Igualada

Totes les notícies

ERC Igualada convoca una reunió de treball oberta en matèria d’Economia, Hisenda i Participació

Esquerra Republicana de Catalunya a Igualada dóna continuïtat al que va anomenar com a Procés Participatiu Igualada 2013-2023. Després de les reunions dels equips de treball sectorials amb participació ciutadana, amb els quals va elaborar el programa electoral per al les eleccions municipals del 2015, ara convocarà noves assemblees sectorials obertes, que seran convocades almenys una vegada a l’any. La ronda de trobades, obertes a qualsevol persona que hi vulgui col·laborar i aportar idees, començarà el proper dissabte dia 20 de febrer, per tractar els àmbits de Dinamització Econòmica, Hisenda i Participació. Es comentarà l’actuació de l’equip de govern, es revisarà el programa electoral d’ERC i s’analitzarà com es poden transformar les propostes en acció política municipal. També es debatran idees de noves propostes amb les quals fer acció política municipal  i es definiran les idees bàsiques del relat polític en aquest àmbit. Serà el dissabte dia 20 de febrer, de 9 a 11 hores, al local d’ERC Igualada, carrer d’Òdena, 37. Per part d’ERC a Igualada hi participaran l’Alba Vergés, presidenta, David Prat, vicepresident, Joan Manel Tomàs, secretari d’Entorn i Política Municipal, Toni Olivé, responsable d’economia, Susanna Llopart, responsable de participació, Josep Maria Palau, portaveu a l’ajuntament d’Igualada, Carolina Telechea, regidora a l’ajuntament d’Igualada, Enric Conill, regidor  a l’ajuntament d’Igualada. Tothom que hi vulgui participar, cal que confirmi l’assistència enviant un missatge a igualada@esquerra.org.

ERC Igualada veu necessària una major inversió en els espais públics dels barris

Davant les acusacions i crítiques rebudes per part de Socialistes d’Igualada (PSC), ERC Igualada afirma que “la nostra manera de fer no és desqualificar els altres partits, això no aporta res de constructiu”. El partit republicà es referma en la legitimitat de la feina que ha estat fent fins ara: “és lògic que qualsevol partit polític es reuneixi amb les associacions de veïns actives que existeixen a Igualada. Ens hi hem reunit abans i després de les eleccions. Els hem preguntat sobre les necessitats de cada barri i en que els podem ajudar. En general ens han demanat que s’inverteixi més en tenir en més bon estat tots els espais públics dels barris (asfaltat dels carrers, voreres, parcs i jardins, arbrat, escocells, enllumenat, etc.) i coincideixen que aquesta hauria de ser una prioritat d’aquest mandat municipal 2015-2019. Nosaltres els expliquem que considerem que l’ajuntament es podria comprometre a invertir un mínim de 2,3 milions d’euros en millora dels espais públics dels 13 barris –uns 180.000 per barri-, al llarg d’aquests propers quatre anys, d’acord amb el nostre model de pressupost”. Segons ERC Igualada “amb les associacions s’ha produït un diàleg positiu i ens han demanat que fem pressió política per aconseguir que aquesta major inversió als barris es faci realitat. Si hem començat a portar les reivindicacions dels barris a debat al Ple municipal, és perquè la corresponent associació de veïns ha avalat la iniciativa. En el cas del barri de Set Camins, fins i tot amb l’aportació de les signatures dels veïns d’una zona concreta”. Des d’ERC estan oberts a canviar la fórmula per a debatre sobre aquest assumpte: “Si debatre l’estat dels barris al Ple, un a un, es considera que no és adequat, hi ha altres fórmules per portar a terme aquest debat. Si realment volem tenir els espais públics dels barris en bon estat, calen uns compromisos d’inversió en aquesta matèria més transparents, més concrets i més ambiciosos”.

