La Seu d'Urgell

Totes les notícies

Aprovades les dues mocions d'ERC la Seu i precs per posar nom al Palau d'Esports i desplegament del Pla d'Igualtat d'Oportunitats

Les dues mocions presentades pel grup municipal d’ERC al passat plenari han estat aprovades. La primera de les mocions, que feia referència a que l’ajuntament arribés a acords amb  les propietats dels habitatges buits per tal de poder crear un parc públic d’habitatge social i oferir lloguers a preus socials, va ser aprovada amb el vot a favor de Compromís per la Seu, l’abstenció de l’equip de govern i el vot en contra de la CUP. L’equip de govern manifestà que s’estan duent a terme diferents tipus de polítiques d’habitatge social arran de les conclusions de l’estudi realitzat l’any 2016. Tot i això, el regidor Xavier Munt, exposà que ell, com a representant a la comissió informativa pertinent, no havia estat informat en cap moment d’aquestes actuacions, i d’aquí la presentació de la moció. Per altra banda, la CUP va sol·licitar la retirada de la moció, entenent que anteriorment ja havien presentant el seu grup una proposta que feia referència a la política d’habitatge social. La moció va mantenir-se ja que la presentada per la CUP feia referència al gravamen fiscal de les propietat i no en la línia de la presentada per ERC la Seu. La segona moció, proposa establir converses amb un municipi del litoral català per tal d’oferir productes turístics on els visitants puguin obtenir beneficis en ambdós municipis, va ser aprovada de forma unànime dels assistents. Així doncs, en breu es convocarà el Consell Municipal de Promoció Econòmica amb la finalitat d’exposar-los la proposta i poder abordar el projecte. Finalment, el grup municipal va fer petició de dos precs. El primer adreçat a la regidoria d’esports perquè s’iniciï un procés participatiu per tal de posar nom al Palau d’Esports, i el segon a les regidories d’igualtat i recursos humans per tal que es faci efectiu el desplegament del Pla d’Igualtat d’Oportunitats  

Adquisició d'un parc públic d'habitatge social i intercanvi turístic amb població de costa, mocions d'ERC la Seu

El grup municipal d’ERC la Seu presenta a aquest ple dues mocions en l’àmbit de l’habitatge social i de la promoció turística. En la primera de les mocions, els republicans, sol·liciten a l’ajuntament que arribi a acords amb les propietats dels habitatges buits per tal de poder crear un parc públic d’habitatge social i oferir lloguers a preus socials, així com disposar d’un o més pisos per casos d’emergència social. La moció, ve motivada arran de l’estudi realitzat l’any 2016 que concloïa que a la Seu d’Urgell existien al voltant de 350 habitatges sense ocupar. Des de llavors, no hi ha hagut cap canvi en les polítiques d’habitatge municipals, que puguin aprofitar les dades de l’esmentat estudi. ERC la Seu vol afavorir el dret a l’habitatge just i digne per a tothom i per aquest motiu creu que cal realitzar noves polítiques d’habitatge des del govern municipal. Per altra banda, ERC la Seu, proposa en la seva segona moció, que l’ajuntament estableixi converses per tal d’oferir uns paquets d’intercanvi turístic amb alguna població de la costa catalana, amb els quals els visitants, puguin gaudir d’avantatges econòmics en ambdues poblacions. Es proposa que es reuneixi el Consell Municipal de Promoció Econòmica i pensar el tipus de promoció a la vegada que cal posar-se en contacte amb poblacions que puguin estar interessades en l’intercanvi.      TEXT DE LES MOCIONS:   MOCIÓ PER A L’ADQUISICIÓ D’UN PARC PÚBLIC D’HABITATGE SOCIAL. El regidors del grup municipal d´Esquerra Republicana de Catalunya, Francesc Viaplana, Berta Vidal i Xavier Munt, presenten al plenari la següent proposta d´acord: EXPOSICIÓ DE MOTIUS L’any 2016 va realitzar-se per part d’aquest ajuntament un estudi per identificar el parc d’habitatges buits que consten al municipi. L’estudi va concloure que a la Seu d’Urgell hi havia al voltant de 350 habitatges sense ocupar. De llavors ençà, no s’ha fet cap actuació que pugui aprofitar els resultats del citat estudi.

