Granollers

Totes les notícies

pobresa energètica

ERC-AG insta a l’ajuntament a iniciar processos sancionadors contra les empreses que incompleixin el protocol de garantia de subministrament a persones vulnerables

Davant l’increment del preu mig de l’electricitat,  i davant l’obligació dels operadors energètics a garantir els drets de les persones més vulnerables segons el que estableix la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, ERC-Acció Granollers ha presentat una moció on, entre d'altres, proposa iniciar processos sancionadors contra les empreses de subministraments que incompleixin el protocol de garantia de subministrament a persones o famílies vulnerables i per talls de llum indeguts com ja ha començat a fer l’Ajuntament de Sabadell. Entre els anys 2008 i 2014 l’increment del preu mig de l’electricitat a l’Estat espanyol ha duplicat l’increment de la mitjana de la resta dels Estats membres de la Unió Europea. El nou marc regulador del preu de l’electricitat ha provocat, per exemple, que al gener del 2017 el preu per MWh hagi estat un 117% més elevat que al gener de 2016.   A més de l’energia consumida, el gruix del rebut de l’electricitat correspon al cost de les xarxes i altres costos del sistema. Entre aquests altres costos trobem la cogeneració i residus, la retribució addicional per producció no peninsular i l’anualitat del dèficit tarifari. El model actual no prima, doncs, l’eficiència ni l’estalvi energètic ja que gran part del cost de l’electricitat no es basa en el consum. Els interessos econòmics de les elèctriques han passat fins ara per davant de l’interès general amb la connivència de l’Estat, explicant en gran part l’increment del rebut que paguen les famílies.   La ciutadania, i sobretot aquells col·lectius amb major vulnerabilitat, és qui pateix en major mesura aquesta situació. No només ha de suportar l’augment tarifari, sinó que a més pateix les implicacions sobre la salut provocades per un sistema basat en la generació a partir de combustibles fòssils. La implantació del bo social no ha estat suficient per atendre les necessitats de les famílies amb majors dificultats econòmiques.

energies renovables

ERC-AG insta a l’ajuntament a contractar energia d'origen 100% renovable

Malgrat que l’Ajuntament de Granollers ja ha adoptat algunes mesures per iniciar la transició energètica del nostre municipi cap a un model de consum eficient i sostenible - principalment en la línia de la millora de l’eficiència energètica dels edificis municipals i en l'enllumenat públic -, en aquests moments Granollers està adscrit a l’Acord Marc de la Generalitat pel subministrament d’electricitat, el qual garanteix que un mínim del 30% de l’energia elèctrica subministrada en equipaments i dependències públiques ha de tenir origen d’energia renovable o de cogeneració d’alta eficiència.   Al mercat, però, existeixen ofertes d’energia certificada 100% renovable a preus similars o fins i tot inferiors a altres mixtes. A més, de realitzar-se aquest canvi en la contractació de l’energia, aquest fet no comportaria cap alteració o modificació en les instal·lacions ni el sistema de treball. La producció d’energia elèctrica a partir de fonts renovables és una forma eficient i neta de generació d’energia, que redueix l’emissió de gasos d’efecte hivernacle i disminueix la dependència energètica, contribuent al canvi de model energètic impulsat per les convencions internacionals i la UE.  Segons la directiva 2009/28/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 23 d’abril de 2009, relativa al foment de l’ús d’energia procedent de fonts renovables “el control del consum de l’energia i la major utilització de fonts d’energia renovable són fonamentals per lluitar contra el canvi climàtic”. Segons l’objectiu europeu per l’any 2030 (Horitzó 2030) el percentatge d’energies renovables haurà de cobrir un 27% del consum total d’energia.   D'altra banda, l’Ajuntament de Granollers va aprovar el passat 20 de desembre de 2016 el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible, el qual estableix una sèrie de mesures per reduir les emissions locals de gasos efecte hivernacle. En aquest mateix Ple, Granollers es va adherir al nou Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses per a l'Energia i el Clima, comprometent-se a executar accions per assolir reduccions d’emissions de gasos d’efecte hivernacle de, com a mínim, el 40% a l’any 2030.

