Guissona

Notícia

Ple del mes de maig

El grup d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal a l’Ajuntament de Guissona, ha presentat dues mocions al ple de l’Ajuntament que ha tingut lloc el dia 11 de maig en format no presencial, ateses les mesures adoptades arran de la crisi derivada de la pandèmia de la Covid-19.

La primera d’elles instava a l’equip de govern la confecció i aprovació del reglament regulador d’accés i ús dels mitjans de comunicació municipals. La moció també preveu que mentre no es disposi del reglament aprovat pel consistori, l’equip de govern, reservi un espai al butlletí Municipal per els grups polítics, entitats i ciutadania, tal i com preveu la llei. Una vegada debatudes les esmenes presentades per l’equip de govern i arribant al consens, finalment es va aprovar per unanimitat la moció del grup d’ERC, garantint la participació de tots els grups sempre en igualtat d’espai i permetent també, la participació d’entitats i ciutadania.

La segona moció que va presentar el grup d’ERC sol·licitava poder flexibilitzar les regles fiscals amb la finalitat d’augmentar la capacitat pressupostària del món local. La moció es va aprovar per unanimitat del ple. Des d’ERC creiem que cal una   modificació   de   la  llei Orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,   per   permetre   que   els   ajuntaments   puguin disposar   lliurement   dels   seus   estalvis   i   també   que   se’ls   permeti   generar   dèficit   en exercicis pressupostaris en què s'hagin donat situacions extraordinàries, com és el cas d’aquesta   emergència   sanitària,   però   també   per   poder   donar   resposta   a   altres situacions d’urgència com una catàstrofe natural. És  més necessari que mai reorientar la política d'austeritat, perquè actualment la normativa és excessivament rígida per a poder donar resposta a un nou escenari de recessió econòmica, particularment en el cas de la seva aplicació a l'administració local.