La Garriga

Notícia

Obrim a la participació la fase inicial del Pla urbanístic

La revisió del Pla General d'Ordenació Urbanística ha estat una de les grans apostes del grup ACORD+ERC aquesta legislatura. Una feina poc visible però de gran volum i que després de tres anys comença a sortir a la llum. Entre l’any 2016 i 2017 es va disposar dels diners per a contractar l’equip redactor del projecte, al llarg de l’any passat es va fer el concurs i finalment, des de principis d’aquest 2018, l'equip d’arquitectes especialista en urbanisme ja està treballant en les fases inicials de la revisió, el que s’anomena Avanç de Pla.
La revisió d’un pla General urbanístic és llarga i pot arribar a durar molts anys. Consta de diferents fases,
  • L’avanç de pla,
  • La redacció del pla general;
  • i l’aprovació del projecte.
Cadascuna d’aquestes fases té un objectiu ben diferenciat i totes elles tenen l’obligatorietat de recollir la participació ciutadana per tal de garantir que el model de poble que s’implementi sigui a la mida de les necessitats que entre tots decidim.
Es comença per l’avanç de pla: en aquesta fase l’equip redactor plantejarà tres propostes diferents de poble, amb solucions diferents de creixement. Per fer aquestes propostes ha de recollir la màxima informació possible de totes les vessants que defineixen un poble, arquitectònica, patrimonial, mediambiental, sociològica, etc.  
En la fase de diagnosi de l’avanç de pla, l’equip redactor ha de recollir l’opinió d'especialistes de cada matèria. I malgrat que la llei d’urbanisme no hi obliga, des de la regidoria d’urbanisme hem demanat que, també en aquesta fase inicial es tingui en compte l’opinió de tots els garriguencs
Per això s’han preparat diferents eines per a fer-ho: s’obrirà un blog i una adreça de mail on recollir opinions i reflexions, es farà una enquesta sobre qüestions urbanístiques que es repartirà per totes les cases, es faran entrevistes a entitats i associacions i es farà una passejada, guiada pels arquitectes redactors, de descoberta de diferents indrets amb especial interés urbanístic.
Aquest dimecres 9 de maig, a les 20h es fa la sessió informativa, oberta a tothom, en què s'explicarà amb més detall com podem participar en les diferents fases de la revisió del pla general urbanístic de la Garriga