ERC Igualada porta al Ple municipal les reivindicacions del barri Montserrat

Mitjançant una proposició no resolutiva, el grup municipal d’Igualada ha volgut deixar constància en l’acta del Ple municipal de tot un conjunt de millores que des de fa temps es reclamen des de l’Associació de Veïns del barri de Montserrat.   Segons Josep Maria Palau, portaveu d’ERC a l’ajuntament d’Igualada, “hem fet una proposta global per a tota la ciutat, equitativa pels seus tretze barris. Proposem que s’hi destini un mínim de 180.000 euros a llarg del mandat a cada barri, una mitjana de 45.000 euros anuals. I que les prioritats sobre el que es fa les decideixin els veïns, o bé les associacions de veïns, mentre no es creïn els Consells Participatius de Barri que proposem”.   Millora dels espais públics i pla de desenvolupament comunitari Aplicant les seves propostes pressupostàries, ERC considera que es poden destinar al manteniment dels espais públics dels 13 barris d’Igualada un mínim de 2,3 milions d’euros al llarg dels quatre anys de mandat, és a dir una mitjana de 585.000 euros anuals. Concretament, respecte el barri de Montserrat es demana “avançar en l’arranjament de la Plaça de Montserrat, la pista de futbol sala, les graderies, la teulada de la caseta de l’Associació, l’arranjament del els voreres i el ferm dels carrers Bisbe Perelló, pas de vianants entre Pau Casals i Nicolau Tous, carrer Nicolau Tous, carrer Pau Muntadas, carrer del Repòs, etc”. També “la millora de l’estat de neteja dels carrers i espais públics del barri” i “un Pla de Desenvolupament Comunitari específic per al barri de Montserrat, amb la finalitat de transformar la realitat social del barri, sobretot en l’àmbit laboral i socioeconòmic de les persones que hi viuen, contribuint a que aquestes persones surtin de les actuals situacions de pobresa”.   Pere Santano, secretari de l’Associació de Veïns del barri de Montserrat, en el torn de les intervencions del públic va agrair a la gent d’ERC “el fet d’haver-se posat a disposició de l’associació de veïns, haver-se interessat per les necessitats del barri i haver-les portat al Ple”.

ERC Igualada fa una campanya per donar a conèixer els objectius del seu pressupost alternatiu pel 2016

Aquesta segona quinzena de gener, des d’ERC Igualada s’està portant a terme una campanya de difusió per donar a conèixer els objectius que van plantejar amb la seva proposta de pressupost municipal alternatiu per aquest exercici del 2016.   En un díptic explicatiu, que es distribuirà a totes les llars igualadines, detallen les mesures per a reactivar les economies familiars, que Josep Maria Palau, portaveu d’ERC, resumeix així: “D’una banda, una fiscalitat més justa per a les classes populars, externament equiparada amb d’altres municipis semblants i a nivell intern fent que es pagui en funció dels nivells de renda (378.000 euros); en segon lloc, una administració més eficient, amb reducció de la dependència del deute i més control i revisió dels grans contractes; uns ajuts directes per a totes les famílies amb rendes mitjanes i baixes per a garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés a l’educació universitària i professional (350.000 euros) i  en l’accés a l’habitatge de lloguer (100.000 euros), i finalment, una bonificació de la taxa de deixalles per als autònoms, comerciants i petits empresaris (185.000 euros), com a gest de complicitat i suport directe amb totes les persones que s’esforcen cada dia per crear ocupació a la nostra ciutat”.   Amb voluntat política, és possible reactivar les economies familiars Segons els republicans, l’execució del pressupost d’aquest any hauria de tenir com a objectiu fonamental “reactivar les economies familiars”, i per això afirmen que “amb voluntat política això és possible”. En aquest sentit argumenten que “si sumem les mesures explicades es pot redistribuir més d’un milió d’euros cap a les persones i les famílies, especialment cap a les classes populars i treballadores”. En paraules Carolina Telechea, regidora d’ERC, “només si apostem per aportar recursos per a la recuperació de les economies domèstiques més afeblides serà possible la reactivació del consum, el comerç i l’economia local que Igualada necessita”.

ERC Igualada porta al Ple una reclamació del barri del Set Camins

Aprofitant l’apartat de precs i preguntes, en el darrer Ple Municipal, el grup municipal d’ERC va portar la qüestió del deficient estat de manteniment de tots els barris de la ciutat d’Igualada al debat en el Ple.   La intervenció, en aquest cas, va anar a càrrec de la regidora Carolina Telechea, que va argumentar que “en coherència amb la nostra proposta de pressupost alternatiu, insistim en que es destinin un mínim de 585.000 euros anuals en millores als 13 barris de la ciutat. Això significaria una inversió mitjana de 45.000 euros anuals, és a dir 180.000 al llarg dels quatre anys de mandat, a cadascun dels nostres barris”.   La regidora republicana va exposar que “avui plantegem una necessitat de millora concreta del barri del Set Camins, però a tots els barris hi ha molt a fer, i ho anirem plantejant en futurs plens”. Una de les reivindicacions del barri del Set Camins, amb el recolzament de la seva Associació de Veïns, és, entre d’altres, l’arranjament de la plaça del carrer de Copons, respecte la qual Telechea va afirmar “és una necessitat per la qual lluiten des de fa temps els seus veïns i respecte la qual en deixo constància lliurant-li al secretari municipal les quaranta sis signatures que ens han fet arribar els veïns de la zona”.   Des d’ERC es demana a l’equip de govern que comprometi en els pressupostos municipals un mínim de 180.000 euros per a inversions de millora a cada barri, durant el conjunt dels quatre anys del mandat municipal, i que, aleshores, a partir d’aquí, siguin les associacions de veïns les que facin la proposta per decidir a que es destinen aquest recursos, debatent-ho en uns nous Consell de Barri, en els quals hi puguin participar tots els veïns que ho vulguin, prèvia inscripció, amb veu i vot. “Insistirem en l’aplicació d’aquest sistema, i mentre no s’apliqui, recolzarem i impulsarem les reclamacions de les diferents associacions de veïns”, afirma Telechea.

