La Seu d'Urgell

Totes les notícies

Valoració del plenari de juny:aprovació de les tres mocions d'Esquerra Republicana, suport a la dotació de places a la llar d’infants municipal, a la facilitació de la feina del Síndic i a la retirada de les plaques commemoratives de Jordi Pujol

ERC La Seu va presentar ahir al vespre tres mocions per a la seva discussió i votació al ple municipal del mes de juny. Totes tres van ser aprovades amb uns amplis suports que, en el cas de dos d’elles, fins i tot van rebre el recolzament de tots els grups del consistori. La primera moció demanava la retirada de la imatgeria franquista i també l’impuls per l’estudi i la divulgació de la guerra civil a l’Alt Urgell, en la línia de donar compliment a la Llei de la Memòria Històrica. Aquesta va ser la moció més controvertida en quan al punt de la retirada del monument del cementiri. Després de transaccionar el redactat amb tots els grups i acceptar la valoració de si el monument encara representa un homenatge o vestigi de l’època franquista per la Comissió per la Dignitat, la proposta definitiva va ser recolzada i aprovada amb el suport de tots els partits. Es va incloure un termini de 3 mesos per tal que la Comissió de la Dignitat faci arribar el seu veredicte a l’Ajuntament i, acollint aquesta resposta, actuar conseqüentment. La següent moció reclamava una Aula de Cuina i Tast per poder impulsar la gastronomia i els productes de l’Alt Urgell i del Pirineu en general. Aquesta moció va rebre algunes propostes de millora que van ser acceptades i acollides pels republicans i que, un cop afegides als punts d’acord definitius, també van ser aprovades amb el suport de la totalitat dels grups del plenari. Entre les esmenes acollides hi ha la de permetre a entitats i associacions locals la seva utilització quan la programació habitual ho permeti. La darrera moció proposava la creació d’un Pla de Dinamització Comercial.  La principal esmena que va rebre aquesta proposta va ser en el sentit de reiterar que el document no havia de ser un full de ruta sinó un treball de diagnosi sobre el qual poder generar el debat polític que permeti reflexionar, opinar, dialogar i finalment acordar el model de comerç a desenvolupar a La Seu, amb el consens de tots els agents implicats.

MOCIONS PLE 12/06 : Suport a la Llei de la Memòria Històrica, creació d’una Aula de Cuina i Tast i realització d’un Pla de Dinamització Comercial

ERC la Seu presenta per aquest ple del mes de juny tres mocions que han de tenir gran afectació al municipi. La primera moció demana la retirada de la imatgeria franquista i també l’impuls per l’estudi i la divulgació de la guerra civil a l’Alt Urgell, en la línia de donar compliment a la Llei de la Memòria Històrica. Entre altres, el grup republicà demana la retirada de les plaques franquistes dels antics habitatges protegits, la retirada del monument del cementiri i la divulgació de la història local durant la guerra i la postguerra. La següent moció reclama una Aula de Cuina i Tast per poder impulsar la gastronomia i els productes de l’Alt Urgell i del Pirineu en general. Amb aquesta iniciativa el Grup d’Esquerra pretén donar major visibilitat, continuïtat i, en definitiva, impuls, a una activitat que pot contribuir molt decisivament en l’economia i el progrés d’aquest territori. La darrera moció proposa la creació d’un Pla de Dinamització Comercial. Amb ell es pretén establir un marc de treball, amb objectius i estratègies concretes, per un sector molt malmès en l’actualitat. Les iniciatives presents no semblen ben dirigides a un objectiu concret ni que segueixin una estratègia específica i ben definida, segons comenten els promotors de la moció. Amb aquest estudi i diagnosi, es podrà concretar objectius i marcar els camins per recuperar el comerç i corregir errors passats. TEXT DE LES MOCIONS:                               MOCIÓ EN DEFENSA DE LA LLEI DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA   El regidors del grup municipal d´Esquerra Republicana de Catalunya, Francesc Viaplana, Berta Vidal i Xavier Munt, presenten al plenari la següent proposta d´acord:                                                         EXPOSICIÓ DE MOTIUS   No hi ha cap col·lectivitat humana capaç d’afrontar el futur amb èxit si no se’n coneix el passat. Per això considerem important recuperar la història del nostre municipi per posar-la a l’abast de tothom.

