licitadors a especificar, en cas que la mà d'obra sigui el component més important del contracte o si es produeix una subrogació, que en el pressupost del contracte s'ha tingut en compte el salari base i totes aquelles retribucions establertes en el Conveni, pactes o contractes laborals que resultin d'aplicació al contracte. Tampoc hi ha cap referència a l’obligació de l’empresa adjudicatària d’abonar als subcontractista el preu pactat en un termini que no pot ser més desfavorable que el que l'Ajuntament estableixi per el pagament al contractista principal. A més, els plecs del mes d’abril no han inclòs el principi de no discriminació per raó de gènere, evitant a més en tots els casos l'ús del llenguatge i imatges sexistes, ni l’obligació de presentar un Pla d'igualtat entre homes i dones durant l'execució del contracte, en els termes que estableix la Llei orgànica 3/2007 sobre la igualtat efectiva entre homes i dones. D’altra banda, tampoc s’està incorporant cap de les clàusules ètiques obligatòries, com la prohibició de realitzar operacions financeres en paradisos fiscals, o d’haver efectuat alguna donació a partits polítics o a les fundacions vinculades a partits polítics durant els darrers 2 exercicis. Per ERC-AG, aquest incompliment només s’explica per una manca de voluntat a l’hora d’aplicar la Guia, i per aquest motiu reclama un canvi de paradigma de la contractació pública, de forma que es prioritzin els aspectes tècnics i de qualitat per sobre del preu, que s’incorporin més clàusules socials per millorar les condicions laborals dels treballadors indirectes, i fent un major control i seguiment de l’execució dels contractes.

Porxada

Crònica del ple d'abril

El Ple de dimarts va tractar qüestions com una nova modificació de la plantilla, una addenda al conveni amb el Concorci Besòs Tordera per dur a terme unes obres de millora a la xarxa de clavegueram, la liquidació del conveni entre la Generalitat i diversos ajuntaments de la comarca pel servei de transport urbà, i un conveni amb el Banco Farmacéutico per desenvolupar el projecte de suport as les persones amb desigualtat d’accés a medicaments. Si vols saber més d’aquest punts, clica aquí   Però, com no podia ser d’altra manera, el Pla de Xoc va ser el protagonista indiscutible del debat. I, per segon any consecutiu, aquest Pla pal·liatiu no ha comptat amb el suport unànime del consistori, en tant que el nostre grup s’hi va abstenir i la Crida-CUP hi va votar en contra.   Al debat es van fer paleses les diferències que tenim els grups respecte al com hauria de ser aquest Pla de Xoc. Per exemple, mentre que el grup de Ciutadans demanava que no s’incloessin mesures de dinamització econòmica (donat que no és lloc idoni), mentre que Convergència reclamava potenciar aquesta part del Pla.   També vam veure diferències de criteri pel que fa a la participació. El nostre grup fa temps que reclama processos amplis i metodològics de participació, mentre que el PSC considera que amb dos reunions del Consell Econòmic i Social (CES) és més que suficient. De fet, la regidora Andrea Canelo va dir que “si el CES no és un espai de participació, llavors no entenc que és participació”. Estem d‘acord, no ho deu entendre, perquè reunir els agents socials i econòmics dos vegades l’any, escoltar les seves propostes per obviar-les després i continuar fent el mateix de sempre NO és el que nosaltres entenem per participació.   De fet, un cop més, vam veure com el discurs socialista pivotava sobre els mateixos eixos que any rere any es van repetint. I en aquest sentit a la nostra intervenció va girar entorn al per què considerem que aquest és un pla continuista, poc participat i de molt curta mirada que, tal i com està plantejat,  ha deixat de tenir sentit.

Acte Treball Granollers

El món del treball a la nova República Catalana

Divendres 28 d'abril, a les 19:30h, al Museu de Granollers, el secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta, acompanyat del diputat Chakir El Homrani i del president del Fòrum Sindical Noël Climent debatran sobre quin marc de relacions laborals ha d’impulsar la nova República. La República ha de bastir un mercat de treball enfocat al fet que les persones puguin exercir el seu dret i deure al treball, digne i de qualitat, en igualtat de condicions, amb seguretat en la feina, amb participació en la presa de decisions de les empreses i amb concertació social en les relacions laborals. El mercat de treball a la nova República s'ha de basar en les feines per compte aliè, l'autoocupació, l'emprenedoria i la funció pública. I s'ha de dotar d’una inversió sostenible i eficient en infraestructures i d’un sistema de cotització adequat que permetrà establir un sistema de protecció social a la ciutadania (prestacions contributives i no contributives).  

