La Canonja

Totes les notícies

ALTRES INCOMPLIMENTS DEL GOVERN ESPANYOL AMB CATALUNNYA

Més incompliments A banda les sentències del TC i el TS, i de la legislació europea i les sentències del TJUE, el govern ha fet un recull, també, dels altres incompliments de l’executiu espanyol. S’hi destaquen els que fan referència a la qüestió del finançament, les infrastructures i l’acollida de refugiats. –Model de finançament. El nou model hauria d’haver entrat en vigor l’1 de gener de 2014, ja fa més de tres anys. –Finançament insuficient de la llei de la dependència. La llei establia un finançament públic a parts iguals entre l’estat i les comunitats autònomes. El 2015 la proporció fou: Generalitat 82% – estat 18%. El tancament del 2016 es preveu molt similar. –Disposició addicional tercera de l’estatut d’autonomia de Catalunya. 3.808 milions d’euros pendents. Incompliment reiterat de l’estat d’invertir a Catalunya en consonància amb el seu pes econòmic. –Pla de rodalia 2008-2015. Dels 4.000 milions d’euros inicials, es va passar al compromís urgent de 306 milions amb la ministra Ana Pastor 2014-2016. Només n’hi ha en servei un 5%.  

MES INCOMPLIMENTS DE SENTÈNCIES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (TC) PER PART DEL GOVERN DE MARIANO RAJOY I QUE ENCARA NO HAN ESTAT JUTJATS COM A DESOBEDIÈNCIA

Mes sobre Serveis socials: 11 del TC, 6 del TS i 7 de l’AN. La darrera, del gener de 2017. Sentència del Tribunal Constitucional 26/2013, de 31 de gener, dictada en relació amb l’ordre TIN/2158/2008, de 18 de juliol, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de les subvencions a entitats locals per al desenvolupament de programes innovadors en favor de la integració d’immigrants i contra la resolució d’11 d’agost de 2008, de la Direcció General d’Integració dels Immigrants, per la qual es convoca la concessió de subvencions a municipis, mancomunitats de municipis i comarques per al desenvolupament de programes innovadors en favor de la integració d’immigrants. Sentència del Tribunal Constitucional 52/2013, de 28 de febrer, dictada en relació amb l’ordre SAS/1352/2009, de 26 de maig, per la qual s’estableixen les bases reguladores i es convoca la concessió de subvencions per a la realització de programes de cooperació i voluntariat socials amb càrrec a l’assignació tributària de l’IRPF. Sentència del Tribunal Constitucional 70/2013, de 14 de març, dictada en relació amb l’ordre SSI/1199/2012, de 4 de juny, per la qual s’estableixen les bases reguladores i es convoca la concessió de subvencions per a la realització de programes de cooperació i voluntariat socials amb càrrec a l’assignació tributària de l’impost sobre la renda de les persones físiques. Sentència del Tribunal Constitucional 154/2013, de 10 de setembre, dictada en relació amb la resolució de 14 de juliol de 2008 de la Direcció General d’Immigració, per la qual es convoquen subvencions públiques per a habilitació de places d’allotjament. Sentència del Tribunal Constitucional, de 19 de gener de 2017, dictada en relació amb la resolució de 18 de maig de 2016, de la Secretaria d’Estat de Serveis Socials i Igualtat, per la qual es convoquen subvencions estatals destinades a la realització de programes d’interès general amb càrrec a l’assignació tributària de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

MES INCOMPLIMENTS DE SENTÈNCIES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (TC) PER PART DEL GOVERN DE MARIANO RAJOY I QUE ENCARA NO HAN ESTAT JUTJATS COM A DESOBEDIÈNCIA