ESQUERRA REPUBLICANA DE L’ALT URGELL HA PARTICIPAT DE NOU EN LA CAMPANYA LET’S CLEAN UP EUROPE AL PANTÀ D’OLIANA

Aquest diumenge 14 de maig, la formació republicana, conjuntament amb els ajuntaments de Coll de Nargó, Peramola i Fígols i Alinyà, ha participat en la quarta edició de la campanya Let’s Clean Up Europe amb la neteja d’una part de la riba del pantà d’Oliana, a la Penella. La jornada ha comptat amb la participació de 20 voluntaris convidats per les diferents organitzacions i s’ha arribar a recollir 1.800kg d’envasos, 200 kg de vidre, 700 kg de material de rebuig i uns 100kg més de pneumàtics. Els organitzadors han valorat la jornada amb moltíssima satisfacció; no només pel nombre de participants sinó per la immensa feina feta i l’impacte sobre els voluntaris de la necessitat de reutilitzar i reduir el consum de tants materials que acaben avocats com a deixalla. Els participants han fet propostes per tal de millorar la conscienciació dels veïns en quan a fer un consum més sostenible i alhora, establir mesures per evitar que els residus campin lliurement pels rius i espais naturals. En aquest sentit, els organitzadors i participants també volen fer un crit d’alerta per la falta de conservació d’aquest espai natural en concret, propietat de la Conca Hidrogràfica de l’Ebre. Aquesta organització és la responsable del manteniment i neteja de les lleres del pantà i, vist el seu estat previ a la intervenció dels voluntaris, la CHE està lluny d’atendre les seves obligacions

ESQUERRA REPUBLICANA DE L’ALT URGELL PARTICIPA DE NOU EN LA CAMPANYA LET’S CLEAN UP EUROPE EL DIUMENGE 14 DE MAIG AL PANTÀ D’OLIANA

La formació Esquerra Republicana de Catalunya de l’Alt Urgell torna a participar aquest any en la campanya europea per a la reducció dels residus. Els republicans repeteixen, un any més, la iniciativa que enguany traslladen a fora de La Seu per donar-li dimensió comarcal. La trobada tindrà lloc el diumenge 14 de maig a La Penella, al Pantà d’Oliana i compta, a més de la iniciativa i organització d’Esquerra, amb el recolzament dels Ajuntaments de Fígols, Coll de Nargó i Peramola. Amb aquesta actuació, a més de la recuperació d’un espai natural a la riba del pantà, també es vol denunciar l’estat d’abandó i la desatenció de les seves obligacions per part de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, responsable del manteniment i neteja de les lleres del Segre, entre d’altres rius.  

S’APROVEN LES TRES MOCIONS PRESENTADES PER ESQUERRA AL PLE DE MAIG I GOVERN ENTOMA LA PROPOSTA PER ACOLLIR UNA PROVA PILOT PER LA REFORMA HORÀRIA

