Illes Balears i Pitiüses

Notícia

Joan Lladó explica que “fa més d'un any que fou aprovat i no s'ha fet ni una sola passa respecte d'uns acords adoptants per ample consens”

Joan Lladó, president Esquerra - Illes Balears i Pitiüses
Joan Lladó, president Esquerra - Illes Balears i Pitiüses
Esquerra Republicana demana al president del Govern, Francesc Antich, que “posi en marxa el mecanismes necessaris perquè, abans d'acabar la legislatura, comenci a aplicar-se el Pla de Normalització Lingüística del Consell Social de la Llengua Catalana.”
El president d'Esquerra, Joan Lladó, ha declarat que “tot i que fa més d'un anys, el mes d'abril de 2009, que fou aprovat per un amplíssim consens, a hores d'ara encara no s'ha fet cap passa perquè sigui operatiu.” També ha recordat que, tot i ser-ne el president, Antich no ha assistir més que a una de les reunions que ha mantingut el Consell Social. Aiximateix, cal tenir present que entitats com la UIB, l'Obra Cultural Balear o el sindicat STEI-i, ja varen reclamar aquesta activació el passat més de maig.
El Pla en qüestió fou aprovat pel Consell Social de la Llengua Catalana com a eina principal de feina d'aquest organisme, “recuperat per l'actual Executiu, després que els del PP el mantinguessin en hibernació des de la seva constitució, el juliol de 2002.”
Esquerra considera que possiblement ara més que mai “és necessari activar el Pla de Normalització, tirar endavant tantes iniciatives com es puguin en els mesos que resten de legislatura”, com a eina alternativa a “les propostes acientífiques i antinacionals del president del PP, José Ramon Bauzá.” Lladó insisteix en que “enfront d'aquests atsc, el que no podem fer és reduir un 17% el pressupost per normalització i mantenir congelada una eina vàlida per tirar endavant.”
El Pla de Normalització recull un ampli ventall de propostes “d'actuació dels poders públics de la comunitat”, estructurats a partir de nou àrees, que van des dels usos oficials fins a les manifestacions culturals/artístiques, passant pels mitjans de comunicació, el lleure i l'associacionisme, les activitats socioeconòmiques i les institucions sanitàries..., amb actuacions ben concretes i detallades.