Granollers

Notícia

ERC qüestiona l’adjudicació del contracte per a l’estudi de la gestió de l’aigua a Granollers.

El passat dimarts dia 13 d’Octubre, la Junta de Govern Local de Granollers, va formalitzar l’adjudicació del contracte de serveis d’assistència especialitzada en la liquidació de l’actual concessió del servei municipal d’abastament d’aigua potable de Granollers, la diagnosi sobre les possibles formes de gestió futures i l’acompanyament en els treballs necessaris per a la posada en funcionament del servei, segons modalitat de gestió escollida. En definitiva, el contracte que ha de permetre l’estudi sobre el futur de l’aigua a la nostra ciutat, després de molts anys de concessió a SOREA.

L’empresa a la que finalment s’ha adjudicat aquest contracte ha estat PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES, SL (PWACS) que ha guanyat el contracte fent ofertes econòmiques molt inferiors al preu de licitació marcat per l’Ajuntament. Si pel Lot 1 del contracte l’import de licitació (IVA exclòs) era de 33.478,51€, l’oferta de l’empresa es situava als 16.069,68€, resultant un 52% de baixa aplicada. D’altra banda, si pel Lot 2 del contracte l’import de licitació (IVA exclòs) era 49.109,80€, l’oferta de l’empresa es situava als 24.000€, resultant un 51,13% de baixa aplicada.

Aquestes ofertes econòmiques van ser declarades baixes temeràries per part de l’Ajuntament i es va demanar a l’empresa que en justifiques els imports. Davant d’això, l’empresa es va justificar argumentant que els sous que paguen als seus professionals s’ajusten al conveni i que el seu objectiu no és buscar un elevat benefici econòmic. Davant d’això, l’Ajuntament de Granollers va considerar justificada la baixa temerària i va adjudicar el contracte a l’empresa esmentada.

D’altra banda, al fer una recerca sobre l’empresa adjudicatària, trobem que el representant d’aquesta es troba relacionat, imputat i amb petició de condemna al cas «Lezo» de corrupció.

Per tots aquests motius, des del Grup Municipal d’ERC-AM volem posar de manifest el nostre malestar per l’adjudicació d’un contracte tant important com aquest a una empresa d’aquestes referències i que ha guanyat el concurs fent ofertes molt difícils d’igualar. Alhora, tot i que sembla evident que el procediment tècnic no té defectes, pensem que des de l’equip de govern municipal s’hagués pogut actuar per tal d’evitar que es produís aquesta situació.

Des d’Esquerra Republicana seguirem defensant la necessitat de repensar la forma de gestió dels serveis bàsics més essencials que afecten a la ciutadania, no només en l’aigua, sinó també en molts altres àmbits.

Per tot això, ja hem traslladat a l'equip de govern que farem un seguiment i una fiscalització exhaustiva de l’execució d’aquest contracte per tal de poder de disposar de tota la informació alhora de decidir quin és el futur de la gestió de l’aigua a la nostra ciutat.

Granollers, 21 d’Octubre de 2020