La Canonja

Notícia

Resum del ple del 11 de juny de 2020. Primer ple després que des de la declaració de l'estat d'alarma

  • Ple 11/06/2020
El dia 11 de juny vàrem celebrar, després de moltes setmanes de no fer-ho, un ple a l’Ajuntament de la Canonja. Va ser un ple especial, ja que el férem, per primera vegada (almenys nosaltres) de forma telemàtica. Es va retransmetre en directe, pel fet que els plens han de ser públics per llei. Va ser un èxit. Molta més gent el va seguir en directe, generant-se en paral·lel un debat, altres l’han pogut veure en diferit.
Es va portar a l’aprovació diferents subvencions o ajudes. Des del Grup Municipal d’ERC la Canonja, com ha dit des del primer dia i així ho vàrem expressar en el ple, no està d’acord en subvencions per a tothom, ja que no són justes. No tothom les necessita. Cal tenir en compte els ingressos familiars, la seva renta i dedicar els recursos a aquelles famílies que sí que ho necessiten realment. És així com s’haurien de gestionar els diners i no fer polítiques populistes. Ni tampoc ens hem de quedar en la subvenció, sense fer un treball a darrera.
En les subvencions que tenien un caire social vàrem votar a favor. Ho vam fer pel moment que estem vivint, per responsabilitat, per sentit de poble. Aquest és el cas dels ajuts per urgència social, ajuts per a persones jubilades o pensionistes, perceptores de prestacions baixes, per a fer efectives despeses bàsiques de la llar i els d’ajuts d’urgència per als nuclis de convivència, i pel comerç, petites empreses i autònoms, en atenció a la crisis sanitària provocada per la COVID-19.
En la subvenció a empreses i nous emprenedors per a la promoció de l’ocupació al municipi de la Canonja ens vàrem abstenir a la votació. Vàrem criticar que en el passat exercici es feren molt poques concessions a aquests ajuts, fet que demostra que quelcom està fallant, com la seva difusió. Des del nostre Grup Municipal hem defensat la necessitat de subvencions més elevades en aquest camp i l’exigència de fer un treball a darrera. Amb això volem dir que als negocis i a les empreses cal acompanyar-los en el seu camí. És d’urgència la creació d’un viver d’empreses. És bàsic crear arrelament, crear comunitat. Un poble amb un negoci ric, variat, també ajuda a això. Per aquesta raó cal treballar-hi molt, i no solament deixar-ho en mans de subvencions. Hem de fer un pas endavant i no quedar-nos en només crear subvencions, esperant que les demanin. Cal crear l’entorn favorable per assentar una xarxa comercial forta.
També vam fer un incís en la problemàtica de centrar l’activitat comercial en un únic sector. Quan aquest falla i tanca, els problemes socials i econòmics derivats a la població són molt elevats. En tenim exemples en altres localitats i casos molt recents, com la clausura de les plantes de Nissan. Vàrem donar suport a totes les reivindicacions de la seva plantilla i vàrem donar molts ànims i força a tots els treballadors i treballadores i a la seva família, en aquests moments d’incertesa.
També ens vàrem abstenir en la subvenció per a persones joves per a sufragar despeses de lloguer de l’habitatge. El nostre poble té un problema molt gran de lloguers i no és un problema que només afecti a la gent jove. El nostre Grup Municipal no està d’acord en les subvencions en termes de lloguer directe als llogaters. Hi ha estudis que indiquen que tenen un efecte contrari al desitjat, que comporta un augment del preu del lloguer. Per aquesta raó considerem que hi ha millors alternatives per complir l’objectiu, com una oficina d’habitatge públic gestionada per l’Ajuntament. Una gestió que permeti que l’Ajuntament asseguri el cobrament dels lloguers, que doni subvencions per rehabilitar els immobles i, no menys important, donar suport i assessorament per gestionar els tràmits. És una fórmula aplicada en altres indrets, que ha permès estabilitzar els preus, permets que més immobles puguin sortir al mercat, ja que la gent no té temor a no rebre les mensualitats i ajudes que els pisos i cases no es deteriorin i es conservin al llarg del temps.
I vàrem votar en contra les subvencions per despeses de llibres i material escolar, de premis per a estudiants de 2n de Batxillerat amb millor puntuació en l'expedient acadèmic i d'ajuts per estudis universitaris. No estem d’acord en subvencions generalitzades per a tothom ja que no tothom les necessita. Haurien de ser subvencions, més elevades, i tenint en compte la renta de la família, per tal d’assegurar que cap noi o noia es quedi sense poder estudiar, tenint-ne ganes i voluntat. Per alguns alumnes la subvenció no és necessària, per altres insuficient. Vàrem ressaltar la importància d’establir barems d’aprofitament de la subvenció, per tal de poder-la demanar en anys posteriors.
En aquest ple el nostre Grup Municipal va presentar 5 mocions:
