La Seu d'Urgell

Totes les notícies

Francesc Viaplana i Carlos Guàrdia al carrer Major de la Seu

ERC defensa un model ecoturístic per al territori

Avui ERC la Seu ha exposat les seves propostes pel que fa al model d’ecoturisme que defensa per al territori, que és aquell tipus de turisme que es basa en el coneixement i respecte de la natura i el patrimoni cultural i que va d’acord amb els objectius de desenvolupament sostenible de les nacions unides. Carlos Guàrdia, número 3 de la candidatura considera que, l’enclavament de la Seu el fa idoni per apostar per aquest tipus de model, degut a la proximitat amb dos parcs naturals, amb Andorra i també amb el Geoparc Boumort-Conca de Tremp, i la muntanya d’Alinyà. Centrats en el municipi, ha fet referència al llegat històric de la Seu, amb la catedral i el centre històric, així com aquells agricultors i productors locals. ERC defensa aquest model ja que considera que és la modalitat turística més beneficiosa pel nostre territori, que contribueix a la conservació del patrimoni natural, i que si les activitats estan ben planificades, l’impacte dels visitants és mínim. Guàrdia també ha volgut remarcar que aquest model, genera beneficis a escala local, especialment a agricultors, productors, als allotjaments, als guies locals, empreses de transport. Ha recordat que la Seu ja compta amb un seguit d’establiments i esdeveniments que encaixen perfectament amb aquest model que proposem com per exemple, el Retaule de Sant Ermengol, el Mercat Medieval dels Canonges, el FEMAP, la fira de Sant Ermengol, però que cal treballar conjuntament entre sector públic, privat i incloure-hi també entitats que treballin per la defensa, conservació, promoció i recerca del patrimoni, com pot ser l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell. Ha exposat la necessitat de crear un relat conjunt de promoció del territori, amb l’execució de propostes concretes com pot ser la creació d’una certificació en l’àmbit ecoturístic, campanyes de difusió així com també l’assistència del municipi en esdeveniments de l’àmbit. S’ha compromès a donar suport al document Impulsa 2026 per la seva importància en el territori, així com per l’alt grau de participació de la gent en la seva creació.

Francesc Viaplana i Núria Tomàs al riu Segre

L’aposta per les energies renovables, prioritat d’ERC en matèria mediambiental

Núria Tomàs, número 4 de la formació republicana, acompanyada del candidat a l’alcaldia, Francesc Viaplana, ha exposat algunes de les propostes en matèria mediambiental i ha deixat palesa la necessitat d’apostar de forma definitiva per les energies renovables, vetllar pel medi ambient, la sostenibilitat i els espais naturals. Tomàs ha exposat que és bàsic que els espais públics s’abasteixin amb energies renovables, especialment amb biomassa, i que cal promoure entre la ciutadania el seu ús. En aquest Sentit, Viaplana ha complementat l’explicació, proposant una bonificació en la llicència d’obres d’aquelles instal·lacions o habitatges que instal·lin mecanismes d’abastiment a través d’energies renovables, així com també es compromet a bonificar la minimització de residus domèstics, comercials i industrials. Tomàs proposa que cal donar a conèixer espais naturals i realitzar activitats a nivell pedagògic, en totes les franges d’edat, ja que una forma de respectar l’entorn és conèixer-lo. Considera que cal vetllar pel  manteniment de les rutes de senders, millorar-ne la senyalització, crear-ne de nous i actualitzar les guies. ERC considera, també, que cal controlar les especies invasores, especialment a l’entorn del riu, com l’om siberià i apostar per un bosc de ribera, l’ideal seria poder erradicar les invasores, però com a mínim portar un control i evitar la seva expansió. Així mateix també considera necessari el control de tórtora turca i colom de forma natural amb l’alliberament de falcons. La formació republicana considera que algunes de les mesures mediambientals han de permetre de generar economia circular on tot el que es genera al territori, reverteix en el territori produint uns beneficis Altres mesures que proposat ERC fan referència a la mobilitat en bicicleta pel municipi, i pretén promocionar-ne el seu ús amb la instal·lació de més punts d’estacionament, o també la conversió de parcel·les de propietat municipal en horts urbans per a totes les franges d’edat.

Francesc Viaplana i Òscar España

ERC presenta les seves propostes per a Castellciutat en un vermut-tertúlia a la plaça de l’arbre.

