Granollers

Notícia

ERC presenta propostes a les Ordenances Fiscals per lluitar per la justícia social i contra el canvi climàtic.

El proper dimarts 29 d’Octubre es celebrarà la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Granollers en la que es debatran les modificacions a les Ordenances Fiscals per a l’any 2020. Des del Grup Municipal d’ERC-AM, considerem que les Ordenances Fiscals són una eina de recaptació, però també haurien d’actuar com a eina per incentivar bones pràctiques mediambientals i socials, i sobre tot, com a eina generadora de justícia social mitjançant la redistribució i la tarificació progressiva.

Per això, des del Grup Municipal d’ERC-AM apostem per una fiscalitat municipal més justa, progressiva, i que alhora fomenti la igualtat d’accés als serveis públics i atengui els col·lectius i àmbits més necessitats de protecció i defensa. Cal, doncs, fonamentar les ordenances en el principi de contribució segons la capacitat econòmica dels ciutadans i una major sensibilitat social pel que fa a les taxes i els preus públics, aplicant la tarificació social sobretot als serveis públics com serien les Escoles Bressol i les Escoles de Música.

En aquest sentit, el Grup Municipal d’ERC-AM ha traslladat a l’equip de govern tot un seguit de propostes que giren en dos eixos: la justícia social i la lluita contra el canvi climàtic. Pel que fa a aquest primer eix, algunes de les propostes destacades, serien: augmentar la bonificació en l’IBI per a les famílies nombroses, el desplegament efectiu del recàrrec de l’IBI als pisos buits i afegir sistemes de bonificació a partir de la tarificació social en els preus públics de les escoles bressol i de música. També es proposa introduir una taxa per l’aprofitament de la via pública que fan les entitats financeres que instal·len caixers automàtics en façanes que donen al carrer.

Pel que fa a la millora ambiental de la ciutat, el Grup Municipal d’ERC-AM destaca les propostes d’incrementar la bonificació als vehicles en funció de la seva etiqueta ambiental o crear una bonificació en l’IAE per aquelles activitats econòmiques que utilitzin o generin energies renovables.

Per últim, es proposa repensar la taxa del servei de recollida d’escombraries comercials, per tal de que el preu que paguen aquells comerços que generen molts pocs residus es vegi reduït. De la mateixa manera, es proposa introduir un sistema de bonificacions per a aquelles activitats econòmiques de nova creació que acreditin que realitzen recollida selectiva o disposin d’un certificat ambiental.

Podeu consultar el detall de les propostes al document adjunt que trobareu a continuació.