La Ràpita

Notícia

ERC-La Ràpita demana que el senyor Alonso faci públic el contingut de les converses que ha mantingut amb l'empresa promotora del macroparc eòlic marí

L’alcalde de la Ràpita, en roda de premsa celebrada el 28 de novembre, va manifestar que havia mantingut 4 reunions amb representants de Capital Energy sobre el macroparc eòlic davant les costes del Delta.

El grup municipal d’ERC-La Ràpita considera que les conversacions esmentades s’han dut a terme amb secretisme i sense cap tipus de transparència per part del Govern Municipal, ja que en cap moment se n’ha explicat el contingut ni a la població ni als membres de l’oposició.

Donada la trascendència del projecte i les afectacions negatives que podria comportar per al futur econòmic del municipi, ERC considera que encara ara és l’hora en què el sr. Alonso ha d’explicar les conclusions de les negociacions mantingudes amb l’empresa als òrgans de debat locals com són les Comissions Informatives i les Juntes de Portaveus.

Segons es desprèn de les declaracions del sr. alcalde, l’empresa ha fet ofertes econòmiques a l’Ajuntament que, com a mínim, haurien d’haver estat comunicades als representatns de l’oposició, entre ells ERC.

Cal tenir en compte que l’empresa no ocuparà terme municipal de la Ràpita, amb la qual cosa l’Ajuntament no rebrà diners d’impostos com ara l’IBI, l’IAE o altres d’ordinaris. Per tant, si són certes les declaracions de l’alcalde, el poble té dret a saber quines compensacions s’ofereixen i quin serà el mecanisme que s’utilitzarà per rebre aquestes compensacions.

ERC-La Ràpita volem remarcar des d’un primer moment que estem absolutament en contra de qualsevol tipus de compensacions a canvi d’un projecte que pot resultar molt perjudicial per als interessos econòmics de la majoria de ciutadans i ciutadanes de la Ràpita, per la qual cosa demanem al sr. Alonso que no caigui en la mateixa dinàmica que ens oferia el PP amb el transvasament: diners a canvi de futur!