ERC-AG dóna suport polític als i les encausades de Ca l'Enkant

El grup municipal d’ERC-Acció Granollers va votar ahir a favor de la moció presentada per la Crida-CUP en suport als i les encausades de Ca l'Enkant, oferint així el seu suport polític. D’aquesta manera, la regidora republicana Núria Maynou va explicar que “més enllà d’estar o no d’acord  amb l’ocupació d’aquest local, el que s’ha evidenciat amb aquest conflicte és la necessitat de fer més partícips als i les joves i una gestió diferents dels equipaments i espais municipals”.   En aquest sentit, la regidora d’ERC-AG va demanar a l’equip de govern voluntat per potenciar la creació d’espais alternatius autogestionats que potenciï una major implicació dels i les joves, que “és una manera de potenciar valors republicans com la cultura democràtica i la responsabilitat respecte la gestió de la cosa pública”.   Maynou també va preguntar al consistori el perquè de la seva manca d’intervenció en aquest conflicte, malgrat l’obligació del govern ha de vetllar pels interessos de tota la ciutadania, entre els hi ha les inquietuds dels i les joves de Ca l'Enkant. “Evidentment, l'ajuntament no pot ni ha d'estar a favor d'una ocupació com aquesta, però creiem que el mínim que hauria d'haver fet és anar a parlar amb els i les joves i intentar fer de mediador”. Malgrat que ERC-AG és conscient que, per la naturalesa de l'ocupació, no s'hauria arribat a una situació d'acord entre les parts, “era indispensable mostrar l’interès del  consistori en el tema i tractar d’evitar un desallotjament forçós i un conflicte judicial”.  

Regidors ERC-AG

ERC-AG s’absté per segona vegada en el Pla de Xoc

El grup municipal d’ERC-Acció Granollers es va abstenir ahir, per segon any consecutiu, en el Pla de Xoc. El regidor republicà Chakir El Homrani va recordar que ja fa un any, al ple on es va aprovar l’anterior Pla de Xoc, el seu grup va deixar clar que no donaria suport a cap altre pla de caire social que no parteixi d’un Pla Estratègic d’Acció Social que actuï com a punt d’orientació per les polítiques socials municipals. “Cal una mirada que vagi més enllà de la pal·liació, ens calen eines per canviar la situació”.   Malgrat l’acord amb el grup socialista per tirar endavant aquest pla, El Homrani va expressar la seva preocupació sobre la metodologia que s’utilitzarà per elaborar-ho, ja que el regidor Terrades va assegurar al ple anterior que “La regidoria responsable (...) està analitzant un document, l'anomenarem així, que quan tingui les línies fixades entregarem a tots vostès (...) per analitzar-ho” (extracte de l’acta del ple del 28 d’abril de 2017). “Valorem el know-how de l’equip tècnic de l’ajuntament – assegurava El Homrani -, però la nostra  proposta és partir d’una diagnosi social consensuada amb una mirada molt més àmplia”.   En aquesta línia, El Homrani també va reclamar una visió més valenta per part de l’equip de govern per tirar endavant un procés participatiu metodològic al volant del Pla de Xoc que vagi més enllà del consell econòmic i social i englobi tota la ciutadania.   Un altre motiu expressat pel grup republicà que explica la seva abstenció és el fet que aquest nou Pla de Xoc és continuista respecte als anteriors. De fet, segons ERC-AG, els plans de xoc han anat perdent sentit. “Els plans de xoc – deia El Homrani-  son una inversió social per contrarestar situacions de risc de manera immediata, però el que s’entén com a excepcionalitat s’ha traslladat a l’àmbit de l’ordinari fins el punt que fins i tot es convoquen ajudes escolars incloses al pla de xoc abans de l’aprovació d’aquest”.

