Granollers

Notícia

No al Quart Cinturó

(article publicat al diar el 9nou el dia 03 de juliol de 2020)

Aquestes darreres setmanes hem sentit a parlar del Pla Específic de Mobilitat del Vallès (PEMV), un Pla que planteja quina ha de ser la mobilitat entre les dues comarques. És evident que el Vallès, tot i ser un dels territoris més importants de Catalunya, no té, ni de bon tros, les infraestructures de transports que mereix i necessita.
 
De la mateixa manera, amb el debat sobre el PEMV ha tornat a sortir un vell dimoni que semblava enterrat: el quart cinturó, una infraestructura que pretén trinxar el territori i, que lluny de fomentar una mobilitat sostenible, fomenta l’ús del vehicle privat amb els problemes mediambientals que tot això suposa, encara més en el context d’emergència climàtica en el que ens trobem. Una infraestructura contra la qual molts ja ens hem manifestat durant anys.
 
Tot i que el PEMV no el recull com a tal, si que ho fa de manera maquillada amb el que s’anomena “Ronda del Vallès” que es supedita a un estudi d’oportunitat. En aquest sentit, el nostre posicionament és clar, i segueix sent el mateix de sempre: NO al Quart Cinturó, de manera clara, sense ambigüitats i sense succedanis ni canvis de nom. Aparquem definitivament el quart cinturó, enterrem-lo per sempre i no en parlem mai més.
 
Cal millorar les connexions per carretera entre els Vallesos? Si. I ens cal també millorar la connexió entre comarques veïnes, com poden ser Osona, Maresme i encara més enllà, superant un model centralista que ha prioritzat la connexió amb Barcelona. Per tant, fem una aposta clara per millorar les connexions per carretera amb els territoris veïns, però fem-ho des del paradigma de la sostenibilitat, contemplant el reciclatge, el bon ús i l’aposta clara per millorar i potenciar les connexions i infraestructures ja existents. Fem-ho pensant des de la lògica, que ens diu que abans d’ocupar més territori, hem d’aprofitar el que tenim. I atrevim-nos també a anar més enllà, aprofitant per generar eixos ciclables per connectar les nostres poblacions i fer de la nostra terra vallesana un lloc idoni per promoure el transport alternatiu.
 
Des d’ERC Granollers considerem indispensable la priorització absoluta de la línia orbital ferroviària, un eix transversal que aniria des de Vilanova i la Geltrú fins a Mataró, passant per Vilafranca, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers. Una infraestructura imprescindible, que fa molts anys que ja hauríem de tenir i que donaria resposta als problemes de mobilitat entre les dues comarques i amb el Maresme, i ajudaria a les més de 900.000 persones que es desplacen cada dia dins el Vallès i que són més de les que es desplacen cap a Barcelona.
 
D’altra banda, el PEMV també inclou una actuació relativa a la línia R8 consistent en l’increment de freqüències de pas. Aquesta actuació també hauria de ser prioritària ja que milloraria notablement la connexió amb transport públic amb la UAB, un desplaçament que molts estudiants de la nostra ciutat encara fan en cotxe o transport privat. De la mateixa manera, no podem esperar més per al desdoblament per l’R3, un fet que suposarà un augment de l’ús d’aquesta línia i la conseqüent reducció del transport privat.
 
La situació d’emergència sanitària que hem patit i patim suposava una finestra d’oportunitat per innovar, per fer polítiques de mobilitat atrevides, diferents. A Granollers no ho hem aprofitat prou i algunes mesures han arribat tard. Ara, ens toca no desaprofitar l’oportunitat que suposa aquest Pla per repensar la mobilitat dels vallesos, per donar-nos molta més importància i per reivindicar la capitalitat de la nostra ciutat.
 
Tot i això, el més preocupant de tot és que un 76% del finançament de les actuacions del PEMV depenen de l’Estat Espanyol, i veient l’incompliment constant de les seves obligacions amb Catalunya, fa pensar que el Pla pot ser de difícil implementació real. Per tot això, ens cal seguir reivindicant la titularitat de totes aquestes infraestructures, per seguir avançant cap a una República catalana més verda, sostenible i territorialment ben planificada.
 
 
Núria Maynou i Hernández
Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM a l’Ajuntament de Granollers
 
Josep Canudas i Villegas
President d’ERC Granollers

(foto de l'article: Griselda Escrigas per al diari el 9 nou)