ERC reclama al Ple la revisió del contracte de neteja viària i la regularització del servei d’aigua potable

En el Ple del 22 de desembre, des del grup municipal d’ERC, format pels regidors Josep Maria Palau, Carolina Telechea i Enric Conill, han preguntat sobre si alguna empresa del Grup Fomento de Construcciones i Contratas, SA, han facturat altres despeses a l’ajuntament, més enllà de les previstes i contingudes al contracte de neteja viària  i recollida de deixalles de l’ajuntament d’Igualada, i l’equip de govern ha respost que no ho sabia. Així mateix, s’ha preguntat si el Grup FCC, SA està reclamant algun deute pendent a l’ajuntament, qüestió sobre la qual l’equip del govern també ha donat la mateixa resposta: que no ho sabia. ERC ha insistit en que “quan ho sàpiguen, que ho facin públic”.   En la mateixa línia, des d’ERC s’ha preguntat si l’equip de govern “considera adequat i pertinent que a Igualada es pagui un rebut de l’aigua un 20% més car que a Vilafranca o Manresa, per generar beneficis de 710.000 euros anuals per a l’empresa que presta el servei, Aigua de Rigat, SA, 486.000 dels quals se’n van a una multinacional francesa, Suez Environement, associada al Grup Agbar, SA i La Caixa.”  També s’ha reclamat que l’equip de govern demani una justificació detallada dels 2,2 milions d’euros que les empreses del Grup Agbar, SA li facturen a Aigua de Rigat, SA, en concepte “de treballs realitzats per altres empreses o serveis exteriors”. I que “es qüestioni el fet de que Aigua de Rigat SA tanqui els exercicis amb un fons de maniobra (racó de liquiditat) cada any més negatiu (-6,5 milions d’euros el 2014), i que a causa d’això, hagi de contractar una pòlissa de crèdit de 5,5 milions d’euros amb La Caixa, que també forma part del mateix grup d’empreses, i per la qual es paga un 2,59% d’interessos. Això no hauria de ser necessari, en una empresa que només factura 8 milions d’euros anuals i que cobra puntualment cada trimestre de tots els seus abonats.” ERC ha publicat els comptes anuals d’Aigua de Rigat, SA al seu portal de transparència www.

ERC Igualada recapta prop de 400 euros com a donatiu a l’edició d’enguany de la Marató de TV3

El passat dissabte, 12 de desembre, previ a l’edició d’enguany de la Marató de TV3, dedicada a la diabetis i la obesitat, la secció local d’ERC Igualada va organitzar durant tota la jornada, una carpa a la plaça Cal Font, per a vendre tires en motiu d’un sorteig d’una panera d’aliments i productes sense sucre, en la línia de la temàtica de la Marató d’aquest any.   Així, tots els beneficis obtinguts de la venda de tires per al sorteig, van anar destinats a col·laborar amb la Marató de TV3, havent recollit un total de 364,58 euros. En aquest sentit, el mateix dissabte, en finalitzar la jornada, es va fer el sorteig de la panera, sortint com a número guanyador el 4353. De moment, no hi ha guanyador, però des de la secció local, s’informa que us podeu dirigir al local de la formació, al carrer Òdena, 37 d’Igualada, o bé enviar un correu electrònic a igualada@esquerra.org, per a informar-ne.   Col·laboració en la recollida de joguines de la Creu Roja D’altra banda, divendres, 18 de desembre, la mateixa formació va participar en la recollida de joguines, organitzada com cada any per la Creu Roja, i va fer entrega de dos jocs de manualitats destinats a infants de diferents edats.   Per a ERC Igualada, aquesta iniciativa, igual que la Marató de TV3, demostren el caràcter solidari de la societat catalana, i es valora molt positivament la gran col·laboració i resultats que obtenen. ERC Igualada té previst organitzar altres jornades solidaries per ajudar aquells col·lectius que tinguin necessitats i col·laborar amb les organitzacions i entitats consolidades de la ciutat que tenen grans projectes en aquesta línia. 