Ple març 2017

Crònica del ple de març

En més d’una ocasió reflexionem sobre com els plens municipals haurien de ser espais de debat sobre les problemàtiques i oportunitats de la ciutat. I ho fem perquè, en la majoria dels casos, els plens es limiten a aprovar expedients de gestió i/o administratius amb poc interès per la ciutadania i que no fomenten el diàleg entre els seus representants polítics. És precisament per aquest motiu que hem vist com les intervencions dels darrers plens se centren més en l’apartat de mocions i en el de precs i preguntes.  Va a tornar a ser el cas del ple de dimarts.   En primer lloc, el Ple va donar compte de la liquidació del Pressupost de 2016, el qual es votarà al setembre un cop estiguin fetes les auditories pertinents.  Respecte a aquest punt, el regidor Jordi Terrades va informar que, un any més, hem obtingut un romanent de tresoreria positiu (això és, diners que no hem gastat), concretament de 16,3 milions d’euros (dels quals n'hi haurà 8M€ de disponibles).  I va anunciar que destinaria aquest excedent a quatre qüestions: reduir deute, avançar inversions, despeses pel pla d’habitatge i complir un acord que el PSC va prendre amb Ciutadans  al debat del pressupost 2017 i que consisteix en un programa de suport a l’emprenedoria i a la innovació.   Ens en alegrem que el PSC hagi acceptat la proposta del nostre grup de sumar els diners no gastats al 2016 al Pla d’Habitatge d’enguany, o com a mínim això es desprèn de la seva intervenció. Però no considerem adequat gastar el gruix d’aquest romanent a reduir deute (que per altra banda en el cas de Granollers no és elevat) i a fer obres, quan la situació actual el que reclama és més inversió social.   I relacionat precisament amb els compromisos socialistes amb els grups de l’oposició, a l’apartat de precs i preguntes vam aprofitar per preguntar a l’equip de govern per què no han incorporat al seu PAM 2017 els compromisos presos amb ERC-AG al Ple de Pressupostos, això és: elaboració d’un Pla Estratègic d’Acció Social, estudi sobre la viabilitat d’implementar la tarificació social a les ordenances fiscals de 2018 i un estudi sobre models de pressupost participatiu de cara als propers pressupostos.

Pep Mur i Planas

Recuperació Social

De la mateixa manera que un metge ha de realitzar determinades proves diagnòstiques abans de tractar una malaltia, per dissenyar i impulsar polítiques socials també és necessari fer una diagnosi prèvia de la situació. Una diagnosi que ha de ser consensuada amb tots els agents implicats en l’atenció de les persones més vulnerables. Si no ho fem així, ens podem trobar fàcilment amb que les mesures preses no són suficientment efectives (només cal veure les dades d’execució de determinades ajudes com les de l’IBI) o no són les que més es necessiten.   Per aquest motiu, fa un any vam reclamar a l’equip socialista l’elaboració d’un Pla Estratègic d’Acció Social per dotar-nos d’eines de planificació a mig i llarg termini que ens permetin abordar i combatre les causes de les desigualtats que condemnen moltes persones a l’exclusió social. Finalment, i després d’insistir-hi, vam aconseguir el compromís del PSC a tirar-ho endavant durant el 2017. Fa quatre mesos d’això, i no n’hem tornat a sentir a parlar.   Però ara, de nou, tornarem a posar en marxa l’aprovació d’un Pla de Xoc i un Pla d’Habitatge sense que aquests s’aixopluguin sota el paraigües d’un pla més global que defineixi estratègies i accions amb l’objectiu no només de pal·liar les situacions més urgents, sinó també la d’incidir sobre les causes estructurals de la desigualtat. Perquè no ens enganyem, la pobresa s’ha instaurat a nostra societat i la situació d’excepcionalitat que va originar el Pla de Xoc s’ha tornat ordinària.   Justament per això creiem que cal anar més enllà del Pla de Xoc puntual o del Pla d’Habitatge concret. Ens cal pensar més a llarg termini i partir d’una diagnosi que, des d’un enfocament més global i integral, desenvolupi propostes que permetin la recuperació social de tots aquells col·lectius que mica en mica van quedant més apartats. No pot ser que la recuperació econòmica es tradueixi únicament en obres, en reformar places i carrers que no tenen més de 20 o 30 anys.

Bust Companys a Granollers

ERC-AG presenta una moció per al reconeixement i reparació a la figura del President Companys

El grup municipal d’ERC-Acció Granollers ha presentat avui una moció per reivindicar i exigir l’anul·lació de les sentències dels judicis sumaríssims, entre elles la del President Lluís Companys, i la reparació de l’honor de totes les persones represaliades durant el franquisme.   Aquesta moció es presenta després que el passat 8 de març la Comissió Constitucional del Congres dels Diputats va rebutjar - amb 10 vots a favor (Esquerra Republicana, Unidos Podemos, PNB i Bildu) i 27 en contra (PP, PSOE, Ciudadanos i UPN)-, la proposició no de llei presentada per Esquerra Republicana per al reconeixement i justa reparació a la figura del President Lluís Companys i a totes les víctimes del franquisme. La constant negativa de l’Estat espanyol a anul·lar els consells de guerra sumaríssims per causes polítiques duts a terme pel règim franquista només es pot entendre en el context d’una democràcia feble, incapaç de reparar les persones represaliades per motius polítics. Aquest immobilisme i manca de sensibilitat per part dels diferents governs de l’Estat Espanyol contrasten amb els actes de desgreuge que tant des d’Alemanya com des de França s’han fet pels crims comesos pels respectius països durant la II Guerra Mundial, així com pel fet d’haver col·laborat amb el general Franco.