Granollers

Crònica del ple de gener

El primer ple de l’any va començar amb 4 punts que feien referència a una sèrie de canvis al cartipàs municipal després que la regidora més jove del consistori, la Sílvia Rodríguez, hagi renunciat al 25% de la dedicació per motius laborals. Ara, les seves competències es repartiran entre l’Alba Barnusell, que assumeix la regidoria de cooperació, i el Francesc Arolas, que a més d’assumir les competències en Joventut també suma un 25% més de dedicació. L’alcalde va agrair la feina feta a la regidora Sílvia Rodríguez, a qui va qualificar “d’entregada”, tot i la manca de lideratge polític demostrada en la regidoria de Joventut que ERC-AG i les JERC vam denunciar fa uns mesos (recupera la nocícia clicant aquí).   Per cert, ens va sorprendre que fossim l’únic grup en abstenir-nos – la resta hi va votar favorablement – en els canvis fets a les diferents comissions informatives i consells per tal de substituir aquesta regidora. Per nosaltres, no  tenir dedicació no és sinònim de no tenir responsabilitats, i de fet els regidors de l’oposició, sense cap dedicació, assistim tant a comissions informatives com a consells   A més d’aquest canvi dins l’equip socialista, el Ple va aprovar el Pla de Cooperació de Granollers pel període 2017-2020. Es tracta d’un document que s’ha treballat al Consell de Cooperació, on hi ha representades les entitats que s’hi dediquen, i com no podia ser d’altra manera ERC-AG vam donar el nostre total suport, en tant que es tracta d’un document treballat al propi Consell de Cooperació que tracta d’expandir-se i millorar el treball en xarxa. Això sí, vam demanar  que aquest nou pla assoleixi una execució molt major que l’anterior per tal de no quedar-nos a mig camí i que vigilin els canvis que es preveuen en el sí consell de cooperació en tant que aquest és un dels pocs consells que realment funcionen.     L’altre punt significatiu del Ple va ser l’adhesió de l’Ajuntament de Granollers a la Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya,  una iniciativa recolzada per la Diputació i la Generalitat i impulsada per ajuntaments com Sabadell, Terrassa, Santa Coloma de Gramenet.

Trencament canonada fibrociment

ERC-AG torna a reclamar un pla per la renovació de les canonades d’aigua arran l’increment d’avaries

El número d’avaries a les canonades de fibrociment es va incrementar un 30% al 2016 respecte l’any anterior. Mentre que al 2015 es van produir 44 avaries, aquesta xifra es va situar en 57 al 2016. Gairebé una seixantena d’avaries que van suposar una despesa de 160.000€ per arranjar-les, un 75% més respecte l’any anterior.   Aquestes dades mostren com s’està agreujant la problemàtica entorn al manteniment de la xarxa de subministrament d’aigua potable a la ciutat. Recordem que segons un estudi que SOREA fet al 2008 sobre l’estat de les canonades de subministrament d’aigua potable de fibrociment, 1 de cada 5 estava, en aquell moment, en perill de trencament sota funcionament habitual de la xarxa.   Aquest estudi també demostra que la xarxa té una degradació evident i la majoria canonades han perdut la seva capacitat portant des del dia de la seva entrada en servei,  i l’eficiència en el servei de distribució està limitada.   La xarxa de canonades de subministrament d’aigua potable de Granollers data de principis dels anys 70 i està formada per tubs de fibrociment de 80 a 300 mm de diàmetre. Les canonades de 80 i 100 mm diàmetre són les que tenen més risc de trencament, concretament un 50% i 36% respectivament. Aquestes canonades suposen més del 20% de la xarxa.   Malgrat aquesta situació, el ritme d'inversió per substituir les canonades antigues està lluny de ser suficient. La longitud total de canonades de fibrociment a la ciutat és de 77,3 quilòmetres, però al 2016 només es van substituir 688 metres de canonades de fibrociment, amb una inversió total de 163.051€, el mateix que es va gastar el consistori en arreglar les fuites.   Per tot plegat, ERC-AG va insistir ahir al Ple en la necessitat d’elaborar un pla de renovació de les canonades de subministrament d'aigua amb una priorització de les actuacions en funció de les zones de risc i amb una calendarització clara per tal de preveure’n la  seva substitució per canonades de fosa o polietilè, segons convingui.

