Granollers

Notícia

ERC presenta la memòria d’activitat política del Grup Municipal durant l’any 2020

Memòria d'activitat del Grup Municipal durant l'any 2020
Memòria d'activitat del Grup Municipal durant l'any 2020
El Grup Municipal d’Esquerra Republicana ha publicat un recull de tota la seva activitat política durant l’any 2020. Amb aquest gest, ERC vol reivindicar els principis de la transparència en la política i per això, l’objectiu de la memòria és el de traslladar a tota la ciutadania tota la informació relativa a l’activitat política i econòmica del Grup Municipal per tal de que pugui ser fiscalitzada i s’hi puguin fer propostes de millora. Alhora, el document també permet reflectir tota la feina que fa el grup i el seus regidors, una feina sovint invisibilitzada i que queda diluïda pel dia a dia de l’activitat política municipal.

Al document presentat s’hi pot trobar un resum de tota l’activitat política institucional del grup: propostes traslladades per pal·liar les conseqüències de la COVID19, mocions, preguntes escrites, peticions d’informació, etc. Seguidament, s’hi troba tota la informació relativa als organismes autònoms i els seus representants delegats. En tercer lloc, hi trobem un capítol dedicat a les informacions econòmiques del grup. En quart lloc, s’hi troba la informació relativa a l’agenda i els esdeveniments del grup. El document s’acaba amb una secció dedicada a la presència als mitjans de comunicació.

A partir d’ara, ERC presentarà aquestes memòries de forma trimestral de tal manera de que puguin ser encara més explicites i la informació pugui estar més actualitzada. De la mateixa manera, ERC crearà un espai de transparència al seu espai web.

Podeu consultar el document al següent enllaç:
https://cloud.granollers.cat/s/gc6Xwpq3KMQgfND