Estem guanyant! Article de Xavier Munt

Part del sobiranisme, en l’actualitat, encara no ha paït els fets de l’1 d’octubre, ni la declaració de la República del 27 de setembre i, molt menys, la barroera aplicació de l’article 155 per part de l’estat espanyol. Per mi, la conclusió a la que arribo després d´aquets despropòsits i escarafalls del bàndol estatal és la següent: ESTEM GUANYANT! Molts independentistes creuen que la tornada a un govern de caire autonòmic és retrocedir 10 anys, doncs jo no ho veig igual. El que jo veig és que l’1 d´octubre vam donar una Lliçó de Democràcia i d’organització al món sencer, demostrant internacionalment la força del nostre poble. Les brutals càrregues policials que pretenien impedir el referèndum, van aconseguir que part de Catalunya quedéssim en un estat d’estrès post-traumàtic, la guerra física és molt dura, però  no hem d’oblidar la psicològica. Tot i això, els catalans i les catalanes d’arrel independentista i tots els qui ens considerem demòcrates, no ens hem acoquinat i ens mantenim ferms i al peu del canó. El 27 d’octubre vam fer un pas necessari per tal d´ensenyar fins on estem disposats a arribar, fins al final; i d´aquest dia en traurem fruits en un mitjà termini. El fet de tenir la nostra gent a la presó o a l’exili, malauradament, farà que la mobilització ciutadana es mantingui durant molt de temps. L’aplicació del 155 ha portat a l’estat a un punt de difícil gestionar, ja que s’ha vist empès a vulnerar drets fonamentals de les persones i institucions com la llibertat d’expressió i recuperar la censura, fets que deixen astorats al demòcrates espanyols i europeus Cal recordar que, el sobiranisme va guanyar les eleccions més brutes i antidemocràtiques de la nostra història recent, fet que demostra que el nostre vot està totalment consolidat. Per finalitzar, i el més important, totes aquestes imatges tant brutalment repressives estaran en la memòria de les generacions futures que és on rau la clau de volta de tot plegat per tal d´acabar d’eixamplar el nostre espectre electoral fins a fer-lo incontestable.

Carrer Major de la Seu

APROVADES UNÀNIMEMENT LES PROPOSTES PER MILLORAR DE LA IL·LUMINACIÓ DEL CENTRE HISTÒRIC I REVERTIR L’IVA A ENTITATS CULTURALS I MITJANS DE COMUNICACIÓ.

