Sant Feliu de Guíxols

Notícia

Educare/Educere: Som el que Fem

Per ERC l’educació constitueix un dels principals eixos de l’acció política, amb un destacat valor estratègic dins del projecte global de construcció nacional.
L’escola és un dels àmbits en el qual es reflecteixen de manera més evident les situacions de desigualtat social i Sant Feliu de Guíxols és una ciutat amb vocació educadora.
 
Per això estàvem convençuts que l’àrea d’educació havia de ser una de les àrees estratègiques pel desenvolupament futur de la ciutat i teníem clar que dins les competències del govern, aquesta havia d’estar en mans dels regidors d’ERC.
 
La nostra feina al capdavant de l’àrea d’educació ha seguit tres eixos bàsics aquesta legislatura: En primer lloc la consolidació;  enfortint accions anteriors, millorant l’Oficina Municipal d’Escolarització, cabdal per saber la nostra realitat (teníem un conveni exhaurit amb el Departament d’Ensenyament). Per altra banda hem augmentat l’aportació econòmica a les obres de millora de les nostres escoles. Més diners per a millors instal·lacions escolars.  Reivindicacions històriques com l’ascensor del Baldiri Reixach o la teulada de l’edifici nou del Gaziel aquest estiu seran una realitat. Pel que fa a la innovació i la qualitat educativa, hem impulsat i cofinançat el programa TEI (tutoria entre iguals) involucrant tots els centres educatius de la ciutat, eina de convivència de present i futur, bàsica per  prevenir el maltractament i l’assetjament. Hem entrat en l’espai lectiu en totes les escoles públiques, i amb la col·laboració de l’Escola de Música, aportant recursos i docents, hem desenvolupat ensenyament artístic a les escoles (dansa, orquestra de corda i orfeó i cobla). I com no, hem impulsat el Pla Educatiu d’Entorn un projecte d’excel·lència del teixit educatiu al servei dels i les nostres estudiants i que volem projectar cap al futur a noves apostes de cohesió entre tots els agents. Tenim una màxima: La ciutat educa, tots i totes hi estem implicats.