Granollers

Notícia

ERC presenta una moció pel respecte a la llibertat de creences en els ritus funeràris

Moció per la llibertat de creences en els ritus funeràris
Moció per la llibertat de creences en els ritus funeràris
El Grup Municipal d'ERC-AM a l'Ajuntament de Granollers ha registrar una moció pel respecte a la lliberta de creences en els ritus funeràris, per tal de que sigui debatuda al Ple previst pel proper dimarts 26 de maig.

L'alta mortalitat a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19, ha comportat un gran nombre de defuncions i ha posat en evidència que com a societat no estem prou preparats perquè cadascú pugui accedir a un enterrament o camí de dol conforma a les seves creences o voluntats, ja que els cementiris municipals no estan prou preparats per acollir aquesta diversitat.

Pel que fa als enterraments, fins a l’esclat de la situació d’emergència sanitària declarada en motiu de la pandèmia, bona part de les persones de confessió islàmica optaven per la repatriació dels seus cossos als països d’origen. El fet que en aquest moments les fronteres estiguin tancades a la mobilitat internacional dels difunts,  junt amb que cada vegada més hi ha persones que han viscut bona part de la seva vida a Catalunya i que amb els anys ja hi han fet arrels i volen ser enterrats aquí.

És per això que instem a les institucions que tenen competència als cementiris municipals a habilitar un espai on poder realitzar el ritual funerari concebut per les comunitats religioses que així ho demanin de forma expressa en cada municipi, tot respectant les directrius excepcionals en l’actual context d'emergència sanitària. Aquests espais no han de ser segregats ja que les diverses comunitats s’han de respectar. Per aquest motiu cal condicionar aquests espais de forma neutra per tal que respectin les diferents confessions religioses, així com la voluntat de les persones agnòstiques o atees.


Per tots aquests motius, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana – Acord Municipal a l’Ajuntament de Granollers proposa al Ple l’adopció dels següents

ACORDS:

PRIMER.- L'Ajuntament de Granollers manifesta el compromís d'habilitar un espai on poder realitzar el ritu funerari adient a aquelles comunitats religioses que així ho demanin de forma expressa.

SEGON.- El Consistori municipal manifesta el compromís de dialogar amb totes les comunitats, entitats o persones que així ho sol·licitin, respectant en tot moment les seves creences i la diversitat religiosa, filosòfica i cultural.

TERCER.-   El municipi de Granollers vol expressar el compromís de dur a terme les accions necessàries per afavorir el respecte a la diversitat de creences en tots els àmbits i especialment en àmbit funerari, seguin les pautes i assessorament de la Direcció General d’Afers Religiosos així com de la “Guia per al respecte a la diversitat de creences als cementiris de Catalunya” d’aquest.

Quart.- El municipi de Granollers declara que vol continuar treballant per la inclusió social, la llibertat de creences filosòfiques, religioses o culturals de la ciutadania de tots els municipis de Catalunya.