ERC la Seu ha defensat tres mocions que han obtingut el recolzament per ser aprovades amb diferents suports. La moció de l’aparcament de l’escola Albert Vives, que es fa ressò de la demanda d’alguns pares per resoldre definitivament la situació de trànsit caòtic i perillós per la canalla, ha comptat amb el suport del grup de govern després que Esquerra hagi acceptat les modificacions que aquest grup li plantejava. Els punts d’acord han quedat redactats així: preveure , dins del pla d’inversions de l’Ajuntament, una dotació pressupostària suficient per dur a terme, abans de l’inici del proper curs escolar, el condicionament i senyalització d’una zona d’aparcament a l’Horta del Valira, el més propera possible al col·legi Albert Vives. demanar als serveis tècnics municipals, a la direcció del col·legi i a l’AMPA que, en el termini màxim de dos mesos, facin una proposta de regulació de l’accés a l’escola per tal de ser tractada en Junta de Govern i donar una solució definitiva a aquest problema. La següent moció, per l’eliminació de barreres arquitectòniques, ha comptat amb el suport de tots els grups i els seus acords es basen en: actualitzar l’inventari de barreres arquitectòniques del Pla de Mobilitat disposar d’una valoració de les actuacions per millorar l’accessibilitat La darrera moció defensa el dret a morir dignament i proposa al consistori l’aprovació de mesures divulgatives de tal dret, de la manera de formalitzar el Document de Voluntats Anticipades i també de col·laborar amb el Parlament de Catalunya en la simplificació del seu tràmit. Finalment, la moció també vol recolzar el Parlament de Catalunya en la seva defensa de la despenalització de l’eutanàsia al Congrés dels Diputats. Per aquesta darrera proposta la totalitat del consistori ha donat el seu suport i el grup d’Esquerra ha acceptat una petita modificació explicativa en el darrer punt d’acord en el sentit de “donar suport al Parlament de Catalunya en defensa de la regularització sobre la despenalització de l’eutanàsia al Congrés” Abans de concloure el ple, el grup d’Esquerra ha fet dos precs a l’alcalde; primer;  acollir una prova pilot per la reforma horària segon;  revisar la negativa a un atorgament de llicència d’ocupació de la via pública  

MOCIÓ APARCAMENT ESCOLA ALBERT VIVES, MOCIÓ PER L’ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES I MOCIÓ EN SUPORT AL DRET A MORIR DIGNAMENT

ERC la Seu presenta per aquest ple de maig tres mocions sobre qüestions de molta actualitat, de La Seu i de Catalunya. La moció de l’aparcament de l’escola Albert Vives es fa ressò de la demanda d’alguns pares per resoldre definitivament la situació actual i per esclarir i definir els horaris, condicions i excepcions per accedir amb vehicle a l’entrada de l’escola. La següent moció, per l’eliminació de barreres arquitectòniques, defensa la millora dels carrers, espais i instal·lacions públiques per a persones amb capacitats reduïdes i reclama que totes les barreres arquitectòniques existents estiguin inventariades i valorada la seva adequació per poder planificar la inclusió del seu arranjament en els pressupostos 2017 i següents. La darrera moció defensa el dret a morir dignament i proposa al consistori l’aprovació de mesures divulgatives de tal dret, de la manera de formalitzar el Document de Voluntats Anticipades i també de col·laborar amb el Parlament de Catalunya en la simplificació del seu tràmit. Finalment, la moció també vol recolzar el Parlament de Catalunya en la seva defensa de la despenalització de l’eutanàsia al Congrés dels Diputats.  

Salut al Pirineu - Article de Xavier Munt

Content, cofoi, orgullós, només així em puc sentir després de només disset mesos de treball del Departament de Salut, comandat pel conseller Toni Comín. En aquest temps la tasca desenvolupada i prevista al Pirineu, i en especial a la nostra ciutat, ha estat ingent i pionera pel que fa a futures i presents inversions. En primer lloc, em fa em satisfà especialment l’adequació de l’aeroport de la Seu per tal que puguin aterrar vols nocturns del SEM helitransportat, així com a Tremp, Vielha i l’Alta Ribagorça en un futur. Això és la millor solució a les emergències mèdiques en les nostres comarques de muntanya, allunyades dels grans hospitals de referència. Un gran encert! M’agradaria recordar que, gràcies al govern de la Generalitat, l’hospital de la Seu és financerament sostenible, amb una inversió de tres milions fraccionada en els tres propers anys. Cal dir que aquest hospital dóna cobertura des de la Vall de la Vansa, fins a Oliana i Bellver de Cerdanya, sent també el receptor de tot el flux de potencials usuaris que es desplacen a Andorra. Per tant, un hospital troncal pel Pirineu. Per un altre costat, es construirà un nou CAP a la Seu d’Urgell, gran inversió que servirà per millorar les condicions tant dels treballadors, com dels usuaris de la sanitat pública. També vull destacar la bona disponibilitat del departament d’estudiar la implantació de Pediatria dels Pirineus als dos Pallars i l’Alta Ribagorça, fet que acabaria amb la mancança de professionals d’aquest àmbit tant important, en aquestes comarques, tal com ha passat a l’Alt Urgell. La cirereta del pastís, per part del conseller, així com de la delegada del Govern Rosa Amorós i del delegat de Salut del Pirineu Jordi Cortada, és la seva aposta, en concordança al que defensem des d’ERC la Seu, d’una gerència mixta amb l’hospital de Tremp, per tal de crear una xarxa d’hospitals del Pirineu, sota la gerència del CatSalut, on també en un futur s’hi podrien incorporar l’hospital de Vielha i fins i tot, l’hospital transfronterer de Cerdanya.

