La Bisbal d'Empordà

Notícia

Informació i coherència

Aquest divendres, en diferents mitjans es donava informació relativa a l'aprovació inicial del Pressupost de l'Ajuntament de la Bisbal per l'any 2010.

Sens dubte, de tot el que es va publicar el que va aixecar més atenció i alhora preocupació, va ser la xifra que apareixia d'endeutament de 9,5 milions d'euros.

I entenc perfectament que aixequés preocupació, perquè deixada anar sense cap explicació, i a més facilitant que es pogués interpretar com un deute generat en 1 any, semblava una bestiesa i una barbaritat de grans dimensions i que el govern municipal ERC-CiU havia perdut, com es diu popularment, el senderi, cosa ben lluny de la realitat.

Analitzant el procés de tot plegat, sorprèn que aquesta quantitat la doni el portaveu del PSC en un “corrillo” privat que va tenir amb els periodistes un cop acabat el Ple. Si aquesta era una dada tant rellevant, com és que durant la seva intervenció en el Ple, el sr. Romaguera no la va utilitzar com argument per atacar la gestió del govern? No és lògic pensar que es deriva mala fe d'aquest comportament, impedint que es pugui contrastar i debatre aquesta “informació”?

Per situar a la gent, val a dir que a nivell d'endeutament (que es genera per finançar inversions, mai despesa corrent) el que és significatiu no és la xifra, sinó el nivell o percentatge que representa respecte als drets liquidats (suma total d'ingressos corrents). I què diu el marc legal al respecte? Doncs diu que el límit per aquest any 2010 passa del 110 % al 125 % fins que s'aprovi la reforma de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

I a dia d'avui, el nivell d'endeutament de l'Ajuntament, el conegut com a ràtio, és del 72,24 % respecte al Pressupost propi i essent més exactes d'un 69,68 % respecte al Pressupost consolidat (Ajuntament + Patronat d'Esports) amb un límit, és bo insistir-hi, d'un 125 %.

Però bé, algú insistirà i dirà, d'on surt aquesta xifra? No se la deu pas haver inventat el portaveu del PSC? Doncs, aquesta xifra surt de la suma del total de l'endeutament a dia d'avui 7,5 ME, amb el préstec previst concertar per finançar inversions el 2010, 1,9 ME. Però, el que el sr. Romaguera no va afegir ni va aclarir als periodistes, tot i saber-ho perfectament, és que primer s'ha de descomptar l'amortització de préstec prevista per aquest any, 529.000 €, i que el préstec que es concerta ve sempre en funció de les inversions realitzades i possibles modificacions en el seu finançament, i que mai, ni de bon tros, es fa en la seva totalitat.

I quan des de el PSC, s'atribueix un endeutament durant la seva gestió de 3ME, només recordar per informació de tothom que l'any 2006 era de 3,8 ME, l'any 2007 (amb pressupost elaborat per ells i amb concertació de préstec 2006) era de 4,375 ME i l'any 2008 on es fa efectiu el préstec del 2007, descomptant el préstec gestionat pel govern ERC-CiU de ICO Turisme, l'endeutament era de 5,6 ME.

Per tant, i resumint, l'endeutament real a dia d'avui de l'Ajuntament, per finançar inversions és de 7,5 ME quan el límit legal seria de 13,5 ME i a nivell de percentatge el 69,68 % sobre un límit legal del 125 %.

I és cert, i val a dir-ho que aquest endeutament de forma assenyada i controlada anirà incrementant-se. I ho farà per 2 raons, perquè la davallada d'ingressos davant la conjuntura econòmica actual, dificulta la generació d'estalvi propi per finançar inversions, i perquè l'execució de les mateixes s'ha gairebé doblat en aquesta legislatura. Mentre que en el període 2003-06 s'executava una mitjana d'inversió de 2,35 ME, aquests darrers 2 anys la mitjana és de 4,06 ME, arribant aquest any a la xifra rècord de 4,75 ME.

De tot plegat, el que es desprèn és que la situació de l'Ajuntament ni està hipotecada ni és gravíssima com alguns volen fer creure i que el marge de maniobra i el camí per recórrer és molt ampli.

I si el PSC, pensa el contrari com és que en el Ple del mes Novembre varen votar a favor la concertació del préstec d'aquest any, al igual que havien fet els anys anteriors? Si la situació de l'endeutament és tant “greu”, com s'entén que votin a favor de que augmenti?

Però, aquest no és l'únic cas en que el PSC fa una cosa i després en diu una altra. En el darrer Butlletí d'Informació Municipal, en l'article de grup, el PSC fa referència una vegada més a la nova Biblioteca Central Comarcal (sorprèn aquesta obsessió per adquirir una propietat privada davant la possibilitat de rehabilitar i recuperar un equipament i un espai municipal). En el seu moment donarem resposta a totes les “veritats” que es diuen. Però, si voldria remarcar un fet que torna a posar en evidència la “coherència” del PSC i la veracitat del que diuen.

Si és “forassenyat” (tal com diu literalment l'article) que la nova Biblioteca de la Bisbal tingui 1.456 m2, com s'entén que en la sessió plenària del 29.01.2008, el PSC votés favorablement l'aprovació del Programa Funcional de la Biblioteca on és contemplava una superfície total construïda de 1.617 m2? Tant en aquest cas com en l'anterior exposat, que no sabien el que votaven?

Tant en la vida com en la política, crec que s'ha de ser coherent i conseqüent amb el que es fa i llavors amb el que es diu i a l'inversa, i aquests són dos exemples clars que no sempre és així.

Des del govern ERC-CiU volem donar un missatge de tranquil·litat davant els ciutadans i ciutadanes de la Bisbal, tenint clar que ni malbaratem recursos ni posem en perill la hisenda municipal, ans al contrari, que invertim en la ciutat, tot el que al nostre entendre sigui necessari per posar-la al dia, tant a nivell d'equipaments com de serveis, amb el rigor i la responsabilitat que ens mereix gestionar els recursos de la ciutat.

LLUÍS SAIS I PUIGDEMONT