L'Ametlla del Vallès

Notícia

Nous contenidors d’orgànica i de rebuig a l’espera de la recollida porta a porta

  • Contenidors de fracció orgànica
  • Contenidors de fracció rebuig
Celebrem l’acció de la regidoria de Medi Ambient de substitució dels contenidors de matèria orgànica i de rebuig que es portarà a terme aquesta setmana. En total es reemplaçaran 140 contenidors a tot el terme municipal de l’Ametlla del Vallès que per causes diverses s’han anat trencant o fent malbé.
 
Aquesta acció, que suposa el recanvi del 31,5 % dels contenidors de resta o rebuig i del 44 % dels contenidors de fracció orgànica, es portarà a terme mentre es treballa per la implantació d’un nou sistema de recollida d’escombraries que faciliti la separació efectiva de recursos, que, actualment, a l’Ametlla és menor que la mitjana de la comarca del Vallès Oriental, que recicla correctament un 42,84 % de les seves deixalles (dades del 2019, Agència Catalana de Residus, publicades el 27/07/2020). Les comarques que millor reciclen, gràcies, entre altres coses, a la recollida de residus porta a porta, ja estan al voltant del 60 % de residus correctament separats, i això es correspon amb els estàndards mínims que demana la Unió Europea.

En resum, es tracta de reemplaçar els contenidors més malmesos sense fer una gran despesa, perquè està previst que durant l'any 2021 es canviï el sistema de recollida actual, mitjançant contenidors, per la recollida porta a porta o un sistema mixt, segons es determini finalment, amb l'objectiu d'augmentar el percentatge de separació correcta de les deixalles al nostre municipi.

Els contenidors que s'han adquirit i que es canvien aquesta setmana estan fets amb un material anomenat polietilè d'alta densitat, fet sobre la base de material reciclat i 100 % reciclable.
 
La ciutadania de l’Ametlla del Vallès hem de millorar els nostres hàbits de recollida i separació de deixalles. La constatació que no separem prou bé les deixalles i no fem servir els recursos que tenim disponibles —el compostatge a casa, els 169 punts amb diversos contenidors, la recollida de mobles i voluminosos (trucant al 900 897 000) i la deixalleria— sumada als mals costums d’aquelles persones que consideren que el que és públic no és de ningú i que, per tant, creuen que és lícit trencar i fer malbé els contenidors, fa que la despesa en aquesta matèria s’incrementi al nostre poble.
 
Apel·lem a la part de responsabilitat que tenim cada veí i veïna de l’Ametlla. Cuidem el mobiliari urbà públic, que és de tots. Recordem-nos de separar les deixalles i d’utilitzar correctament cada contenidor. Fem servir la deixalleria en l’horari que toca. Cuidem el Medi Ambient, perquè és casa nostra.