ERC Igualada aposta per una campanya de Nadal més responsable, més singular i més efectiva

Esquerra Republicana a Igualada ha fet pública aquesta setmana la seva valoració de la campanya de dinamització comercial per aquest Nadal que ha portat a terme l’ajuntament d’Igualada. Els republicans diuen que “no compartim aquesta obsessió dels equips de govern de CiU per instal·lar pistes de gel a totes les capitals de comarca on governen. Per a nosaltres, és un error pretendre copiar el model de Nadal nord-americà o nord-europeu a Catalunya”.   Segons Josep Maria Palau, regidor d’ERC a l’ajuntament, “donem un missatge contradictori quan al mateix temps que promovem un ús responsable i sostenible de l’energia a les llars, amb la pista de gel consumim grans quantitats d’energia dia i nit per fabricar i mantenir artificialment 420 m2 de gel en un entorn càlid”. A més a més, Carolina Telechea, regidora d’ERC, apunta que “no es veuen gaires persones amb bosses de compra al voltant de la pista de gel, cal reflexionar sobre si aquesta gran despesa està funcionant com a atractiu singular i dinamitzador del comerç de la ciutat”.   Decisions en el marc d’una Taula de Dinamització Comercial d’Igualada Per properes edicions, ERC proposa reflexionar sobre un possible canvi de rumb. Segons Enric Conill, també regidor d’ERC, “en el marc d’una taula d’una Taula de Dinamització Comercial, estaria bé que una mostra representativa de comerciants de tota la ciutat valorés diverses alternatives.  Per exemple, els 41.000 euros que paga l’ajuntament per la instal·lació de la pista de gel, més els costos energètics i de vigilància, més els 49.000 euros que es preveuen pagar a l’empresa en concepte d’entrades, potser es podrien invertir en fer una Fira de Nadal d’Igualada singular i diferenciada a la d’altres ciutats, on s’hi pugui trobar pels carrers comercials de tots els barris, el talent creatiu que sorgeix de l’Escola d’Art, i gaudir d’actuacions musicals i d’espectacles de carrer per part de músics i d’intèrprets igualadins, especialment els que s’han format a partir de l’Escola de Música i l’escola de Teatre”.

ERC Igualada demana un informe de control sobre el contracte de neteja viària i recollida de deixalles

Davant la convocatòria de vaga el dia 10 de desembre per part dels treballadors del servei de neteja viària de la ciutat, ERC Igualada insisteix en demanar a l’equip de govern que encarregui, el més ràpidament possible, un Informe de control financer, a través de la Intervenció Municipal, mitjançant el qual es faci la corresponent revisió financera i de compliment de la normativa en el contracte que regula aquest servei.  Segons Josep Maria Palau, portaveu d’ERC a l’ajuntament, “hem parlat amb els representants dels  treballadors del servei i ens han traslladat la seva preocupació per l’estat de brutícia en el qual està la ciutat. Ens expliquen que des de que Fomento de Construcciones i Contratas, SA va aconseguir aquest contracte -que va entrar en vigor el gener del 2011- a través del seu 66% de participació en la Societat Municipal Mediambiental d’Igualada, SL (SMMI, SL), l’empresa no ha parat de reduir la plantilla. I això és cert, ja que segons els Informes d’auditoria de comptes als quals ara hem tingut accés i que publiquem a www.ercigualada.cat, s’ha passat de 76 treballadors el 2011 a 62 treballadors el 2014. Mentre que el que paga l’ajuntament per aquest servei ha augmentat en 216.355 euros, arribant a un total de 4,7 milions d’euros, les despeses de personal s’han reduït en -207.987 euros.”   Amb més control sobre el contracte es pot aconseguir estalvi i millora en la qualitat La regidora d’ERC Carolina Telechea explica que “segons els treballadors, no poden acabar les rutes de treball que els imposa l’empresa, disposen de maquinària inadequada i a la qual es fa poc manteniment i reparacions. Estem al costat dels treballadors en la seva reclamació de millorar aquestes qüestions i de tenir el nou conveni, i compartim amb ells que tot això ho ha d’assumir el Grup FCC, SA.”   Segons Palau “a la comptabilitat del 2014 hi ha 1.794.000 euros en serveis realitzats per altres empreses que caldria analitzar si tot hi està correctament imputat.