El candidat a l’alcaldia per ERC, Francesc Viaplana, acompanyat del candidat número 15 de la formació i veí de Castellciutat, Òscar España; ha presentat avui les propostes que la formació defensa al seu programa de govern per a Castellciutat. En un acte de proximitat amb la gent de Castellciutat amb format de vermut-tertúlia, la formació s’ha compromès a reconèixer la identitat de poble i per això proposa la creació d’un Consell de poble que tingui accés a gestionar un pressupost propi per aquelles petites actuacions que considerin. Viaplana però, ha manifestat que això no vol dir que l’Ajuntament es desentengui de totes aquelles qüestions bàsiques de manteniment i inversions a Castellciutat. ERC ha presentat als veïns algunes de les idees que proposa per al poble, com són construir pisos adaptats a Cal Duat i aprofitar l’espai dels baixos per ubicar-hi un centre cívic, que a més de contribuir a la cohesió de poble, pot contribuir a recuperar l’ambient de plaça i punt de trobada al poble. Viaplana també es compromet a continuar amb l’asfaltat d’alguns carrers i millores en l’enllumenat de la part alta, així com garantir un accés segur al cap del poble. ERC es compromet també a exigir al ministeri de foment un pas segur per creuar la carretera Pel que fa a la Ciutadella, ERC considera que és l’espai idoni per albergar-hi un parc tecnològic o bé la proposta recentment anunciada d’ubicar-hi les instal·lacions universitàries de l’INEFC, però el què és imprescindible és que es realitzi de forma immediata, és el seu sanejament.  

Francesc Viaplana i Xavier Munt

La construcció d’una residència ha de comptar amb el consens del consistori per aconseguir el finançament de construcció i gestió necessari.

ERC ha presentat avui les seves propostes per a la gent gran de la mà de l’actual regidor, Xavier Munt. Munt ha fet referència a la realitat demogràfica que tenim, amb un envelliment de la població important a la nostra comarca. En aquest sentit, ha volgut remarcar la necessitat imminent de disposar a la Seu d’una nova residència geriàtrica que compti amb diferents nivells d’atenció depenent del grau d’autonomia de les persones. Així doncs, ERC proposa també la creació de pisos de serveis i/o pisos tutelats, a banda de l’ingrés en residència o en unitat sociosanitària, depenent del grau d’autonomia o dependència de cada persona o nucli familiar. El regidor, ha remarcat que el projecte de construcció ha de comptar amb el suport de totes les forces del consistori per tal d’anar plegats a aconseguir el finançament necessari per a la seva construcció i posterior gestió. És necessari aconseguir el consens municipal per fer front a aquesta problemàtica latent que continuarà anant en augment els propers anys. Altres propostes que ERC ha volgut exposar i defensa en el seu programa de govern són: continuar amb les activitats intergeneracionals entre joves i gent gran, ja que durant els darrers anys s’ha demostrat que és un model d’intercanvi i enriquiment d’aprenentatges mutus. També ha fet referència a l’eliminació de barreres arquitectòniques per millorar la mobilitat a aquelles persones amb dificultats de desplaçament, la necessitat de disposar d’urinaris públics al centre o l’ampliació de l’Hospital per augmentar l’oferta sociosanitària.

Francesc Viaplana i Carlos Guàrdia

Propostes en matèria d’urbanisme, via pública i habitatge.

ERC la Seu ha presentat avui les propostes en matèria d’urbanisme, via pública i habitatge, de la mà del número 3 de la formació, Carlos Guàrdia, acompanyat de Francesc Viaplana. Guàrdia ha explicat que ERC es marca com a prioritat incidir en la neteja via publica, i per a això considera que cal treballar en 3 àmbits: augmentant l’esforç i els recursos en neteja, realitzant campanyes de sensibilització a la població sobre la importància de mantenir en bon estat i neta la via pública, i realitzant un control exhaustiu i eficaç sobre males conductes. Ha exposat també la voluntat de redactar un Pla de carrers i espais públics, per tal d’eliminar barreres arquitectòniques, millorar la visibilitat en algunes cruïlles, incidir en el manteniment en àrees de joc infantil, millora del ferm i del mobiliari urbà i la il·luminació. Aquest pla ha de ser una eina de planificació per conèixer l’estat dels carrers,  per tal de poder decidir on dedicar els recursos. El Pla ha de permetre programar actuacions, en funció de l’estat real dels carrers i de les possibilitats econòmiques. Aquest mateix model d’actuacions d’espai públic, ERC vol fer-lo pels camins rodats, pavimentats i no pavimentats i que siguin de titularitat municipal. Altres propostes que ha explicat Carlos Guàrdia, és el fet d’oferir Wi-Fi gratuït a espais públics, moció que va ser presentada per ERC en aquest mandat, entenent que fomenta l’accés a la informació i la participació ciutadana. Pel que fa a habitatge, ERC es proposa prioritzar la rehabilitació d’habitatges, abans que la nova construcció, i sobretot es compromet a no desenvolupar nous sectors urbanístics fins que els actuals no estiguin plens. Així mateix, també aposta per crear una borsa de lloguer assequible, arribant a acords amb les propietats dels pisos desocupats. Viaplana ha manifestat que el que cal és realitzar un manteniment continu de la via pública, i tenir present aquella sector de població que no pot accedir ni a pisos de protecció oficial ni a mercat lliure, per això proposem aquest nou model de promoció pública d’habitatge.

