Guissona

Notícia

ERC demana que es garanteixi el dret a l’empadronament

El grup d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal a l’Ajuntament de Guissona, reclama garantir el dret a l’empadronament. La proposta del grup republicà es debatrà a través d’una moció presentada al ple de l’Ajuntament que tindrà lloc aquest mes de juliol.

Segons Sergi Farré i Villorbina, regidor del grup d’ERC a l’Ajuntament de Guissona, el padró ‘és una eina fonamental per tal de desenvolupar una acció de govern eficient, ja que facilita la planificació dels serveis i les actuacions que cal dur a terme i permet conèixer de forma objectiva quina és la població real de cada municipi’. Villorbina remarca que es tracta ‘d’una obligació i un dret de la ciutadania, i l’administració ha de garantir-ne l’exercici’. ‘A més, el padró és la porta d’accés als serveis bàsics, com l’educació i la sanitat, i és fonamental per garantir els drets de les persones i que cap veí o veïna segueixi en situació d’exclusió’.
 
Segons el grup republicà, actualment, en un moment d’emergència social com el que estem vivint arran de la pandèmia de la Covid-19, ‘s’han aguditzat les desigualtats socials sistèmiques, per la qual cosa és més important que mai dur a terme polítiques actives i eficients i censar tota la població resident al municipi, sense posar través, evitant que cap persona es quedi sense empadronar.  L’administració ha de vetllar per a que la ciutadania pugui assolir els drets socials i civils més elementals’.
 
La proposta republicana demana que l’Ajuntament de Guissona faciliti l’accés al padró i que utilitzi altres mecanismes per al control de la sobreocupació i control del parc d’habitatge. Així mateix, preveu que es prenguin les mesures oportunes per a que les gestions i verificacions relatives al padró siguin dutes a terme pels tècnics municipals.
 
Un altre aspecte recollit a la moció d’ERC, és la petició d’agilitzar la tramitació i la resolució de les sol·licituds i que en cap cas no es demori la resposta més enllà de tres mesos, d’acord amb el que estableix la llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 
La moció del grup d’ERC també preveu elaborar i fer públic un protocol d’accés al padró clar i aplicable pels serveis municipals en consonància amb la normativa vigent, preferentment en forma de Reglament d’accés al padró municipal, que inclogui la notificació d’un preavís de la caducitat de la inscripció al padró de les persones estrangeres sense permís de residència de llarga durada a fi que puguin renovar-la si encara resideixen al municipi.