La Garriga

Totes les notícies

Uns pressupostos 2020 per millorar la Garriga

Lluís Marco, regidor d'Hisenda, presenta el projecte de pressupostos municipals per a la Garriga al plenari I s'aproven sense cap vot en contra Aquest és un pressupost que no és el nostre, com segur que tampoc és el de la resta de grups del consistori, perquè està molt lluny del que a Esquerra i a Acord ens agradaria. Durant els 8 anys anteriors hem anat aprovant un pressupost que no ens convencia, però per responsabilitat política amb els nostres socis ens calia fer-ho. Aquest any nosaltres portem a aprovació un pressupost que tampoc no ens agrada, però per diferent motiu que anys anteriors: atès que cal posar les coses al seu lloc i endreçar els comptes de l’Ajuntament. La despesa que haurem de fer aquest any no es farà com voldríem. Ens cal fer un esforç de reequilibri dels ingressos i les despeses, perquè no ho estan. A diferència del que voldríem, no dota les partides de les seves necessitats de finançament, tal com les creiem nosaltres. Una vegada més, i sota la meva direcció com a regidor d’hisenda, hem hagut de fer el mateix que tants anys he criticat: per exemple, dotar la partida de festa major amb 20.000 euros, per afegir-ne 190.000 més quan arribi el romanent. Amb 7 mesos al capdavant de l’àrea, m’he fet un fart de dir que la Garriga està sanejada, perquè deu pocs diners (un 13% del pressupsot), però també és cert que tenim un problema de desequilibri entre els ingressos i les despeses, que haurem de resoldre de manera immediata, durant els propers mesos. La tasca que es proposa el govern, a partir de l’aprovació, esperem, del pressupost, és l’estudi de la necessitat de la despesa i de la capacitat dels ingressos des de cada departament i per a cada partida. Més tard en tornaré a parlar d’això. Hi ha unes quantes coses que s’han fet diferents de com es feien fins ara i que sí que converteixen aquest projecte en un pressupost d’Esquerra. Hem començat tal com entenem que cal fer un pressupost, és a dir: prioritzant unes despeses respecte a d’altres en funció de l’interès polític del projecte a cada àrea, però, sobretot, aquest és un pressupost participat, com ho haurien de ser els pressupostos, per tots els grups del consistori.