La Canonja

Notícia

Comunicat ERC la Canonja: Propostes a l'Ajuntament per a fer front a la crisis del Covid-19

El Covid-19 ens ha colpit, provocant una situació d’emergència en la qual tots i totes hem i haurem de fer molts esforços. La societat ha respondre de manera responsable i solidària i respectar en tot moment el confinament decretat, tot i que només amb un confinament total podrem aconseguir aturar el creixement exponencial dels contagis. Com a ciutadans podem fer molt per fer front aquest virus, com quedar-nos a casa, respectar les mesures d’higiene i mantenir les distàncies (també a casa, sobretot quan compartim espai amb persones grans o amb patologies prèvies).
L’administració local, és a dir, l’Ajuntament, pot aplicar una sèrie de mesures amb les quals pot ajudar a fer front aquesta crisis. ERC la Canonja, sempre amb la seva postura de col·laborar en el que faci falta, ofereix a l’Ajuntament una sèrie de recomanacions i accions que caldria tenir en compte. Som conscients que és una situació molt canviant, que les conseqüències d’aquesta crisis són imprevisibles i, per tant, en cada cas i cada situació caldrà adaptar aquestes situacions.
 
MESURES ECONÒMIQUES
Fiscalitat: una de les accions que tenen un impacte més directe a la situació econòmica dels comerços seria una bonificació en les figures impositives que afectin als comerços. Entre aquestes mesures es proposa la implementació de bonificacions a l’IBI dels comerços o avaluar la necessitat de bonificar el IAE.
Subvencions i ajuts: implementació d’ajuts i subvencions i fer arribar i complementar els ajuts que puguin venir a nivell d’institucions supramunicipals, Generalitat o Estat.
Estratègies de Desenvolupament Local: el seu objectiu és enfortir l’estructura econòmica dels comerços locals, és a dir, potenciar una de les estructures del poble. Per fer-ho possible es proposa crear jornades i actes que fomentin el consum (jornades gastronòmiques, actes de diferent índole, que es podrien complementar, per exemple, amb L’Impossible), implementar cursos per als comerços, promoure fires, concurs d’aparador o sortejos de productes locals, entre d’altre. Pot ser un moment per empoderar la ciutadania de la Canonja i donar un impuls al turisme amb aquestes accions. I no hem d’oblidar que cal col·laborar més amb els comerços i treballar per la creació de sinèrgies entres els diferents actors (comerços locals – productors locals).
Aturar la recaptació de tots els impostos i taxes: l’Ajuntament ha fet l’anunci que queden suspesos els terminis de pagament dels tributs municipals. Aquest no s’hauria de fer abans del 1 de juny, data que podria tenir que retardar-se si s’allarga el període d’alarma. Caldrà donar totes les facilitats de pagament als contribuents.
Pla de reactivació econòmica al comerç i la restauració: una mesura necessària  serà la suspensió del pagament dels impostos de les terrasses i suspensió de la taxa de residus durant l’alarma.
Autònoms i emprenedoria: es demana que l’Ajuntament faci una crida als propietaris dels locals per tal de que no cobrin el lloguer dels comerços que estiguin tancats. Es pot donar als propietaris una subvenció a l’IBI durant els mesos que no cobren lloguer.
Comunicació: es proposa editar un document amb totes les línies d’ajuda de totes les administracions i publicar-ho. Fer una difusió eficaç per tal de que tothom pugui tenir coneixement de totes les ajudes, subvencions, reduccions d’impostos,... a les quals es poden acollir.
Solidari: es demana que a totes aquelles empreses i autònoms que tenen contracte o acord de serveis amb l’Ajuntament i s’han quedat sense poder donar el servei, que segueixin rebent l’import acordat en el contracte, a pesar de que no es doni el servei. Per dotar-los de liquiditat, es proposa l’avançament del pagament de factures d’autònoms i petites i mitjanes empreses i comerços, per evitar que es trenqui la cadena de pagaments.
Esport: no cobrar les quotes del gimnàs, com ja s’ha fet alguna altra vegada, mentre duri l’estat d’alarma. Per tal de pal·liar el confinament, l’Ajuntament podria promoure classes de gimnàstica o altres pràctiques per vies telemàtiques, que ja es fan des del Poliesportiu, per tal de poder arribar al màxim de gent possible.
 
 
MESURES SOCIALS
Vetllar: ara més que mai l’Ajuntament ha de tenir una actitud pro-activa i fer un seguiment de totes les famílies i assegurar que no els manca de res.
Ajudes al lloguer: crear una nova subvenció per donar ajudes al lloguer mentre dura l’alarma a les famílies que ha deixat de tenir ingressos i tenen més despeses.
Educació: treballar de manera conjunta amb l’equip directiu de l’escola i de l’institut per tal de que aquestes setmanes de confinament afectin el menys possible als nostres alumnes. Algunes propostes més concretes passen per distribuir material informàtic i adaptadors Wi-Fi USB a tots aquells alumnes que ni disposen de recursos per tal de poder seguir la seva formació per mitjans telemàtics. És una via per ajudar a les famílies a mantenir un ordre organitzatiu i poder mantenir una millor convivència mentre dura l’estat de confinament.
Comunicació: comunicar de forma més extensa totes les novetats sobre la situació a tota la població, utilitzant tots els canals disponibles: xarxes, megafonia o penjant cartells en farmàcies i negocis que estiguin oberts. En un primer moment aquesta informació es va repartir als establiments que encara romanien oberts, gràcies a les tasques que realitza la Guàrdia Municipal del poble. Aquesta informació s'ha d'anar actualitzant, les mesures cada cop son més restrictives. En els negocis oberts i farmàcies es poden deixar còpies del certificat autoresponsable de desplaçament en el marc de l’estat d’alarma per la crisi sanitària per la COVID-19, per tal de que en puguin disposar els usuaris que no tenen impressora a casa o no disposen d’eines d’ofimàtica.
Dones en situació de risc per violència masclista: en aquests moments de confinament, aquesta situació es pot agreujar. Per això sol·licitem a l’Ajuntament, amb la coordinació amb les administracions, el seguiment de les dones en situació de risc per violència masclista. També es demana que l’Ajuntament faci una difusió dels telèfons d’assistència a disposició de la població.
 
MESURES PREVENTIVES
Neteja: es sol·licita que es faci la valoració de netejar els carrers i contenidors amb desinfectants adequats, per tal de minimitzar les possibilitats que el Covid-19 s’estengui en la nostra població. Cada dia la brigada municipal ha de fer front a certes pràctiques incíviques, que omplen d’andròmines els costats dels contenidors. Caldria fer un comunicat demanant que  s’evitin aquestes pràctiques, així com demanar que la gent llanci la brossa dintre els contenidors.
 
 
Esperem que aquestes propostes siguin rebudes per part de l’Ajuntament amb el sentit del que són, unes accions amb un únic objectiu de protegir la nostra ciutadania de la crisis causada pel Covid-19.
Donar ànims i forces a totes les nostres veïnes i veïns i esperem que aviat ens puguem retrobar al carrer.
Per acabar, agraïm la tasca de tot el personal municipal que treballa per tal de de que puguem tenir els serveis bàsics.
 
Grup Municipal ERC la Canonja
La Canonja, 24/03/2020