La Ràpita

Notícia

Esquerra vol que la carretera del Poble Nou sigui la segona fase de l’anella viària del Delta

A punt d’acabar aquesta legislatura, Esquerra de la Ràpita continua treballant com el primer dia. Al proper ple, en principi últim de la legislatura de l’Ajuntament rapitenc, Esquerra presentarà una moció amb què insta el govern municipal a demanar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques que prioritzi la carretera de La Ràpita al Poble Nou per fer la segona fase de l’anella viària del Delta. Els republicans també presenten una moció que fa referència a les competències ferroviàries, i una altra sobre els documents de l’Arxiu de la Guerra Civil de Salamanca

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya està portant a terme el projecte d’anella viària del Delta, és a dir, d’una infraestructura viària que unirà, mitjançant una carretera i un carril bici, la Ràpita, el Poble Nou, Sant Jaume, Deltebre i Camarles.

En aquest moment, l’estudi informatiu del projecte està pràcticament acabat i, paral·lelament, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha encarregat la redacció de la primera fase d’execució, que serà la construcció del pont sobre el riu Ebre entre Deltebre i Sant Jaume d’Enveja.

Segons Josep Caparrós “la carretera que va de la Ràpita al Poble Nou està en molt mal estat, té un ferm desigual i amb desnivells. A més, és una carretera molt perillosa perquè és molt estreta i té un gran volum de trànsit, a la qual cosa s’afegeix la circulació per aquest vial de moltes bicicletes i motocicletes de gent d’avançada edat que van a treballar els seus cultius”.

Caparrós ha recordat “la importància turística d’aquesta carretera, ja que és la porta de la Ràpita al Delta i també per què és l’única via de comunicació de la gent del Poble Nou cap a la nostra població, d’on reben bona part dels serveis. També és rellevant la necessitat de millorar les condicions d’accés a l’IRTA”.

Caparrós ha explicat que, per tot això, “al proper ple demanarem al govern municipal que sol·liciti al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya que porti a terme, com a segona fase del projecte d’anella viària del Delta, la redacció del projecte executiu de la carretera entre la Ràpita i el Poble Nou tan bon punt estiguin aprovats definitivament els estudis informatiu i d’impacte ambiental”.

Esquerra també presentarà en aquest proper ple rapitenc una moció que fa referència a les competències sobre les infraestructures de transport a Catalunya, i una altra que tracta la problemàtica devolució dels documents catalans de l’Arxiu de la Guerra Civil de Salamanca.