L'Ametlla del Vallès

Notícia

Cura i manteniment de les alzines de Ca l'Arenys

  • Alzina en tractament de recuperació
  • Alzina inviable
  • Alzina en regressió
  • Detall de l'alzina en regressió
  • Detall de l'alzina en regressió
Les alzines de Ca l’Arenys són un conjunt d’alzines protegides per la seva edat centenària que estan situades a la parcel·la on hi ha la piscina pública de Ca l’Arenys. D’aquest conjunt d’alzines en cal destacar tres per les seves circumstàncies. 

Una primera alzina (al costat del carrer de Ca l’Arenys) va morir sense que se n’arribessin a saber els motius, i s’ha talat, alliberant un nou espai que es pot reconvertir en la zona d’espectacle. 

Una segona alzina, ubicada davant de la zona del bar, presenta una forta regressió d’entre el 80% i el 85% a causa que la base ha patit alguna alteració i que el coll no només està enterrat en una cota molt baixa, sinó que el parterre que l’envolta està ple d’heures. Els dos factors li han comportat una asfíxia molt important i una pèrdua de vigor en més del 75% de l’estructura. Aquesta alzina, que està en constant regressió i que, per tant, podria acabar morint del tot, va perdent part de la copa sobre els usuaris o sobre la instal·lació de restauració que actualment té a sota. Això provoca riscos per als usuaris. El seu estat fitosanitari és tan precari i deficient que no es pot revertir per cap acció que s’hi faci. Per tant, és urgent i necessari procedir a talar-la.

Una tercera gran alzina està situada al costat de l’antiga font d’aigua que es troba en un terreny molt compactat. Aquesta compactació és conseqüència del pas de vehicles o que la seva base ha estat molt trepitjada. Això ha causat asfíxia radicular a l’alzina centenària i, per tant, les seves arrels no poden fer la funció que tenen i la copa està començat a perdre branca que no pot alimentar. Per tal de salvar-la ha calgut i caldrà portar a terme les accions següents:

Acció que es va fer la tardor de 2019

Es va aplicar d’aire a pressió amb el sistema ARBOTOR©. Aquest sistema permet injectar aire a un metre de profunditat a dotze atmosferes de pressió. La conseqüència de l’acció va ser el descompactament del sòl. En el moment de fer-ho, a més, es va aprofitar la màquina per injectar nutrients i estructurants al sòl, que potencien els sistema radicular. 

Al cap d’uns dies es va fer una passada amb motocultor per acabar de trencar la capa superior del terreny per poder, després, aplicar mulch o matèria orgànica. Finalment es fa necessari tancar el pas de les persones a la zona tractada perquè l’acció de descompactament perduri en el temps i es pugui salvar l’alzina centenària protegida.

A causa de la situació precària d’aquesta alzina, des de la regidoria de Medi Ambient s’insta a evitar que la zona tractada amb el sistema radicular es torni a compactar, cosa que provocaria la mort de l’alzina centenària. Per tant, resta prohibit fer qualsevol tipus d’intervenció que posi en risc les operacions de millora que s’han iniciat.

A més a més, s’ha creat un espai lliure lluny d’aquests arbres protegits que pot acollir un escenari, l’orientació del qual seria contrària a les cases veïnes. Els altaveus de l’escenari estarien encarats al bosc i es minimitzarien les molèsties que el so de l’escenari pogués ocasionar (tot i haver de respectar la normativa que obliga a acabar aquests tipus d'espectacles a les 23h.).

Acció que s’ha fet durant el juny de 2020

S’està fent una esporga de seguretat per eliminar, només, les branques seques de les alzines que tenen capacitat de supervivència. Descarregant pes als arbres i evitant nous trencaments sobre la zona de la gespa de la piscina.

Acció que es farà a la tardor de 2020

A la tardor de 2020 es repetirà el tractament amb el sistema ARBOTOR© per assegurar el descompactament del sòl i, per tant, la regeneració de les arrels de les alzines protegides que no han hagut de ser eliminades.