Granollers

Totes les notícies

Pep Mur i Planas

La mobilitat, un repte pendent

Aquest mes d'octubre Granollers es dotarà del seu segon Pla de Mobilitat Urbana, un document on encara s’evidencien algunes  mancances que, en d’altres ocasions, ja hem denunciat des d'ERC-Acció Granollers.   Des de l'aprovació del primer Pla al 2009, la fisonomia de nostra ciutat ha canviat molt, principalment al centre gràcies a la creació i ampliació de l'illa de vianants. Aquests canvis han donat resposta a algunes necessitats entorn la mobilitat urbana, però alhora han provocat alguns problemes nous.   D'una banda, hem aconseguit fer fora del centre bona part dels cotxes que creuaven Granollers, però aquests vehicles es concentren ara als barris més perifèrics. De fet, tenim un problema amb alguns carrers secundaris que acumulen alts volums de trànsit, com l'avinguda Marie Curie o el carrer Minetes, carrers que molts conductors fan servir per evitar les vies principals.   També tenim una ciutat on l'ús de la bicicleta o el patinet és cada cop més freqüent, malgrat la manca d’aparcaments segurs, de senyalització i de seguretat. És evident que queda molt a fer per assolir una veritable xarxa ciclable a la nostra ciutat, i des d'ERC-AG seguirem reclamant mesures en aquesta línia.   Una altre de les actuacions que fa anys que reclamem i que el Pla preveu és la millora de les voreres per fer-les més accessibles i la col·locació de més passos de vianants, sobretot a les cruïlles dels carrers secundaris. A un 39% dels llocs on hauria d'haver un pas de vianant, aquest no existeix.   I no menys important, cal millorar la seguretat viària als entorns de les escoles i aplicar mesures per reduir la contaminació acústica provocada pel trànsit, com ara als barris com Can Bassa i Tres Torres, afectats directament per la Ronda Sud.    Per ERC-Acció Granollers, el problema de base és la priorització del vehicle privat per damunt de les persones. I malgrat que aquest nou Pla de Mobilitat planteja una sèrie de reptes i accions de cara als propers anys, creiem que seran insuficients per garantir la recuperació de l'espai públic per als vianants, i per fer d’aquest espai públic un entorn més net i sostenible.

Acte Salvador Casanova 2017

Els Xics de Granollers, guanyadors del setè Guardó Salvador Casanova

El Jurat del Guardó Salvador Casanova ha fet públic durant l'acte de commemoració en record de Salvador Casanova, el veredicte del seu setè Guardó, enguany que s'atorga enguany als Xics de Granollers. El Jurat del Guardó vol reconèix així, i durant la celebració dels 25 anys de la fundació de la colla,  el seu lligam amb la festa major de Granollers; el seu esforç per donar a conèixer els castells; el seu arrelament a la ciutat a partir de les diverses iniciatives en les quals participa activament; la seva constant millora fins a convertir-se en una colla de vuit, i la seva capacitat de mobilitzar els granollerins i desvetllar un gran suport social en el fenomen casteller. GUARDÓ SALVADOR CASANOVA Aquest guardó neix per iniciativa d'ERC Granollers i està pensat per reconèixer la persona, col·lectiu o entitat de la ciutat o de la comarca que hagi destacat pel seu servei al país i la seva acció a favor de la llengua, la cultura o la nació.   Les premisses bàsiques que es valoren per concedir aquest guardó son: * la defensa, explícita o implícita, dels valors cívics i democràtics de la nostra societat la defensa i treball en favor dels valors de la llibertat, la justícia, la igualtat i el servei al país * el fet d'haver realitzar activitats destacables a favor de la llengua, la cultura o la nació catalana * una sensibilitat en línia amb el que representa el país, la cultura i la història * la realització de forma honesta de la seva activitat.   Fins ara,se’ls ha concedit aquest reconeixement a diferents entitats: El Voluntariat per la Llengua (2011) Casal del Mestre (2012) Agrupació Excursionista de Granollers (2013) Òmnium Cultural (2014) Centre d’Estudis de l’Associació Cultural de Granollers (2015) Llibreria La Gralla (2016)        