Roda premsa habitatge 2017

ERC-AG reclama una reformulació participada del Pla d’Habitatge 2017

Després de presentar-se els resultats del Pla d'Habitatge 2016, ERC- Acció Granollers demana un replantejament del Pla de cara a l’edició de 2017, que enguany té previst una despesa de 229.000€. ERC-AG considera imprescindible que el nou pla es dissenyi de forma molt més participada i amb una difusió més acurada per tal que arribi a tota la ciutadania.   Josep Maria Catot, representant d’ERC-AG al Consell d’Administració de Granollers Promocions, ha valorat els resultats del pla d’habitatge de 2016 com a “fracàs parcial” un cop constatat que les ajudes previstes en aquest pla quedaran lluny d’esgotar-se.   Ho h afet després que la regidora Núria Maynou, titular de la Comissió Informativa de Territori i Ciutat, hagui explicat que el bloc de promoció al lloguer social, que inclou ajudes al lloguer i incentius per ampliar el parc d’habitatges de la Borsa de Lloguer Municipal, només executarà el 49,9% de la partida, 114.339,16€ dels 228.946€ pressupostats, mentre que pel que fa al bloc de polítiques rehabilitació i accessibilitat, s’atorgaran 123.269,69€ dels 171.000€ disponibles (72%).   “El tema d’habitatge social és un tema molt sensible per la ciutadania, ja que molta gent no té encara garantit el dret a l’habitatge – ha assegurat Catot –, i el fet que es perdin diners destinats a aquestes polítiques només pot ser qualificat de fracàs”.   ERC-AG considera que aquestes dades són el resultat d’un mal disseny del pla i  d'una mala comunicació. Tal i com han explicat els republicans, “el pla no ha estat participat, i en conseqüència es va fer sense conèixer les necessitats reals de la ciutadania”, la qual cosa ha generat un doble problema: per una banda manca de legitimitat del pla, i per l'altra una baixa qualitat del mateix. Catot ha posat com exemple les ajudes al lloguer per a joves, que es van dissenyar des d’urbanisme i sense que la regidoria de joventut impliqués als col·lectius de joves de la ciutat.