Pas de vianants amb reductor de velocitat a l'entrada de l'Institut Joan Brudieu

Satisfacció per l'arranjament de l'accés a l'Institut Joan Brudieu, a petició d'una moció d'ERC la Seu.

El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de l’Ajuntament de La Seu expressa la seva satisfacció per l’execució de part de la moció aprovada el 6 de juny del 2016 a petició del grup.   Es tracta de la remodelació i senyalització del pas de zebra que dóna accés a l’institut Joan Brudieu al Camí de la Palanca. La intervenció, que ha realitzat directament la Generalitat, s’ha allargat en el temps proposat inicialment però, a canvi, hi ha hagut un arranjament del paviment de tot el camí, que és de la seva propietat. Amb el nou tancament del perímetre de l’institut i la millor senyalització, ja es veurà completada la primera part de l’acord recollit en la moció.   En quan a la segona part de la moció, el Grup d’Esquerra reitera la seva demanda a l’equip de govern municipal perquè destaqui un membre de la guàrdia municipal o delegui en els mossos d’esquadra la vigilància i atenció als vianants en les hores d’entrada i sortida de major afluència.     Grup municipal d'ERC a la Seu d'Urgell      

Quedem bé i creem dèficit, o som seriosos i gestionem bé?

Com tothom es deu imaginar, a cap polític en la situació econòmica actual, li agrada augmentar un impost o una taxa. En el passat ple municipal a la Seu d’Urgell es van debatre les ordenances fiscals, i al meu entendre es va produir un exemple del títol d’aquest article.   Es van modificar diferents ordenances fiscals, entre elles, la que regula la taxa de recollida d’escombraries. Aquesta taxa s’ha incrementat un 4’7%, aquest increment ve donat per l’augment del cànon fixat per la Generalitat, per tant, no és que sigui un caprici de la Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet. El grup de Compromís per la Seu hi va votar en contra (el motius del seu sentit del vot no em correspon explicar-los a mi), per tant, per l’aritmètica del consistori municipal, el vot del nostre grup decidia si s’aprovava o no la modificació.   Nosaltres vam recolzar la modificació, principalment, perquè si no es feia aquest augment haguéssim generat un dèficit, que si no s'afronta quan toca, acaba suposant un deute, que inexorablement acaba implicant un augment de la taxa molt més gran que l’actual en un futur, per corregir una mala gestió, i d’això en tenim exemples ben propers. Un altra opció podia haver estat donar suport a compromís, impedint la modificació de la taxa, segurament, des d’un punt de vista electoralista, hagués estat més profitós o rentable pel nostre grup, però haguéssim fet un flac favor als nostres veïns i veïnes, que tard o d’hora haurien d’haver pagat el que ara no s’hagués afrontat per falta de valentia.   És lícit que cada partit defensi els seus interessos, però al nostre criteri, en aquest joc polític no es pot hipotecar el futur de la nostra ciutat pels interessos d’un partit o un altre, d’això també en tenim exemples que tots hem de tenir ben presents. Una altra incongruència, o que almenys escapa del nostre entendre, és com a l’assemblea de la Mancomunitat es va aprovar per unanimitat aplicar l’augment de la taxa a l’entrada de residus a l’abocador, però en canvi el representant de Compromís per la Seu va votar negativament a que s’apliqués l’augment a la taxa de recollida, el que com he dit, amb els números a la mà és el mateix que acceptar que es generi un dèficit.