La Roca del Vallès

El nostre equip

  • Jordi Mas
    Jordi Mas Regidor de Solidaritat