Granollers

Documents

MOCIÓ QUE PRESENTA LA TAULA DE GRANOLLERS PEL DRET A DECIDIR PER GARANTIR EL SUPORT I LA COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS AMB LA CONSULTA DEL 9 DE NOVEMBRE
 

MOCIÓ QUE PRESENTA LA TAULA DE GRANOLLERS PEL DRET A DECIDIR PER GARANTIR EL SUPORT I LA COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS AMB LA CONSULTA DEL 9 DE NOVEMBRE

 

El passat 12 de desembre de 2013 una representació dels partits polítics que conformen la majoria del Parlament de Catalunya van fer públic que el proper 9 de novembre de 2014 els ciutadans i ciutadanes de Catalunya podran exercir el dret a decidir sobre el futur polític del país.

 

La convocatòria d’aquesta consulta representa la màxima expressió democràtica en una societat. Un referèndum és aquell mecanisme de participació directa, en el qual la ciutadania es pot expressar respecte una qüestió col·lectiva que afecta al conjunt de la societat on viu i participa.

 

És un mecanisme en el qual no és el poder constituït el que decideix -per delegació de la ciutadania- l’execució d’una política, sinó que és el poder constituent (el fonament de la sobirania) qui decideix sense intermediaris.

 

L’Ajuntament de Granollers com a institució més propera a la ciutadania hauria de donar suport i impulsar en tot moment, mecanismes de participació i decisió que permetin aprofundir en la qualitat democràtica del nostre municipi. I és per això que, com a institució de l’àmbit municipal, no pot quedar al marge d’un procés democràtic i de participació com el previst per al proper 9 de novembre de 2014.

 

Per primera vegada des de fa centenars d’anys, els granollerins i granollerines, com a catalans i catalanes, podrem decidir democràticament quin és el model de societat que volem construir, per tal que aquest satisfaci les nostres aspiracions com a poble.

 

Unes aspiracions que són heterogènies, tal i com reflecteix la naturalesa dels i les representants de les nostres institucions, però que per primer cop es podran expressar lliurament i pacífica.

 

Pels motius exposats, proposem al Ple de Granollers l'adopció dels següents ACORDS:

 

1. Manifestar el suport de l’Ajuntament de Granollers a la consulta prevista pel dia 9 de novembre de 2014.

 

2. Garantir que l’Ajuntament de Granollers col·laborarà amb el Parlament de Catalunya i la Generalitat de Catalunya, amb tot allò que li sigui possible (padró, espais, recursos, etc.) per fer possible la realització de la consulta al municipi, per tal que els granollerins i granollerines puguin exercir el dret a decidir.

 
3. Fer arribar la moció a totes les entitats i col·lectius granollerins adherits al manifest de la Taula de Granollers pel Dret a Decidir.

 

 

Granollers,  juliol de 2014