Chakir El Homrani

Renda Garantida Ciutadana, nou dret social

Aquest mes de setembre entra en funcionament la Renda Garantida Ciutadana després que el Parlament aprovés el 12 de juliol, i per unanimitat, la llei que la regula.    Es tracta d'una prestació que substitueix la Renda Mínima d'Inserció, però que va molt més enllà d'aquesta i es constitueix com un dret social de tota la ciutadania a no haver de romandre a la pobresa. Per això té un objectiu molt clar: millorar les condicions de vida dels més desafavorits assegurant no només els mínims vitals per poder viure amb dignitat, sinó que a més els empodera i els acompanya per evitar l’exclusió social. La RGC te dues prestacions, una garantida i una complementaria vinculada al compromís de fer un Pla d’Inserció Laboral.   D'aquesta manera, la renda garantida ciutadana assegurarà, de forma gradual fins el seu total desplegament a l'abril de 2020, que cap persona tingui uns ingressos inferiors a l'índex de la renda de suficiència de Catalunya, que actualment es situa en els 664€ mensuals.   És sense cap mena de dubte el dret social més important aconseguit els últims anys, i compta amb un ampli consens polític i social. Però no podem obviar el fet que l’exclusió social comença per l’exclusió laboral, i que aquesta darrera no només ve determinada per l’expulsió del mercat laboral. La precarització provocada per les darreres reformes laborals ha acabat generant treballadors i treballadores pobres, persones que malgrat tenir una feina estan en risc d'exclusió social perquè amb el seu sou no poden fer front a totes les seves despeses bàsiques. I precisament per aquest motiu, la renda garantida preveu la complementarietat amb la renda de treball, que es començarà aplicant a les famílies monoparentals. I s’obre la porta a en un futur ampliar-ho   Tres anys després de la presentació de la Iniciativa Legislativa Popular que va recollir més de 120.000 signatures, aquest mes, doncs, es fa efectiva una prestació que és molt més que una ajuda, és un dret que demostra un cop més que el nostre és un país que aposta per una societat on la igualtat d’oportunitats és cabdal.

Ajuntament Granollers

Crònica del Ple de juliol

En aquesta ocasió, comencem aquesta crònica pel final, pel darrer punt presentat i aprovat al Ple. I és el consistori va aprovar per unanimitat la moció d’ERC-AG per estudiar i posar en marxa un circuit per iniciar procediments sancionadors contra aquelles empreses de subministrament energètic que incompleixin la llei de pobresa energètica. Ja al març passat el Ple va aprovar, també per unanimitat, una moció presentada pel nostre grup municipal, on inicialment demanàvem iniciar aquests procediments sancionadors, però que vam substituir, a petició del grup socialista, per instar a la Generalitat a desenvolupar el reglament de la Llei 24/2015 que permetés als ajuntaments sancionar les empreses que fan talls indeguts.   Només dos mesos després de l’aprovació d’aquella moció, l’Ajuntament de Sabadell va anunciar l’emissió d’11 sancions de 10.000€ (la quantitat més baixa que preveu el Codi de Consum de Catalunya) a diverses empreses subministradores d’energia per talls indeguts o mala praxis. 11 sancions que al mes de juny es van ampliar a 14, i que afectem a 198 famílies vulnerables. Així, Sabadell demostrava com des de l’administració local es poden generar les bases jurídiques necessàries per sancionar les empreses subministradores que incompleixen la llei 24/215,malgrat no disposar del Reglament. Un reglamenta al qual no renunciem, ja que també instem a la Generalitat de Catalunya a continuar desplegant els procediments pendents de la Llei 25/2015, incloent mesures que agilitzin els protocols d’actuació com ara els del procediment sancionador.   Granollers, al igual que la resta de municipis, ha de defensar els drets dels seus ciutadans i ciutadanes més vulnerables, i ho ha de fer amb fets i no només amb paraules,  i per això estem molt satisfets de que aquesta moció hagi tirat endavant. A partir d’ara, els serveis tècnics i jurídics prepararan les bases per elaborar el protocol d’actuació, que esperem es posi en marxa el més aviat possible.

