Illes Balears i Pitiüses

Notícia

Organigrama

ESQUERRA ILLES  
   President: Joan Llodrà i Gayà
   Vicepresident i s. d'acció pol. i territorial: Josep Antoni Prats Serra
   Secretari d'organització:  Isidre Mateu Sabater
   Secretària d'imatge i comunicació: Teresa Sastre Bestard
   Secretària de la dona:  Carme Rocamora i Seguí
   Secretari de política municipal:  Pau Arranz Morell
   Secretari de finances i administració:  Nofre Munar i Aguiló
   
ESQUERRA EIVISSA I FORMENTERA  
   President: Francesc Xavier Prats i Marí
   Secretari d'organització: Juan José Costa
   Secretari de política municipal:  Josep Antoni Prats i Serra
   Secretària de finances i administració:  Maria Cardona i Marí
   Secretaria d'Imatge i Comunicació: Pau Arranz i Morell
   Secretària de la dona: Catalina Torres i Roig
   Secretari de política parlamentària: Jordi Escandell i Salvador
   
ESQUERRA MENORCA  
   President: Pere Triay i Prats
   Secretari d'organització: Joan Albert Pons i Bagur
   Secretària de política municipal: Carme Rocamora i Seguí
   Secretària de la dona: Carme Rocamora i Seguí
   Secretària de política parlamentària: Maite Pons i Pons
   Secretari de finances: Josep Marí i Pallicer
   
ESQUERRA MALLORCA  
   Presidència:  Mateu Matas Ordinas 'Xurí'
   Secretari d'organització: Amador Calafat Albertí
   Secretari d'acció política i sectorial: Joan Gaià i Mascaró
   Secretària de la dona: Patrícia Martín Cobas
   Secretari de finances i administració: Nofre Munar Aguiló
   Secretària de política municipal:  Margalida Seguí i Albertí
   Vocal: Catalina Munar i Etxaniz
   Vocal:  Bartomeu Torres Cerdà 
   Vocal:  Antoni Sureda Maçanet
   Vocal:  Cecili Buele Ramis
   Vocal:  Joan Bonet Boix
   Vocal:  Isidre Mateu Sabater
   Vocal:  Teresa Sastre Bestard
      
   
SECCIONS LOCALS MALLORCA President
   Alaró Mateu Comas
   Alcúdia Ferran Capella i Arrondo
   Bunyola Esperança Mateu i Ramis
   Felanitx Joan Rosselló i Oliver
   Llucmajor Esteve Montalvo
   Manacor Kika Mas
   Palma Ramon Ribera i Reñé
   Pollença Miquel Àngel Sureda
   Sa Pobla Catalina Munar
   Sta. Maria del Camí Aina Mª Coll
   Santanyí Joan Bonet i Boix
   Sineu Patrícia Martin i Cobas
   
   
CONSELLERS NACIONALS  
   Pel Congrés Nacional Lluís Segura Seguí
   Per Illes Joan Llodrà i Gayà
   JER Carme Rocamora i Seguí
   JER Joan Albert Pons
   Per Mallorca Joan Lladó i Binimelis
   Per Menorca Pere Triay
   Per Eivissa i Formentera Josep Antoni Prats