La Seu d'Urgell

Totes les notícies

La Diputada i presidenta de la comissió d’investigació, Alba Vergés, explica l’entramat de l’Operació Catalunya a la Seu d’Urgell.

La Diputada al Parlament de Catalunya i, alhora, presidenta de la comissió d’investigació sobre l’Operació Catalunya, Alba Vergés, va oferir ahir al vespre a la Seu una xerrada per explicar com funciona l’esmentat entramat. Vergés va exposar, de forma visual, com l’estat espanyol està implicat en una campanya de desprestigi i persecució de polítics catalans independentistes. Tot sorgeix a partir de la gravació de la conversa entre el llavors Ministre de l’Interior, Jorge Fernández Díaz i el Director de l’Oficina Antifrau, Daniel de Alfonso i que exposa la voluntat manifesta d’embrutar la imatge pública de membres de l’executiu català. La Diputada va explicar quin va ser el motiu que va dur al Parlament de Catalunya a crear la comissió d’investigació, davant la inoperància del govern espanyol, en quan a unes gravacions produïdes al mateix despatx del ministeri de l’interior, sense voler investigar d’on provenen i com s’havien produït. “el Ministre de l’interior havia estat ‘víctima’ d’una acció il·legal al seu propi despatx del ministeri i la fiscalia no es digna a investigar-ho, i evidentment, pel contingut de la conversa, el Parlament de Catalunya ens veiem obligats a obrir la comissió d’investigació, comissió que Ciutadans, PP i PSC, van abandonar” A la comissió, per tal d’investigar tot l’entramat, han estat citats Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz, Daniel de Alfons o el Fiscal Superior de Catalunya, sense que hagin comparegut, havent demanat dictamen a estaments com el Consell d’Estat, sobre la necessitat de comparèixer, i aquests, evidentment, dictaminaren que no procedia comparèixer al Parlament de Catalunya, però sí al Congrés. El motiu és que, al Congrés tenen majoria PP, PSOE i Ciutadans, amb suficients vots per denegar la petició de compareixença Vergés va explicar què és exactament l’Operació Catalunya, aquesta respon a ordres polítiques per aturar el creixement de l’independentisme català i malmetre la imatge pública d’alguns polítics independentistes i de retruc del col·lectiu independentista.

Millorarà la sanitat a la Nova República? Xerrada-debat amb Jordi Cortada.

Demà a la Seu d'Urgell, tindrà lloc la xerrada que porta per títol "Millorarà la sanitat a la Nova República?", un debat sobre la situació actual i futura de la sanitat a l'Alt Pirineu, que anirà a càrrec del Gerent de la Regió Sanitària de l'Alt Pirineu i l'Aran, Jordi Cortada.  El debat s'emmarca dins de la campanya que ERC està duent a terme anomenada "Construir una Nova República". L'acte es durà a terme demà dimecres 19 de juliol a les 20h a la sala polivalent del Centre Cívic El Passeig. 

Munt, Vidal i Viaplana

APROVADES UNÀNIMAMENT LES NOSTRES MOCIONS I SUPORT AL PLA D’INVERSIONS

Ahir van ser aprovades unànimement les dues mocions que ERC la Seu va presentar al plenari, tot i això, va ser amb transaccions vàries. Pel que fa a la primera moció sobre el pagament personalitzat d’impostos, les modificacions més rellevants fan referència a l’entrada en vigor del nou sistema, prorrogant-se al 2019 i eliminant el punt quart que feia referència a la consulta de forma telemàtica de la situació del pagament, ja que actualment ja s’està treballant per fer-ho. El redactat, per tant, queda de la següent forma:   Primer. Elaborar els estudis necessaris, conjuntament amb els tècnics, per garantir que a partir de l’1 de gener de 2019 sigui d’aplicació un Pla de Pagament Personalitzat que permeti agrupar i fraccionar el pagament de tots els tributs de venciment periòdic. Segon. Garantir que aquest Pla de Pagament Personalitzat no comportarà costos financers per al contribuent, ni en forma d’interessos de demora ni amb aportació de garanties o avals bancaris.   Tercer. Informar la ciutadania de la nova modalitat de pagament dels tributs municipals a través dels mitjans de comunicació habituals i resolent els possibles dubtes que puguin tenir les persones interessades.   Quart. Estudiar la possibilitat de trobar fórmules que permetin introduir criteris de renda en l’estructura dels impostos municipals, més enllà de les bonificacions que estableix el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals.   Pel que fa a la moció sobre la creació d’una aula de teatre, aquesta també va patir modificacions per tal de ser aprovada, quedant doncs, de la següent manera:   Primer.- Consensuar amb els diferents grups de teatre, aficionats i persones individuals les direrents necessitats per dur a terme la seva activitat.   Segon.- Estudiar, si s’esca, arran de la trobada amb els interessats, la ubicació d’un espai al municipi destinat a l’assaig pels diferents grups que el precisin.   Tercer.- Estudiar, si s’escau, arran de la trobada amb els interessats, la implementació d’una futura escola municipal de teatre.

