Illes Balears i Pitiüses

Notícia

Esquerra Republicana demana fermesa i coherència al Consell per esbucar sa Feixina

Esquerra Republicana manté intacte el convenciment polític d’esbucar sa Feixina, per ser un monument feixista i vexatori per a tots els familiars i les víctimes de la guerra civil.
Hem sabut que la ponència tècnica de Patrimoni del Consell ha aprovat aquest dimecres traslladar a la Comissió de Patrimoni la proposta de declarar sa Feixina Bé Catalogat, com un primer pas per a la protecció del monument. Sabem també que aquesta proposta haurà de ser debatuda i votada en la Comissió de Patrimoni que serà qui decideixi si elevar-ho o no al ple del Consell, òrgan que té la darrera paraula a l'hora de declarar aquesta protecció.
Per tot això demanam a les forces polítiques que governen al Consell Insular que mantenguin el compromís polític d’esbucar el monolit fins a les darreres conseqüències, ja que de no fer-ho així incomplirien el seu programa electoral.
La proposta tècnica es basa en l'informe jurídic de Patrimoni, el qual voldríem saber per qui ha estat sol·licitat. Entenem que els tècnics han de cercar la forma, subjecta sempre a llei, per poder executar les decisions polítiques, que legítimament prenen els nostres governants. En cap cas haurien de ser els tècnics els qui decidissin o condicionassin l’acció política.
Mateu Xurí diu “hem d’exigir la coherència ideològica a qui governa, ja que una sense l’altra esdevé la perversió de la política”. I afegeix que “el PP va esbucar el pont del tren sense esperar cap criteri tècnic”. “No entenem que, en una qüestió política i de dignitat democràtica, no s’hagi actuat amb el convenciment necessari per dur a terme l’esbucament de sa Feixina”. Acaba dient que “és incongruent aprovar una llei de fosses, sortir a la foto de la fossa de Porreres i que, per manca de valentia política, encara no s’hagi tomat sa Feixina amb el que duim de legislatura”.