Lliurament 6è Guardó Salvador Casanova a La Gralla

Lliurament del 6è Guardó Salvador Casanova

Aquest divendres 20 de gener, a les 20h,  la Comissió Guardó Salvador Casanova i Grané i ERC Granollers faran el lliurament del 6è Guardó Salvador Casanova a la Llibreria La Gralla durant la festa del seu 50è aniversari que tindrà lloc a la Sala Tarafa de Granollers. La Gralla va néixer l'any 1966 amb la voluntat d'oferir un tractament professional al comerç del llibre i convertir-se en un instrument eficaç davant les carències culturals, socials i polítiques d'aquell moment, implicant-se en la realitat social i cultural de la ciutat i comarca. Durant molt anys la llibreria ha fet el servei de venda d’entrades per les entitats culturals de Granollers i també ha fet les inscripcions dels Cursos de Català per a Adults, molt abans de la creació del Consorci per a la Normalització Lingüística. A més, la Gralla, en col•laboració del Casal del Mestre, organitza per la Fires i Festes de l’Ascensió la confecció del Llibre Gegant, on s’agrupen escrits –redaccions i cartes- majoritàriament per públic infantil i que s’il•lustren amb dibuixos. També convoca el premi literari Jaume Maspons i Safont i el Premi periodístic Gual permanent en col•laboració amb el periòdic El 9 Nou i l'Associació Cultural de Granollers.   GUARDÓ SALVADOR CASANOVA Aquest guardó neix per iniciativa d'ERC Granollers i està pensat per reconèixer la persona, col•lectiu o entitat de la ciutat o de la comarca que hagi destacat pel seu servei al país i la seva acció a favor de la llengua, la cultura o la nació.   Les premisses bàsiques que es valoren per concedir aquest guardó son: -  La defensa, explícita o implícita, dels valors cívics i democràtics de la nostra societat la defensa i treball en favor dels valors de la llibertat, la justícia, la igualtat i el servei al país - El fet d'haver realitzar activitats destacables a favor de la llengua, la cultura o la nació catalana - Una sensibilitat en línia amb el que representa el país, la cultura i la història - La realització de forma honesta de la seva activitat.

Ple desmebre 2016

Crònica del ple de desembre

Com és tradicional, ahir el ple va rebre la visita dels pare Noel de Granollers, que van portar regals per a tots els grups municipals i van expressar els seus desitjos pel 2017. A banda d’aquest fet, que marca l’inici de les festes nadalenques al consistori, el ple de desembre va tractar una sèrie de punts importants per la ciutat, el primer dels quals va ser l’aprovació de la Guia de Contractació Pública Responsable, un punt en el que el nostre grup es va abstenir. No és cap novetat que les empreses de serveis que treballen pels ajuntaments ofereixen pitjors condicions laborals als seus treballadors i treballadors que les que el propi ajuntament ofereix als seus treballadors públics. I amb la crisi econòmica, molts ajuntaments han optat per externalitzar cada cop més serveis i reduir de la despesa destinada als seus contractes com una mesura de contenció, la qual cosa ha afavorit encara més la precarització laboral dels treballadors i treballadores d’aquestes empreses. El de Granollers no ha estat una excepció. A tall d’exemple, actualment una persona que treballa indirectament pel nostre ajuntament pot arribar a cobrar per la mateixa feina fins a un 40% menys que un treballador contractat directament pel consistori. És per això que una de les demandes d’ERC-AG per aquesta legislatura és avançar en l’equiparació dels drets laborals dels treballadors i treballadores indirectes de l’ajuntament amb els dels treballadors i treballadores públiques. I amb aquest objectiu vam presentar al maig un protocol de contractació pública socialment responsable en matèria laboral que l’equip socialista es va comprometre a treballar. Dimarts, després de més de sis mesos treballant-t’ho, finalment el Ple va aprovar la guia de contractació pública responsable, un document més ampli que el nostre protocol, en tant que també inclou clàusules ètiques i mediambientals, però, en conseqüència, més genèric. Des d’ERC-AG creiem que és un primer pas, però que calia més valentia per assolir una autèntica responsabilització dels drets laborals de totes les persones que treballen a i per l’Ajuntament.