No aprovar els pressupostos, no és bloquejar la ciutat

Aquest any el grup d’ERC a la Seu d’Urgell hem decidit no donar suport al govern municipal per l’aprovació dels pressupostos municipals. A continuació detallo els arguments que ens han dut a prendre aquesta decisió: En primer lloc, l’avantprojecte de pressupostos se’ns ha presentat gairebé a l’equador de l’anualitat, a mitjan de maig. Al nostre entendre aquest calendari no és acceptable, ja que segons el nostre criteri els pressupostos s’haurien de posar a sobre la taula a finals d’estiu o com a molt principis de tardor, per tal de poder-los portar al ple abans de finalitzar l’any, i així disposar d’una de les eines més fonamentals per l’ajuntament des de l’1 de gener. A les alçades de l’any que ens trobem, creiem que no té massa sentit aprovar un pressupost que en el cas d’aprovar-se tindria una vigència de tant sols uns pocs mesos. En segon lloc, tenim l’experiència d’haver aprovat el pressupost del 2016, on vam acordar un decàleg a canvi del nostre vot afirmatiu. Un cop transcorregut l’any hem pogut constatar que tan sols 3 dels punts acordats s’havien materialitzat, per tant no podem estar satisfets ni podem donar per bo aquest acord. Dels punts no materialitzats podem entendre que algun no es realitzés ja que durant el transcurs de l’any es van presentar oportunitats que justificaven la demora, però altres punts no es van materialitzar, al nostre entendre, per falta de voluntat política. També en la mateixa línia, no podem estar satisfets del grau de compliment de les mocions aprovades al ple. Tot plegat ens ha dut a no poder donar suport als pressupostos d’enguany, que cal dir que són molt semblants als presentats l’any anterior, fet que suposa que la seva pròrroga no és un daltabaix per a la Seu, al mateix temps que emplacem al govern municipal i a la resta de grups a començar a treballar en els pressupostos del 2018. Tot i no aprovar els pressupostos la voluntat del nostre grup no és de bloquejar la nostra ciutat, per tant hi ha un altre document que segons el nostre criteri també és de vital importància pel municipi, és tracta del pla d’inversions, document que nosaltres estem disposats a debatre ja que som plenament conscients que la Seu necessita un seguit d’inversions que no poden esperar.

ERC SOL·LICITA UN PLA PERSONALITZAT DE PAGAMENT D’IMPOSTOS MUNICIPALS I LA CREACIÓ D’UNA AULA DE TEATRE

El grup municipal d’ERC a la Seu d’Urgell ha presentat al plenari d’aquest mes de juliol dues mocions d’àmbit municipal. La primera moció, de caire econòmic, proposa la creació d’un pla de pagament personalitzat dels impostos municipals que permeti agrupar i fraccionar el pagament de tots els tributs de venciment periòdic en terminis de 3 a 12 mesos. La presentació d’aquesta moció ve motivada per les dificultats que moltes famílies tenen per afrontar les despeses de la llar i el pagament dels tributs locals en un únic rebut dificulta la planificació familiar. Així, es creu que l’actual sistema de pagament d’impostos respon a criteris de gestió i recaptació de l’administració i no està adaptat a les necessitats de la ciutadania. La segona moció, sol·licita la creació d’una aula de teatre destinada prioritàriament als assajos dels diferents grups de teatre del municipi, així com a persones individuals que practiquin la interpretació. Actualment no es disposa de cap espai específic per a aquest tipus d’activitats i els aficionats han d’adreçar-se a privats per tal de disposar d’un espai, sovint amb un cost econòmic afegit. Amb la seva creació es vol promoure i incentivar la pràctica de diferents disciplines interpretatives a través de la formació així com estudiar la possible creació d’una escola municipal de teatre. Es demana també que es faci partícips als diferents grups de teatre i persones individuals que practiquen la interpretació, en la preparació per a l’obertura de l’espai.       TEXT DE LES MOCIONS:   MOCIÓ D’ESQUERRA REPUBLICANA DE LA SEU D’URGELL PER L’ESTABLIMENT D’UN PLA PERSONALITZAT DE PAGAMENT DELS IMPOSTOS MUNICIPALS    EXPOSICIÓ DE MOTIUS   La recessió econòmica viscuda al nostre país durant els darrers vuit anys ha suposat una reducció dels ingressos de les famílies i una evident pèrdua de poder adquisitiu. La pròpia estructura dels tributs locals fa que aquests no s’adaptin als cicles econòmics, de manera que la pèrdua de poder adquisitiu de les famílies no ha vingut acompanyada d’una reducció de la càrrega tributària.