Francesc Viaplana

Fiscalitat progressiva: “Qui més té, és qui més ha d’aportar a les finances municipals”

Avui, el candidat a l’alcaldia per ERC, Francesc Viaplana, ha explicat les propostes en matèria econòmica i de funcionament de l’Ajuntament. ERC aposta per implantar un sistema de fiscalitat progressiva, entenent que qui més té, és qui més ha d’aportar. “Som conscients que aquest fet repercutirà a les arques municipals, però considerem que és el sistema més just.” ERC va presentar una moció que apostava per aplicar aquest sistema a l’Ajuntament, l’actual equip de govern va comprometre’s a estudiar el tema, passar-ho als serveis econòmics i valorar quina afectació tenia sobre les finances municipals, però aquest estudi no ha estat realitzat o, si més no, a nosaltres no se’ns en ha fet retorn. Viaplana ha manifestat que, a diferència d’altres grups, ERC creu en la continuïtat d’empreses públiques municipals com són Hiuls i Parc del Segre, però que també creu necessària una gestió més transparent així com reformar els estatuts per tal de veure, per exemple, quina és la seva finalitat. Finalment, l’alcaldable d’ERC, ha exposat algunes mesures concretes pel que fa al funcionament de l’Ajuntament. Considera que, és necessari millorar els canals interns de gestió i funcionament i defensa l’existència d’una figura gerencial que afavoreixi la millora d’aquests circuits per tal de poder donar millor resposta a la ciutadania, cal recordar que l’Ajuntament té una plantilla d’unes dos-cents persones. Així mateix, ha apostat per la formació interna del personal municipal per fer-lo més polivalent i alhora promoure la promoció interna de llocs de treball

Francesc Viaplana i Marian Lamolla

Prescindir del Patronat de l’Hospital, ampliació d’instal·lacions de l’Hospital i una Seu sana i saludable entre les prioritats sanitàries d’ERC la Seu.

ERC la Seu ha presentat avui les seves propostes en l’àmbit sanitari de la mà de la número dos de la candidatura, Marian Lamolla. La formació republicana segueix defensant que cal prescindir del Patronat de l’Hospital com a màxim òrgan de governança, les decisions polítiques de l’Hospital s’han de prendre segons les  necessitats de salut de les persones i no segons la política municipal. ERC s’ha compromès a instar a la Generalitat per a que l’Hospital passi a ser de titularitat pública, així com a que ampliï serveis de l’hospital a les instal·lacions del nou CAP, un cop traslladat, com ara una unitat d’observació d’urgències o un centre de diàlisi. La formació considera que és imprescindible disposar d’una base d’helicòpter del SEM a l’aeroport així com trobar solucions a través d’un sistema d’ajudes per facilitar el transport per aquelles persones amb problemàtica econòmica o social, que han de desplaçar-se a  Lleida per visites o cirurgies. Lamolla ha volgut desmentir algunes afirmacions que propugnen altres formacions polítiques referent a la manca de llits de l’Hospital i ha exposat que tendència actual és la d’utilitzar alternatives a la hospitalització, com pot ser realitzar cirurgia sense ingrés o hospitalització a domicili, i això fa que l’ocupació de l’hospital no sigui mai del 100%. ERC vol convertir la Seu en una ciutat sana i saludable, i per això, creu convenient la creació d’un Consell Municipal de Salut, on hi participin diferents agents implicats en l’educació i la promoció de la salut, com són els clubs esportius, escoles, gent gran, professionals sanitaris, entitats del sector, etc. Aquesta, seria l’encarregada de redactar una agenda de salut amb activitats relacionades, així com consells d’hàbits saludables. Com ja ha manifestat altres vegades, ERC la Seu aposta fermament per donar suport a la Reforma Horària, i ja va sol·licitar a través d’una moció aquest mandat, que es fes una prova pilot al municipi.