Pressupost participatiu

Comunicat d'ERC-AG davant la proposta de pressupostos participatius anunciada pel PSC

ERC-Acció Granollers valora positivament l’anunci fet aquesta setmana per l’equip de govern segons el qual l’Ajuntament reservarà 500.000€ al Pressupost de 2018 per obrir un procés de pressupostos participatius. Considerem que es tracta d’una proposta de mínims, però entenem que el document és només un esborrany que s’acabarà de treballar amb l’oposició i la xarxa associativa de la ciutat.  De fet, al document inicial no queda especificat com es faran les fases de treball previ, de difusió dels projectes i de votació.   La proposta socialista suposa un primer pas i arriba tard, i per aquest motiu acceptem que el procés es faci a posteriori de l’aprovació del Pressupost. Però el sentit del projecte no és aquest i recordem que els processos participatius s’han de realitzar abans de l’aprovació del pressupost.   Però més enllà de les mancances a nivell tècnic d’aquesta primera proposta, el que més en preocupa és el fet que no trobem reflectit l’objectiu de base de qualsevol procés participatiu, que és l‘empoderament econòmic, polític, social i cultural de la ciutadania i la seva corresponsabilització en la gestió pública.   Un exemple d’això és com es defineix la recollida de propostes, que es preveu que es farà únicament a través de l’OAC i de la web municipal. Per ERC-AG és essencial ampliar les bases de procés mitjançant reunions als barris, trobades amb les entitats o la creació d’una APP específica, tal i com ja va proposar al model de procés participatiu que va fer arribar al govern fa just un any.   Per tot plegat, aquesta mateixa setmana ERC-AG ja ha fet arribar les seves propostes al projecte per intentar superar aquests dèficits inicials.  

pobresa energètica

Granollers sancionarà empreses de subministrament que incompleixin la Llei de pobresa energètica

El Ple de l’Ajuntament de Granollers va aprovar ahir per unanimitat la moció presentada per ERC-Acció Granollers per tal d’estudiar, redactar i posar en marxa un circuit per l’inici de procediments sancionadors contra aquelles empreses de subministrament energètic que incompleixin el protocol de garantia de subministrament a persones o famílies vulnerables prevista a la Llei 24/2015, i en base al Codi Català de Consum i el Decret 278/1993. Malgrat la inexistència del Reglament de la Llei 24/2015 per regular el procediment específic, alguns Ajuntaments ja han iniciat expedients sancionadors a les empreses subministradores que incompleixen els procediments o que realitzen talls indeguts. Sabadell ha estat el primer municipi en fer efectives aquestes sancions, i ja ha emès catorze sancions a empreses subministradores per tall de llum indegut o mala praxi en casos que afecten 198 famílies vulnerables. Sabadell és doncs un exemple de com des de l’administració local es poden generar les bases jurídiques necessàries per sancionar les empreses subministradores que incompleixen la llei 24/215. Aquesta base jurídica del procés sancionador es basa en els drets inclosos en la 24/2015 i en el Codi de Consum de Catalunya (CCC), en tant que la relació de subministrament energètic és una inequívoca relació de consum. L’article 331-5 del CCC estableix les infraccions en matèria de consum per incompliment d’obligacions o prohibicions contractuals o legals, i entre elles recull incloure en els contractes clàusules o realitzar pràctiques que excloguin o limitin els drets de les persones consumidores. Qualifiquen de GREU aquesta infracció, que és sancionada amb multa compresa entre 10.000 i 100.000€. Respecte a la capacitat municipal per a sancionar en matèria de consum, l’article 341-7 del Codi de Consum de Catalunya atribueix la competència sancionadora en les infraccions greus als alcaldes, que a l’Ajuntament de Granollers està delegada en la cinquena tinent d’alcalde.

