Granollers

Documents

MOCIÓ D’ADHESIÓ AL MANIFEST DE LA TAULA PEL DRET A DECIDIR DE GRANOLLERS
Descarrega en PDF

 

En els darrers mesos entitats, sindicats i partits polítics de Granollers hem estat treballant per tal d’engegar una taula que defensi i promogui la voluntat del poble de Catalunya a exercir el seu dret a decidir en un procés democràtic.

Fruit d’aquest treball hem elaborat un manifest que diu el següent:
 

Manifest de la Taula pel dret a decidir de Granollers

Atès que el Parlament de Catalunya ha aprovat fer una consulta, el dia 9 de novembre de 2014, per preguntar: “Vol que Catalunya esdevingui un Estat?” i si la resposta és que sí: “En cas afirmatiu, vol que aquest estat sigui independent?”, la ciutat de Granollers vol expressar el seu suport al procés democràtic que ha de culminar consultant el poble de Catalunya perquè pugui exercir el dret a decidir.

És per això que diverses institucions públiques i privades, partits polítics, grups municipals, associacions i entitats granollerines d’àmbit cultural, social, cívic i sindical signem aquest document amb el compromís d’ampliar-ne el suport a tots els col·lectius i associacions de diferents àmbits de Granollers per constituir la Taula Ciutadana pel Dret a Decidir.

Amb aquest fet volem promoure, a més, des de les organitzacions sotasignades, ponts i llocs de trobada i diàleg on càpiguen les diferents sensibilitats i expressions de la diversitat democràtica de la ciutat, per tal de reflexionar, de contrastar i d’integrar el debat i, mitjançant aquest, que es puguin conjugar itineraris generals o complementaris entorn del marc relacional i d’organització territorial que hi ha d’haver en un futur entre Catalunya, Espanya i Europa.

Per tant,
 

MANIFESTEM


La nostra adhesió a les decisions de la Comissió d’Estudi del Dret a Decidir del Parlament de Catalunya i subscrivim els acords que va prendre en el seu dia el Ple de l’Ajuntament de Granollers quant a la moció de suport al Pacte Nacional pel Dret a Decidir, aprovada el 30 de juliol de 2013.

 

El nostre ple suport al procés democràtic que expressa el Parlament de Catalunya per tal que el poble català pugui exercir el seu dret a decidir.

 

Catalunya, com a nació que és, té dret a decidir el propi estatus polític. Reclamem per legitimitat democràtica que la ciutadania de Catalunya puguem exercir amb el nostre vot el dret a decidir sobre el nostre futur polític, nacional i social.

 

En aquest sentit, urgim a tenir en compte totes les vies legals per exercir-lo, així com a considerar també altres maneres de mobilització popular com a eines vàlides i legítimes per a la consecució d’aquest dret.

 

El dret a decidir és un exercici plenament democràtic que s’obre a tota la ciutadania i que respecta les diferents resolucions aprovades en aquest sentit pel Parlament de Catalunya; un dret que només pot exercir-se des del respecte als principis de radicalitat democràtica, participació i transparència.

 

Reclamem que el poble català pugui decidir el propi camí i vinculem aquest a la millora de la condició de vida individual i col·lectiva de les persones que viuen i treballen a Catalunya, al compromís amb les exigències de la qualitat de la democràcia, als drets socials –especialment en l’atenció a les persones més febles–, a l’aprofundiment de l’estat del benestar, de la dignitat i de la justícia social, de la solidaritat intergeneracional i entre els pobles, a l’equilibri territorial i al desenvolupament sostenible, així com a l’impuls d’iniciatives per al foment de l’activitat econòmica.

 

Constatem la necessitat de construir una societat més democràtica, igualitària i justa, fonamentada en el benestar de les persones, les llibertats polítiques, els drets socials i ecològics i la solidaritat internacional.

 

Aquest dret ha de significar també la voluntat d’un país que vol accedir a un alt nivell educatiu i de cultura personal i col·lectiva, sobretot pel que fa a la defensa de la nostra llengua pròpia, el català, que és la dels Països Catalans, entesos com una realitat cultural, lingüística, històrica i nacional, compartida entre els diferents territoris, i defensar-ne la condició de patrimoni comú de tots els seus parlants i del conjunt de les societats en què conviu amb altres llengües.

 

L’exercici del dret a decidir implica també l’afirmació que Catalunya és una comunitat humana que integra, respecta i dóna suport a les diverses aportacions culturals i al pluralisme lingüístic que avui es reflecteix a la nostra societat.

 

Les accions destinades a assolir el reconeixement del dret a decidir s'han de desenvolupar amb l'enfortiment de la cohesió social a Catalunya i, en conseqüència, a través de la participació ciutadana.

 

El civisme, el diàleg, el respecte a totes les diverses opcions democràtiques pacífiques i al pluralisme polític, ideològic, religiós i d'opcions de consciència, el rebuig a tota discriminació contrària a la llibertat i a la dignitat humanes, així com la fermesa en les pròpies conviccions i la participació popular n’han de configurar totes les accions futures.

 

L'exercici del dret a decidir també ha de significar la voluntat col·lectiva de continuar vinculats als organismes internacionals.

 

Per tot això, ens COMPROMETEM

A treballar per fer possible la màxima participació i la coresponsabilitat de tota la ciutadania de Granollers en el procés democràtic endegat a Catalunya i en el seu futur institucional a través dels valors democràtics concretats en el dret a decidir.

 

 

Per tot això, la Taula pel Dret a Decidir de Granollers proposa al ple municipal els següents acords

 

ACORDS

Primer.- Manifestar la satisfacció per l’acord al què s’ha arribat amb entitats, sindicats i partits polítics amb sensibilitats diferents però tots ells a favor de la consulta al poble de Catalunya sobre el dret a decidir.

 

Segon.- Que l’Ajuntament de Granollers s’adhereixi al manifest de la Taula pel Dret a Decidir de Granollers, com ja han fet entitats, sindicats i partits polítics de la ciutat.

 

Tercer.- Que des de l’Ajuntament es treballi, com es farà des de la Taula, per fer possible la màxima participació i difusió i la coresponsabilitat de tota la ciutadania de Granollers en el procés democràtic endegat a Catalunya i en el seu futur institucional a través dels valors democràtics concretats en el dret a decidir.

 

 

Granollers, gener de 2014