Francesc Viaplana i Xavier Munt

ERC vol que les persones estiguin d’usuàries als serveis socials, no que ho siguin, i contempla l’ampliació del Consorci d’Atenció a les persones.

Un dels principals eixos de treball que ERC la Seu proposa per al seu mandat de govern, és posar les persones al centre de les polítiques municipals amb la prioritat d’aconseguir una societat justa i cohesionada. Per a tal fet, la formació republicana considera important ampliar el Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell (CAPAU), amb àrees de relació i atenció ciutadana. Consideren que, cal entendre l’atenció a les persones més enllà del què són els serveis socials, i així proposa la incorporació d’àrees com joventut, infància, educació, etc. Aquesta ampliació hauria de fer-se amb una reestructuració a nivell de coordinació, ja que caldria distribuir les diferents àrees tècniques. Munt, ha explicat la importància de mantenir els equips de treball de serveis socials amb les ràtios corresponents i generar estabilitat a la plantilla, així com incorporar noves figures com la de l’educador/a de carrer com agent de prevenció. ERC  la Seu vol ser una ciutat d’acollida i per a això vol redactar un nou pla d’Acollida a les persones nouvingudes que contempli els assessoraments legals necessaris i aspectes d’inclusió i arrelament, fent polítiques per continuar sent un poble unit, posant en valor les diferents identitats i sensibilitats de cadascú. Per aquest mateix motiu, es creu necessària la creació de la taula del tercer sector amb representació de les entitats del municipi. Viaplana ha manifestat que treballaran amb la voluntat que les persones ESTIGUIN d’usuàries als serveis socials, no que ho SIGUIN (ser és per sempre, estar és temporal). Altres propostes que ERC la Seu porta al seu programa són: la construcció d’una residència i pisos de serveis per a gent gran i persones amb malaltia mental, mantenir la línia d’ajuts anticrisi, fomentar programes de voluntariat amb la gent gran i continuar amb l’organització d’activitats intergeneracionals.      

Francesc Viaplana i Núria Tomàs

Una escola d’oficis, garantir la UEC al municipi, construcció d’un teatre i una APP municipal, algunes de les propostes d’educació i cultura d’ERC la Seu

Núria Tomàs, número 4 de la candidatura d’ERC la Seu, acompanyada de l’alcaldable, Francesc Viaplana ha explicat algunes de les propostes en l’àmbit de l’educació i la cultura que defensa ERC la Seu. Tomàs, ha exposat la importància de disposar a la Seu d’una formació professional de grau superior adaptada a les necessitats del territori. També ha proposat la creació d’una escola d’oficis per tal de facilitar la inserció laboral, a la vegada que permeti la recuperació d’alguns oficis en els qual hi ha dificultats per aconseguir professionals formats. Pel que fa a les franges d’edat més primerenques, ha volgut remarcar la necessitat de reobrir la llar d’infants la Grandalla per tal d’esponjar ràtios a Minairons i poder disposar d’espais lliures als edificis per ubicar-hi serveis com l’espai familiar, per exemple. Per a la seva reobertura, és necessària la reubicació de l’escola d’adults, la qual ERC vol ubicar als antics jutjats, fet que ajudaria a dinamitzar el casc antic.   Referent a l’àmbit cultural, Tomàs i Viaplana, aposten per la creació d’un teatre municipal, a valorar si de nova creació o utilitzant edificis municipals en desús, i la creació d’una escola municipal d’arts escèniques, amb noves disciplines. També es vol convertir la Seu en una ciutat cultural potenciant durant tot l’any programació estable, amb difusió i espais adequats, així com petits cicles temàtics d’actuació al carrer i fomentar la col·laboració amb bars i establiments de restauració. Es comprometen a millorar la difusió de les activitats amb la creació d’una aplicació per a dispositius mòbils (APP), no només a mode d’agenda, si no també com a facilitadora de tràmits, informació i comunicació amb l’Ajuntament. ERC s’ha compromès a Garantir la ubicació de la Unitat d’Escolarització Compartida (UEC), en condicions, a la Seu; així com instar a la Generalitat a la reforma integral del col·legi Albert Vives, amb la instal·lació d’un ascensor, també a ampliar els horaris de la Biblioteca Sant Agustí i recuperar el Picurt.