PLE GRANOLLERS

Crònica del Ple de juny

De la mateixa manera que fa uns dies van celebrar la nit més curta de l’any, ahir vam celebrar un dels Plens més breus de la legislatura. Però va tenir un punt d’especial: ahir ens va acompanyar al Ple el portaveu del “Movimiento defensores de la Paz en Colombia”, en Franklin Castañeda, qui va prendre la paraula per agrair a tots els membres del consistori l’aprovació unànime el passat ple del 28 de maig de la moció presentada per Anmistia Internacional per la protecció dels defensors dels Drets Humans a Colòmbia.   Pel que fa als acord presos, el primer ple de l’estiu va fixar, en primer lloc, les dues festes locals de Granollers per a l’any 2018, que seran el divendres 11 de maig (l'Ascensió) i el divendres 31 d'agost (Festa Major).   També vam aprovar la modificació número 24 del Pressupost Municipal. En aquesta ocasió, la finalitat ha estat incorporar l’1% de la pujada salarial dels treballadors i treballadores directes de l’Ajuntament de Granollers, tal i com estableix l’article 18.2 del Projecte de llei de Pressupostos Generals de l’Estat pel 2017 aprovat pel Congrés. Aquesta modificació també afecta a dos partides més, una de nova de 20.000€ per la redacció del Pla director del verd urbà de Granollers, i un traspàs de 15.000€ destinats a un casal d’estiu per a infants que havia de gestionar el Centre d’Educació Especial Montserrat Montero que finalment haurà d’organitzar-se a través d’una empresa. Amb aquest expedient, ja hem modificat un total de 22 milions d’euros, el 28% del pressupost de 2017. I malgrat que el nostre grup s’acostuma a abstenir en totes les modificacions de crèdit, en tant que responen a la gestió de l’equip de govern, en aquesta ocasió vam decidir votar-hi a favor pel contingut de la mateixa.   El Ple també va aprovar la tercera modificació de la plantilla de l’Ajuntament. Com és habitual, ens vam abstenir ja que es tracten de canvis necessaris però que en tot cas responen a la gestió pròpia del PSC per tal de donar compliment als seus projectes.

Roda premsa pressupost participatiu

ERC-AG posa en marxa el seu propi procés participatiu sobre els pressupostos municipals

ERC-Acció Granollers ha anunciat que a partir d'avui enceta un procés participatiu per tal que la ciutadania i les entitats de la ciutat puguin decidir sobre els pressupostos municipals. Així ho ha explicat el regidor republicà Chakir ElHomrani, qui va assegurat que aquesta proposta busca demostrar que existeix interès per part de la ciutadania en decidir sobre el pressupost i vol «posar fil a l'agulla davant un fet que s'ha allargat massa temps, com és el de posar en marxa un pressupost participatiu a la ciutat». El Homrani ha recordat que el PSC es va comprometre a estudiar i consensuar un model de pressupostos participatius de cara a l'elaboració del pressupost de 2018, però «estem a finals de juny i encara no hem fet cap trobada al respecte». Procés participatiu ERC-AG recollirà, durant els mesos de juliol i setembre, les propostes ciutadanes a través de trobades amb les associacions de veïns dels barris i entitats granollerines, així com de forma telemàtica. A més, durant aquests mesos també farà parades explicatives a tots el barris. Un cop analitzades les propostes rebudes i estudiada la seva viabilitat, el grup les farà arribar a l'equip de govern a principis d'octubre per a la seva inclusió al pressupost municipal de 2018. Un dels objectius d'aquesta campanya és apropar el pressupost municipal a la ciutadania, una qüestió molt important en tant que la millor manera d'avaluar les polítiques municipals és a través del pressupost. Amb aquesta iniciativa, ERC-AG també vol facilitar que la població tingui l’oportunitat de debatre i decidir sobre el model de ciutat i les actuacions necessàries al municipi i fomentar així la implicació ciutadana en la gestió municipal. «Som conscients que, com a grup a l'oposició, tindrem moltes limitacions – assegura El Homrani –, però igualment creiem que aquest exercici de sacsejar i demostrar l'interés per participar en la vida política de la ciutat serà un bon exercici». Ferran Raga, president d'ERC Granollers, ha volgut recordar que ERC-AG fa més d'una dècada que reclama que els veïns i veïnes puguin decidir part de la inversió que es fa als seus barris.

Inauguracio local

Inauguració del nou local d'ERC-AG

Dilluns 19 ERC-AG inaugura la nova seu d’ERC-Acció Granollers, un espai cèntric, a peu de carrer, totalment obert i accessible que ens permetrà ser més visibles i estar més a prop de la ciutadania. L’acte comptarà amb la presència d’Anna Simó, primera secretària de la Mesa del Parlament; Mònica Palacín, secretària d’organització d’ERC; Chakir El Homrani, regidor republicà a Granollers i diputat del Parlament, i Pep Mur, portaveu d’ERC-AG. Us esperem a les 20h al carrer Josep Torras i Bages, 9! Inscriu-te aquí!