La Roca del Vallès

Notícia

Comencem a avançar amb el nou Govern Municipal

El passat dilluns 15 de juliol va tenir lloc, a la Sala de Plens de l'Ajuntament, el Ple de Cartipàs Municipal, on es van aprovar les designacions de tinences d'alcadlia i la distribució de les regidories dels membres de Govern, com també les retribucions de tots els membres del Plenari Municipal.

El nou govern municipal està format per 11 regidors, un més que en el mandat anterior. L’amplitud del nou equip, que s’emmarca en l’aposta per la transversalitat, l’estabilitat i la solidesa recollides en l’acord entre les dues formacions de govern, implica també una major dedicació total d’hores dels regidors amb cartera en el seu conjunt. És per això que la partida del pressupost municipal destinada a retribuir el treball dels membres del govern municipal ha experimentat un increment. Aquestes retribucions, però, seguiran estant per sota del llindar que marca la Llei de Règim de Bases Locals. 


El nou cartipàs municipal

Tinences d'alcaldia
El decret de designació de tinents d’alcaldia i regidors delegats estableix la creació de cinc tinences d’alcaldia, que, conjuntament amb l’alcalde, Albert Gil, conformaran la Junta de Govern.
• 1r tinent d’alcalde: Marta Pujol (JxR)
• 2a tinenta d’alcalde: Yolanda Guarinos (ERC)
• 3r tinent d’alcalde: Daniel Valls (JxR)
• 4t tinent d’alcalde: Xavier del Villar (ERC)
• 5a tinenta d’alcalde: Laura Àlvarez (JxR)

Regidories
Pel que fa a la distribució de regidories entre els i les membres del govern, el cartipàs municipal queda configurat de la següent manera:
• Albert Gil (ERC): Alcalde; responsable de la regidoria de Serveis Jurídics; la regidoria de Recursos Humans; la regidoria de Serveis Generals i Noves Tecnologies; i la regidoria de Plans i Projectes.
• Marta Pujol (JxR): responsable de la regidoria d’Hisenda i Serveis Econòmics; i la regidoria de Salut Pública i Comunitària.
• Yolanda Guarinos (ERC): responsable de la regidoria de Participació Ciutadana; i regidora delegada de La Torreta.
• Daniel Valls (JxR): responsable de la regidoria de Seguretat Ciutadana; la regidoria d’Esports; i la regidoria d’Inserció Laboral.
• Xavier del Villar (ERC): responsable de la regidoria d’Urbanisme i Planejament; la regidoria d’Habitatge; i la regidoria de Transparència.
• Laura Álvarez (JxR): responsable de la regidoria de Cultura i Festes Populars; i la regidoria d’Igualtat i Solidaritat.
• Roser Moreno (ERC): responsable de la regidoria d’Afers Socials i Famílies.
• Jordi Bacardit (JxR): responsable de la regidoria de Medi Ambient i Pagesia.
• Albert Bassa (ERC): responsable de la regidoria d’Obres i Serveis; i de la regidoria d’Ensenyament.
• Raquel Vilardebó (JxR): responsable de la regidoria de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme; i la regidoria delegada de Santa Agnès de Malanyanes.
• Ainoa Herrera (ERC): responsable de la regidoria de Joventut; i de la regidoria d’Imatge i Comunicació.