Sant Feliu de Guíxols

Notícia

Valoració del Ple Municipal 30/10/2019 - S'APUGEN ELS IMPOSTOS I S’APROVA LA MOCIÓ DE SUPORT A LES MOBILITZACIONS CONTRA LA SENTÈNCIA PRESENTADA PER ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

Dimecres 30 d'octubre s'ha celebrat el Ple Ordinari del mes d'octubre del qual el Grup Municipal en fa les següents valoracions:

1. Un dels Plens amb més transcendència de l'any el de les Ordenances Fiscals s'acaba amb el Govern aprovant l'augment de diversos impostos i taxes, després de tres anys on s'havia mantingut una congelació d'aquestes, curiosament mentre ERC formava part del Govern, i després d'abaixar-lo un 2% el primer any de l'anterior legislatura. Ara sense el nostre grup influint en les decisions del Govern de la ciutat, aquest apuja entre d'altres l'IBI un 4% de mitjana i la taxa d'Abocador en alguns casos (sobretot establiments comercials) un 50%, mentre que de mitjana ho fa un 8%.
 
- La crisi econòmica ha provocat que moltes famílies vegin reduït el seu poder adquisitiu i tinguin dificultats per accedir a determinats serveis públics, accentuant encara més les desigualtats. Hem de seguir avançant cap a un model de fiscalitat progressiva, amb l'objectiu últim de donar compliment als principis de justícia social i igualtat, tal com ja s'ha fet els darrers 4 anys on Esquerra estava al Govern Municipal i que enguany trobem a faltar. Amb aquestes Ordenances no introdueix cap mesura nova en aquesta línia, més enllà de modificar imports.
 
- L'augment de l'IBI no ho fa de forma progressiva, sense tenir en compte per exemple, el Valor Cadastral dels immobles a l'hora d'aplicar el percentatge d'augment. Ens preguntem també si realment algunes mesures aprovades ja, com l'increment del preu als habitatges desocupats es realitza de manera efectiva. L'augment de l'IBI per aquest 2020 representarà per l'Ajuntament en uns 450.000€ més que esperem reverteixin en el benestar dels ganxons i ganxones i en les partides del Pressupost més socials.

- El ciutadà pagarà el 2020 més en el seu rebut d'Escombraries per l'augment en alguns casos del 50% de la taxa d'Abocament, que si bé és cert ve imposada des de fora, no ho és menys que s'incrementa perquè des de l'Administració local no s'han fet els deures assolint un nivell suficient en la recollida selectiva que faci que no s'hagi d'apujar aquesta taxa. Cal, i així ho hem manifestat al Ple que qui recicla tingui uns beneficis que ara no té, i accentuar la conscienciació ciutadana per fer bé la recollida selectiva mitjançant campanyes que ara no es fan, i que en el proper contracte segons se'ns ha informat tampoc hi ha una obligació a l'empresa de fer-ho. És evident que amb un contracte caducat és més difícil portar a terme segons quines accions, però al final aquesta manca de celeritat a qui penalitza és al ciutadà que acaba pagant més.

- Finalment des d'ERC fem una proposta i s’aprova per unanimitat, per fer una modificació d’una Ordenança que el Govern deixa igual, la que afecta l'ICIO (l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres) mantenint aquelles bonificacions ja existents i afegint-ne una de nova. Una bonificació del 90% per a aquelles obres que es derivin de l'adequació dels habitatges de persones d’especials capacitats i dependents que ho necessitin i que sovint són també les que més necessiten el nostre suport.
2. Ja fora de les Ordenances el Grup Municipal d'ERC hem presentat una proposta de MOCIÓ DE SUPORT A LES MOBILITZACIONS CONTRA LA SENTÈNCIA I A FAVOR DEL DRET A L'AUTODETERMINACIÓ que podeu consultar aquí.

Aquesta proposta ha estat aprovada amb 13 vots a favor, els tres regidors d'ERC, dos de JuntsxCat, els regidors de Gdc i Més i sis dels regidors de TotsxSF. El Grup socialista i quatre regidors de TotsxSF hi van votar en contra. El Govern de la ciutat doncs, va votar dividit en aquest punt amb set regidors en contra de la Moció i sis a favor, fet que ens reafirma en la necessitat que és necessari el paper d'Esquerra des de l'oposició per garantir que l'Ajuntament de la ciutat segueixi al costat de les nostres Institucions.

3. Des del Grup Municipal volem manifestar el nostre suport a l'Assemblea de Càrrecs Electes que es celebrava en els mateixos moments a Barcelona. Tot i voler, la nostra responsabilitat amb els ciutadans de Sant Feliu en un Ple tan important com el de les Ordenances Fiscals entenem que no ens permetia assistir-hi. Molts companys nostres d'ERC del Baix Empordà i de les comarques Gironines hi van ser mostrant així també el suport del partit a l'Assemblea. Estarem sempre on faci falta per defensar els drets i llibertats de Catalunya, però també i per això vam ser escollits, la dels nostres ciutadans i ciutadanes. Ahir tocava ser al Ple de la nostra ciutat i estem segurs que en properes convocatòries hi podrem ser presents.

GRUP MUNICIPAL ERC

31/10/19