La Garriga

Notícia

Acció social, una àrea decisiva

Dolors Castellà, la Garriga, Consell Comarcal del Vallès Oriental, Habitatge, Acció Social,
Dolors Castellà
La República és un instrument, una eina, que hem de posar necessàriament al servei de les persones. Fer república és treballar per la justícia social, la igualtat d’oportunitats, sense distinció de gènere, llengua, religió o ètnia. Fer república és bàsicament treballar per la construcció de societats justes, lliures, feministes, equitatives, capaces de generar oportunitats de creixement, on es castigui la corrupció i es teixeixin circuits de participació política i social.
La república es construeix des de cada un dels nostres municipis, cert. Una de les eines de què disposen els ajuntaments per fer república són les seves regidories d’acció social i habitatge. A través d’aquestes àrees, que gestionem des de fa gairebé tres anys, hem treballat incansablement per garantir que la ciutadania de la Garriga disposi de les eines necessàries per desenvolupar la seva vida amb la dignitat que una societat com la nostra ha d’oferir.
Sovint la feina dels serveis socials és a l’ombra de la gestió municipal i llueix molt poc, però la regidora d'Acció Social, Dolors Castellà, i la resta del grup d’Acord+ERC, estem convençuts que aquesta és l’àrea més essencial de tota la acció municipal perquè és la que va cosint la societat, la que, en silenci, posa els fonaments de la igualtat i garanteix un ús just i universal dels recursos públics.
Per això, mai no són prou els recursos que s’hi destinen, i en el nostre cas estem convençuts que en un govern progressista els recursos que es destinen a aquestes àrees han de permetre capgirar les desigualtats que es van fent estructurals cada dia que passa.

Article publicat al butlletí municipal 'El Garric' n.165. Febrer del 2018.