El cost d'emmalaltir al Pirineu - Article de Xavier Munt

S’ha demostrat, des del Departament de Salut, que les funcions i la viabilitat dels hospitals comarcals són imprescindibles per a la salut de tots els pirinencs i que s’ha d’apostar per ells creant una xarxa territorial on hi siguin tots inclosos per tal de tenir més força i representació, tot garantint la idiosincràsia de cadascun d’ells. Dit això, també tots hem après que aquests hospitals queden limitats cada cop més pel que fa a intervencions quirúrgiques complexes, així com consultes amb segons quins especialistes o proves complementàries que malauradament al Pirineu no podem oferir. Això passa perquè s’ha demostrat que els resultats d’una intervenció quirúrgica complexa són millors si les practica un equip que en faci a diari i tingui una unitat de vigilància intensiva a la vora. Aquests fets ens porten a l’obligació de desplaçar-nos cap a les terres de Ponent o cap a Barcelona per qualsevol consulta externa prèvia a intervencions, proves complementaries o diagnòstiques, revisions i un llarg etcètera. Avui en dia, caure malalt un mateix o un familiar suposa SÍ o SÍ una descapitalització important en trasllats per carretera, dietes i, molt sovint, en allotjaments que moltes persones no poden permetre’s. Així com no hem d’oblidar els múltiples problemes laborals que això pot ocasionar. Sabem també del descontrol que pateixen molts usuaris amb precària situació econòmica per tal que l’Institut Català de la Salut els aboni els seus trasllats i despeses. Sincerament, crec que els habitants del Pirineu necessitem que s’entengui aquest greuge comparatiu i es compensi amb algun ajut econòmic i amb una millora organitzativa dels hospitals de referència, per tal que ens poguéssim estalviar el màxim de trasllats possibles.  

Valoració del plenari de juny:aprovació de les tres mocions d'Esquerra Republicana, suport a la dotació de places a la llar d’infants municipal, a la facilitació de la feina del Síndic i a la retirada de les plaques commemoratives de Jordi Pujol

ERC La Seu va presentar ahir al vespre tres mocions per a la seva discussió i votació al ple municipal del mes de juny. Totes tres van ser aprovades amb uns amplis suports que, en el cas de dos d’elles, fins i tot van rebre el recolzament de tots els grups del consistori. La primera moció demanava la retirada de la imatgeria franquista i també l’impuls per l’estudi i la divulgació de la guerra civil a l’Alt Urgell, en la línia de donar compliment a la Llei de la Memòria Històrica. Aquesta va ser la moció més controvertida en quan al punt de la retirada del monument del cementiri. Després de transaccionar el redactat amb tots els grups i acceptar la valoració de si el monument encara representa un homenatge o vestigi de l’època franquista per la Comissió per la Dignitat, la proposta definitiva va ser recolzada i aprovada amb el suport de tots els partits. Es va incloure un termini de 3 mesos per tal que la Comissió de la Dignitat faci arribar el seu veredicte a l’Ajuntament i, acollint aquesta resposta, actuar conseqüentment. La següent moció reclamava una Aula de Cuina i Tast per poder impulsar la gastronomia i els productes de l’Alt Urgell i del Pirineu en general. Aquesta moció va rebre algunes propostes de millora que van ser acceptades i acollides pels republicans i que, un cop afegides als punts d’acord definitius, també van ser aprovades amb el suport de la totalitat dels grups del plenari. Entre les esmenes acollides hi ha la de permetre a entitats i associacions locals la seva utilització quan la programació habitual ho permeti. La darrera moció proposava la creació d’un Pla de Dinamització Comercial.  La principal esmena que va rebre aquesta proposta va ser en el sentit de reiterar que el document no havia de ser un full de ruta sinó un treball de diagnosi sobre el qual poder generar el debat polític que permeti reflexionar, opinar, dialogar i finalment acordar el model de comerç a desenvolupar a La Seu, amb el consens de tots els agents implicats.