Ple Granollers

Crònica del Ple de Novembre

Dimarts el Ple de Granollers es va centrar en el debat i aprovació dels Pressupostos pel 2017, un debat que sempre resulta llarg i difícil de seguir per la ciutadania.   En el procés de negociació, ERC-AG  vam aconseguir el compromís per part de l’equip socialista una sèrie de propostes que implicaran un canvi en la política pressupostària en tant que obren una sèrie de debats necessaris, sense judicis de valor previs, i que permetran aproximar-nos de manera diferent als pressupostos als propers anys (podeu llegir la notícia sobre les nostres propostes clicant aquí).   En primer lloc el grup socialista s’ha compromès a estudiar, durant el primer trimestre de 2017, quin model de pressupost participatiu es podria posar en marxa a Granollers de cara al pressupost d’inversions del 2018 i buscar consens amb les diferents forces polítiques del consistori. En segon lloc, al 2017 també s’encetarà l’elaboració d’un Pla Estratègic d’Acció Social. En tercer lloc, el pressupost de 2018 s’elaborarà també per programes i projectes, tal i com el grup d’ERC-AG ve reclamat des de fa cinc anys. I finalment, durant el primer semestre de 2017 es farà un estudi sobre la viabilitat de la implantació del criteri de tarifació social en el pagament d’impostos i taxes.   Vam quedar ben sorpresos d’aquest canvi d’actitud per part del grup socialista, que fins ara s’havia mostrat contrari a posar en marxa aquests debats malgrat la mostra persistència. Recordeu que, per exemple, portem 16 anys demanat pressupostos participatius i  cinc poder debatre el pressupost per projectes i/o programes. Seguirem insistint en altres temes que no s’han acceptat i que considerem importants, com el trasllat del Servei Local d’Ocupació de la Masia de Tres Torres per tal que aquesta esdevingui un centre cívic o l’ampliació de la Biblioteca de Can Pedrals.   Va ser per aquest canvi d’actitud i el compromís d’obrir debats que ens vam abstenir en la votació del Pressupost de 2017, això sí amb l’advertència que seguirem molt de prop l’evolució d’aquests debats i serem rigorosos en el compliment dels acords presos, ja que en moltes ocasions ja hem vist com els acords es perden pel camí de la burocràcia o es desenvolupen amb poca valentia.

Ple Granollers

ERC-AG aconsegueix que el comprimís del PSC per posar en marxa espais de reflexió entorn a temes estratègics de ciutat

El Ple de l’Ajuntament de Granollers va aprovar ahir el pressupost de l’Ajuntament pel 2017 amb l’acceptació per part de l’equip de govern a donar  compliment a les quatre demandes que ERC-AG va posar sobre la taula amb la voluntat que impliquessin  un canvi en la política pressupostària. “Es tracta de propostes obren una sèrie de debats necessaris, sense judicis de valor previs, i que permetran aproximar-nos de manera diferent als pressupostos als propers anys,  va assegurar ahir el regidor republicà Chakir El Homrani. A més, va posar en valor la “persistència” del seu grup i va assegurar que “les propostes que fa ERC-AG son sempre en positiu i en benefici de la ciutadania”.   Respecte als acords presos, en primer lloc el grup socialista s’ha compromès a estudiar, durant el primer trimestre de 2017, quin model de pressupost participatiu es podria posar en marxa a Granollers de cara al pressupost d’inversions del 2018 i buscar consens amb les diferents forces polítiques del consistori. Tal i com va expressar El Homrani ahir al debat del Ple, “el PSC obre així la porta a la possibilitat de que una part dels pressupostos del 2018 siguin participats. És una oportunitat, i en aquest sentit agraïm a l’equip de govern que hagi acceptat aquesta proposta, que per nosaltres és un tema primordial”.   En segon lloc, al 2017 també s’encetarà l’elaboració d’un Pla Estratègic d’Acció Social, una proposta que ERC-AG ja va fer en el marc del debat del Pla de Xoc 2016 i que en aquell moment el PSC va descartar. Aquest Pla, tal i com va explicar El Homrani, “ha de situar un full de ruta acordat, amb mirada llarga i de forma clara, que emmarqui i ajusti les polítiques socials de l’ajuntament de Granollers”.   En tercer lloc, el pressupost de 2018 s’elaborarà també per programes i projectes, tal i com el grup d’ERC-AG ve reclamat des de fa cinc anys. Es tracta de fer un debat alternatiu al debat reglamentari que permeti a la ciutadania i també als propis regidors entendre de forma molt més clara quins programes impulsa l’ajuntament, els impactes d’aquests programes, i amb una avaluació més clara de les polítiques públiques municipals .