Guissona

Notícia

Moció per a demanar la flexibilització de les regles fiscals i augmentar la capacitat pressupostària del món local

El grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal a l’Ajuntament de Guissona presenta una moció per debatre el proper ple del mes de maig en la que es demana la modificació de la llei d'estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i per a mobilitzar els romanents dels ajuntaments per fer front a crisi social i econòmica causada per la COVID19.

Segons el portaveu del grup, Josep Esquerra, ‘els ajuntaments són les institucions més properes a la ciutadania, i per tant, són els agents clau en la gestió i la coordinació de les mesures per combatre la situació derivada de la pandèmia de la Covid-19’.

El republicà, ha recordat que ‘la llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, limita la capacitat d’actuació dels ajuntaments, i pretén un ús racional dels recursos i per a que les administracions estalviessin, però en el moment que els ajuntaments van ser capaços de generar superàvits, aquesta regla tant estricta ha deixat de tenir sentit, i entre d’altres coses ha limitat molt la capacitat d’actuació dels ajuntaments, per exemple impedint l’increment del pressupost en serveis socials’.

Per a Josep Esquerra, la modificació d’aquesta llei Orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, permetrà ‘que els consistoris puguin disposar dels seus estalvis i també que se’ls permeti generar dèficit en exercicis pressupostaris en què s'hagin donat situacions extraordinàries, com és el cas d’aquesta emergència sanitària del coronavirus’. ‘Cal reorientar la política d'austeritat perquè l’actual normativa és excessivament rígida per donar resposta a un nou escenari de recessió econòmica, especialment pel que fa a la seva aplicació a l'administració local’.

El grup republicà defensa que la mesura recollida al decret 8/2020 que permet destinar a despesa social un 20% del superàvit 2019, amb un màxim de 300 milions d’euros per al conjunt de municipis de tot l’Estat, resulta clarament insuficient si considerem que només l’any 2019 els ajuntaments van obtenir un superàvit total de 4.000 milions d’euros, i que els estalvis acumulats en forma de romanents disponibles ascendeixen a uns 17.000 milions d’euros, segons dades del propi Ministeri d’Hisenda.