MOCIONS PLE 12/06 : Suport a la Llei de la Memòria Històrica, creació d’una Aula de Cuina i Tast i realització d’un Pla de Dinamització Comercial

ERC la Seu presenta per aquest ple del mes de juny tres mocions que han de tenir gran afectació al municipi. La primera moció demana la retirada de la imatgeria franquista i també l’impuls per l’estudi i la divulgació de la guerra civil a l’Alt Urgell, en la línia de donar compliment a la Llei de la Memòria Històrica. Entre altres, el grup republicà demana la retirada de les plaques franquistes dels antics habitatges protegits, la retirada del monument del cementiri i la divulgació de la història local durant la guerra i la postguerra. La següent moció reclama una Aula de Cuina i Tast per poder impulsar la gastronomia i els productes de l’Alt Urgell i del Pirineu en general. Amb aquesta iniciativa el Grup d’Esquerra pretén donar major visibilitat, continuïtat i, en definitiva, impuls, a una activitat que pot contribuir molt decisivament en l’economia i el progrés d’aquest territori. La darrera moció proposa la creació d’un Pla de Dinamització Comercial. Amb ell es pretén establir un marc de treball, amb objectius i estratègies concretes, per un sector molt malmès en l’actualitat. Les iniciatives presents no semblen ben dirigides a un objectiu concret ni que segueixin una estratègia específica i ben definida, segons comenten els promotors de la moció. Amb aquest estudi i diagnosi, es podrà concretar objectius i marcar els camins per recuperar el comerç i corregir errors passats. TEXT DE LES MOCIONS:                               MOCIÓ EN DEFENSA DE LA LLEI DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA   El regidors del grup municipal d´Esquerra Republicana de Catalunya, Francesc Viaplana, Berta Vidal i Xavier Munt, presenten al plenari la següent proposta d´acord:                                                         EXPOSICIÓ DE MOTIUS   No hi ha cap col·lectivitat humana capaç d’afrontar el futur amb èxit si no se’n coneix el passat. Per això considerem important recuperar la història del nostre municipi per posar-la a l’abast de tothom.

ESQUERRA REPUBLICANA DE L’ALT URGELL HA PARTICIPAT DE NOU EN LA CAMPANYA LET’S CLEAN UP EUROPE AL PANTÀ D’OLIANA

Aquest diumenge 14 de maig, la formació republicana, conjuntament amb els ajuntaments de Coll de Nargó, Peramola i Fígols i Alinyà, ha participat en la quarta edició de la campanya Let’s Clean Up Europe amb la neteja d’una part de la riba del pantà d’Oliana, a la Penella. La jornada ha comptat amb la participació de 20 voluntaris convidats per les diferents organitzacions i s’ha arribar a recollir 1.800kg d’envasos, 200 kg de vidre, 700 kg de material de rebuig i uns 100kg més de pneumàtics. Els organitzadors han valorat la jornada amb moltíssima satisfacció; no només pel nombre de participants sinó per la immensa feina feta i l’impacte sobre els voluntaris de la necessitat de reutilitzar i reduir el consum de tants materials que acaben avocats com a deixalla. Els participants han fet propostes per tal de millorar la conscienciació dels veïns en quan a fer un consum més sostenible i alhora, establir mesures per evitar que els residus campin lliurement pels rius i espais naturals. En aquest sentit, els organitzadors i participants també volen fer un crit d’alerta per la falta de conservació d’aquest espai natural en concret, propietat de la Conca Hidrogràfica de l’Ebre. Aquesta organització és la responsable del manteniment i neteja de les lleres del pantà i, vist el seu estat previ a la intervenció dels voluntaris, la CHE està lluny d’atendre les seves obligacions