L'Ametlla del Vallès

Notícia

Ple ordinari d'octubre

El Ple ordinari d’octubre va resultar plàcid per a tots els grups, tant pels de l’Equip de Govern, en el qual participen els nostres regidors d’ERC, com pels de l’oposició.

En el Ple ordinari que es va celebrar aquest dilluns 28 d’octubre, a part de donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i informar d’altres resolucions, l’Equip de Govern va exposar modificacions de l’Ordenança Fiscal que suposaven l’augment de les bonificacions de l’IBI, l’IVTM i l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (conegut com a “plusvàlua”) en determinats supòsits. 

A més es va anunciar un proper Ple extraordinari (amb data per determinar) en el qual es tractarà la demanda d’un crèdit per cobrir despeses de la legislatura anterior que no estaven pressupostades.

Davant de la pregunta d’un veí de Can Camp que representa un grup de veïns que ha patit desperfectes en els seus habitatges a causa de les últimes pluges, l’alcalde Pep Moret va informar que es farà un peritatge dels danys ocasionats i es procurarà una solució per a aquests veïns.

El mateix veí de Can Camp va demandar la replantació d’arbres de l’avinguda Onze de Setembre que van tallar-se fa dos anys. L’alcalde Pep Moret va respondre que actualment s’està en període de licitació del servei de jardineria del poble, i que quan estigui resolt, donaran una resposta tan ràpida com sigui possible al replantament d’aquests arbres.

Convidem tots els habitants de l’Ametlla del Vallès a assistir als Plens municipals que es fan, de manera regular, l’últim dilluns de cada mes. El Ple municipal és l’acte públic en què s’informa, es discuteix i s’aprova o es refusa tot el seguit d’accions, propostes i mocions que preparen durant el mes els partits que formen part tant de l’Equip de Govern com de l’oposició. A més a més, els ciutadans poden exercir el seu dret a formular un prec o una pregunta a qualsevol regidor del consistori per explicar un problema, fer alguna reflexió o plantejar una pregunta. 

El Ple ordinari municipal es porta a terme l’últim dilluns de mes a les 19.00 hores a la Sala Polivalent, sota la biblioteca, i és obert a tothom qui vulgui assistir-hi.