Serveis socials: 11 del TC, 6 del TS i 7 de l’AN. La darrera, del gener de 2017. Sentència del Tribunal Constitucional 178/2011, de 8 de novembre, dictada en relació amb l’ordre TAS/893/2005, de 17 de març, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions sotmès al règim general de subvencions de l’àrea de Serveis Socials, Famílies i Discapacitat. Sentència del Tribunal Constitucional 177/2012, de 15 d’octubre, dictada en relació amb l’ordre SAS/2080/2009, de 21 de juliol, per la qual s’estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions sotmeses al règim general de subvencions de la Secretaria General de Política Social i Consum. Sentència del Tribunal Constitucional 227/2012, de 29 de novembre, dictada en relació amb l’Ordre TAS/3441/2005, de 2 de novembre, per la qual s’estableixen les bases reguladores i es convoca, per a l’any 2005, la concessió de subvencions a municipis i mancomunitats de municipis per al desenvolupament de programes innovadors en favor de la integració d’immigrants. Sentència del Tribunal Constitucional 226/2012, de 29 de novembre, dictada en relació amb l’ordre TAS/1948/2005, de 8 de juny, per la qual s’estableixen les bases reguladores i es convoca per a l’any 2005 la concessió de subvencions per al desenvolupament de projectes d’innovació en els serveis socials. Sentència del Tribunal Constitucional 243/2012, de 17 de desembre, dictada en relació amb l’ordre SSI/1209/2012, de 4 de juny, per la qual s’estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions sotmeses al règim general de subvencions de la Secretaria d’Estat de Serveis Socials i Igualtat. Sentència del Tribunal Constitucional 21/2013, de 31 de gener, dictada en relació amb l’ordre TAS/892/2006, de 23 de març, per la qual s’estableixen les bases reguladores i es convoca la concessió de subvencions per a la realització de programes de cooperació i voluntariat socials amb càrrec a l’assignació tributària de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

ALGUNS INCOMPLIMENTS DE SENTÈNCIES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (TC) PER PART DEL GOVERN DE MARIANO RAJOY I QUE ENCARA NO HAN ESTAT JUTJATS COM A DESOBEDIÈNCIA

Beques universitàries (3): totes del TC. La darrera, del maig del 2016 1. Sentència del Tribunal Constitucional 188/2001, de 20 de setembre, dictada en relació amb l’ordre del Ministeri d’Educació i Ciència de 15 de juny de 1994, per la qual es convoquen beques i ajudes a l’estudi de caràcter general per a estudis universitaris i mitjans per al curs acadèmic 1994-1995, i l’ordre de 30 de juny de 1997, del Ministeri d’Educació i Cultura, per la qual es convoquen beques i ajudes a l’estudi de caràcter general, per a estudis universitaris i mitjans per al curs 1997-1998. 2. Sentència del Tribunal Constitucional 25/2015, de 19 de febrer, dictada en relació amb el reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s’estableix el règim de beques i ajudes a l’estudi personalitzades. 3. Sentència del Tribunal Constitucional 95/2016, de 12 de maig, dictada en relació amb el reial decret 609/2013, de 2 d’agost, pel qual s’estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar i els imports de les beques i ajuts a l’estudi per al curs 2013-2014 i es convoquen beques de caràcter general per al curs acadèmic 2013-2014 per a estudiants que cursin estudis postobligatoris.  

I TORNEM A SORTIR AL CARRER

Novament ens concentrem davant els ajuntaments del nostre país.  Ahir 27 de desembre per a donar suport a Joan Coma vam sortir novament al carrer, aquest cop vam anar davant l'ajuntament de Tarragona I seguirem sortint tants cops com convingui per tal de defensar la DEMOCRÀCIA.

ACTE EN SUPORT A CARME FORCADELL

Els canongins i canongines també ens vam sumar als actes d'arreu del país en favor de la DEMOCRÀCIA i en suport a la nostra presidenta del Parlament de Catalunya. Així el passat dia 15 de desembre a les 20.00 hores vam sortir davant l'ajuntament de la Canonja fent un acte de protesta, vam fer lectura del manifest que cam compartir amb les persones de PDECat de la Canonja que van assitir-hi i vam acabar l'acte amb el cant dels segadors.

ACTE DE SUPORT A CARME FORCADELL

Com ja sabeu el proper dijous dia 15 de desembre a les 20.00 hores hi haurà actes de suport a Carme Forcadell davant de cada ajuntament del nostre país, també a la Canonja ens trobarem tots davant el nostre ajuntament.    Us hi esperem   Defensem la democracia!.