  • Elaboració del codi de conducte dels alts càrrecs dels ens locals
  • Permetre el vot telemàtic
  • Demanar la flexibilització de les regles fiscals amb la finalitat d’augmentar la capacitat pressupostària del món local
  • Commemorar el 28 de juny, dia de l’alliberament o l’orgull lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals
  • Mesures per pal·liar els efectes de la pandèmia causada per la Covid-19
Sense entrar en més detalls, comentar que les mocions no varen prosperar, però no només amb el vot en contra de l’equip governant. Sempre ho hem dit, els drets es defensen amb fets. Les paraules se les emporta el vent.
En el torn de precs i preguntes, ens vàrem centrar diferents punts d’importància d’aquestes últimes setmanes:
  • Demanar suspensió del conveni que ha signat l’Ajuntament de la Canonja amb IQOXE per col·laborar amb Càritas fins que no es donin les explicacions corresponents. Entenem aquest conveni com una maniobra per blanquejar IQOXE. I en aquestes estratagemes no hi ha de participar l’Ajuntament. No ha de col·laborar en cortines de fum. Per aquesta raó, vàrem demanar una rectificació de l’Ajuntament, i que actués amb transparència i informés adequadament sobre aquest acord. Les col·laboracions desinteressades sempre seran benvingudes pel nostre Grup Municipal. Tota ajuda que pugui arribar a les famílies més vulnerables serà aplaudida per a nosaltres. Però així no. No tot s’hi val. La resposta del senyor Alcalde va ser fora de to.
  • Demanar el manteniment de les subvencions de les entitats. En l’ordenança de subvencions es nombren les obligacions dels beneficiaris. Una d’elles és “Complir l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat o adoptar el comportament que fonamenti la concessió de la subvenció”. A causa del confinament per la pandèmia causada per la Covid-19, aquest objectiu ha estat impossible de poder complir per moltes entitats. No hem d’oblidar la importància de les entitats, associacions i col·lectius per l’estructura de la nostra població, essent bàsic aquest teixit que cohesiona la societat i dóna vida a la Canonja. No ens estendrem amb les virtuts i la necessitat de les entitats, associacions i col·lectius pel nostre poble. Però cal recordar que les subvencions que reben són molt importants per assegurar la seva permanència.
  • Demanar que l’Ajuntament de la Canonja segueixi amb el repartiment de material al comerç i que se’ls hi doni les fitxes de seguretat. També cal que les etiquetes dels productes compleixin la legislació vigent.
  • Demanar que l’Ajuntament sigui curós en utilitzar la terminologia adequada en termes relacionats amb la Guàrdia Municipal. En les últimes setmanes hem observat que les cintes de seguretat que utilitza la Guàrdia Municipal s’han renovat. En elles apareix la denominació “Policia Local”. No hem d’oblidar que la Canonja no disposa de Policia Local, sinó que el cos de la Guàrdia Municipal està constituït per vigilants, tal com diferencia i precisa la LLEI 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals i les actuacions que poden desenvolupar els vigilants és molt més reduïda que no pas la dels policies locals. Per això cal ser curós amb la utilització dels termes i no confondre a la població.  A més vàrem destacar que, tot i tenir gairebé 6000 habitants, en el terme municipal de la Canonja està situat gran part del Polígon Petroquímic sud. Això fa que les necessitats de seguretat de la nostra població no pot ser comparable amb altres poblacions similars a la Canonja. Per això seria necessari crear una taula de treball, amb la integració de tècnics i tots els Grups Municipals, per tal de fer una valoració econòmica de si és factible instaurar una policia local a la Canonja i sobre la necessitat de tenir-la. Com sol ser habitual, el senyor Alcalde no va contestar i va fugir d’estudi.
Vàrem preguntar què pensaven del fet  en què Comissió d’Estudi de la Seguretat de la Petroquímica no estava previst citat cap col·lectiu veïnal o entitat de la nostra població. La resposta seva va ser que era cosa del Parlament. Bé, pel que sabem, es varen posar en contacte amb l’Ajuntament i la seva resposta és que l’únic interlocutor viable eren ells. Així no és com es defensa la veu del poble.
Finalment es preguntà quan tenien prevists fer manteniments als aparcaments municipals, ja que estaven en molt mal estat. La seva resposta, sense concretar, va ser que no tindrien en compte.
En resum, va ser un retorn amb la novetat de fer-lo telemàtic. Esperem que la retransmissió en directe no sigui un fet aïllat, pel simple fet d’haver-ho de fer per llei i que, quan es retornin als plens in situ, es segueixi fent. S’ha demostrat que impediments tècnics no n’hi ha. I respecte als tons i contestes de cadascun, ho deixem en la consideració de vosaltres.