Guissona

Notícia

Moció per a la confecció del reglament regulador d'accés i ús dels mitjans de comunicació municipals

El grup d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal a l’Ajuntament de Guissona, presenta una moció per a debatre al proper ple de l’Ajuntament per a instar a l’equip de govern la confecció i aprovació del reglament regulador d’accés i ús dels mitjans de comunicació municipals.
 
La moció també preveu que mentre no es disposi del reglament aprovat pel consistori, l’equip de govern, reservi un espai al butlletí Municipal per els grups polítics, entitats i vilatans i vilatanes, tal i com preveu la llei.
 
Per al grup republicà, ‘la comunicació pública local és cabdal perquè la ciutadania pugui conèixer tots els serveis municipals que té al seu abast, i això inclou també poder conèixer la vida política del consistori, inclosa la de l’oposició’. Per al portaveu del grup, Josep Esquerra, ‘la comunicació ha de garantir l’exercici individual dels drets a les llibertats d’expressió i d’informació de tots els ciutadans i ciutadanes, així com també, promoure una opinió pública lliure’.
 
La moció sorgeix arran de les diverses peticions que el grup municipal d’ERC ha fet al ple de la corporació en veure impedida la seva participació en el butlletí municipal, raíó que ve fonamentada en la Llei de Bases de Règim Local i l’article 154 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, que preveuen com un dels deures dels municipis, “la informació sobre la vida local i també sobre l’activitat del govern local així com la promoció de la participació ciutadana”, i descriuen també que “el ple de l'ajuntament ha de garantir la participació dels regidors i dels grups municipals en els òrgans d'informació i difusió municipal, com ara la televisió local, les emissores de ràdio municipals i les publicacions i els butlletins editats per l'ajuntament. En aquest sentit, els respectius plens han d'aprovar un reglament que reguli les condicions d'accés i d'ús d'aquests mitjans pels regidors i els grups municipals constituïts al si de la corporació.”
 
Josep Esquerra ha manifestat que ‘a més, els ajuntaments han de garantir la professionalització i independència de la comunicació local, i per a això han de posar tots els mitjans necessaris per a poder-ho garantir, alhora que es constitueix un servei indispensable en democràcia, garantint la pluralitat des de la perspectiva de la professionalitat’.