Les mocions presentades per ERC la Seu al passat ple municipal celebrat el dilluns 5 de febrer, han estat aprovades per unanimitat dels assistents. La primera de les mocions feia referència a la millora de la il·luminació del centre històric i anava acompanyada d’una proposta per il·luminar els aparadors dels comerços durant les primeres hores nocturnes a través d’una tarifa elèctrica reduïda, a acordar amb les productores. Aquesta proposta, va ser transaccionada amb l’equip de govern modificant-ne el seu contingut, quedant redactada de la següent forma pel que fa als acords: Encarregar a l’oficina tècnica de l’Ajuntament, una valoració econòmica de llumeneres al centre històric per unes que produeixin una llum més càlida, de baix consum i que no minvi la lluminositat garantint així un passeig més agradable i segur. Traslladar aquesta valoració al proper Consell Municipal de Promoció Econòmica (CMPE) perquè decideixi la seva implantació i, si s’escau, incorporar-ho al pressupost del Centre Històric. Debatre en el proper CMPE una proposta per tal que els comerços que ho vulguin puguin ampliar l’horari d’il·luminació dels seus aparadors (fins a les 22h a l’hivern i fins a les 24h a l’estiu) i, si el CMPE ho estima oportú, encarregar a l’ajuntament, la negociació amb les companyies elèctriques per obtenir una tarifa reduïda per aquesta iniciativa. En la segona proposta, s’exigia al Ministeri d’Hisenda revertir l’IVA a entitats culturals i mitjans de comunicació públics, deixant d’escanyar-los econòmicament i l’instava a esmerçar esforços en el frau fiscal de les grans corporacions. Així mateix, també n’exigeix l’aixecament de la intervenció de les finances de la Generalitat a càrrec del Govern espanyol. Els grup municipal republicà va presentar també dues preguntes escrites sobre el trasllat de Ràdio Seu, anunciat el febrer de 2017, i les quals van ser respostes adientment. Quin serà el cost definitiu en inversió per tal de fer efectiu el trasllat de Ràdio Seu a les instal·lacions dels estudis de l’antiga Ràdio Principat, ubicats al Passeig del Parc? El seu cost s’estima en poc més de 62000 euros.

MILLORA DE LA IL·LUMINACIÓ DELS PORXOS DELS CARRERS MAJOR I CANONGES I REVERTIR L’IVA A ENTITATS CULTURALS I MITJANS DE COMUNICACIÓ, MOCIONS D’ERC LA SEU  

ERC la Seu presenta al plenari del proper dilluns 5 de febrer, dues mocions i dues preguntes. En la primera de les mocions, el grup municipal proposa la millora de la il·luminació dels carrers Major i Canonges a través del canvi dels actuals tubs fluorescents per llumeneres amb llum més càlida i de baix consum que propiciïn un passeig més agradable i afavoreixin l’embelliment de la zona. La mateixa moció proposa complementar l’embelliment de l’espai com a atractiu turístic i comercial, mantenint converses amb els comerços de la zona i les productores elèctriques per establir una tarifa reduïda per a les hores posteriors al tancament de l’establiment, de manera que es mantingui la il·luminació dels aparadors. D’aquesta manera es creu que el passeig per l’espai pot resultar més atractiu, a la vegada que pot ser també un reclam per a potencials compradors. El grup republicà, en la seva segona moció, exigeix al Ministeri d’Hisenda que aturi l’ofec a institucions culturals i mitjans de comunicació públics i centri esforços a lluitar contra el frau fiscal de les grans corporacions. Així mateix també exigeix l’aixecament de la intervenció de les finances de la Generalitat a càrrec del Govern espanyol. Finalment, ERC la Seu presenta dues preguntes referents al trasllat de Ràdio Seu, anunciat el febrer de 2017, just fa un any, i que a data d’avui no es té clar quin és l’estat actual de l’execució. Aquestes són: Quin serà el cost definitiu en inversió per tal de fer efectiu el trasllat de Ràdio Seu a les instal·lacions dels estudis de l’antiga Ràdio Principat, ubicats al Passeig del Parc? Quina és la data prevista per a la realització del trasllat als esmentats estudis?     TEXT DE LES MOCIONS MOCIÓ PER A LA MILLORA DE LA IL·LUMINACIÓ DELS PORXOS DEL CARRER MAJOR El regidors del grup municipal d´Esquerra Republicana de Catalunya, Francesc Viaplana, Berta Vidal i Xavier Munt, presenten al plenari la següent proposta d´acord: EXPOSICIÓ DE MOTIUS Els carrers Major i Canonges del nostre municipi esdevenen un dels principals reclams turístics i comercials de la ciutat, així com també, un espai de passeig freqüentat per gran nombre de vianants.

Posicionament del Grup Municipal d'ERC davant el pressupost 2018

Avui a les 19h se celebrarà el ple extraordinari on s’ha de debatre l'aprovació del pressupost 2018. El grup municipal d'ERC condicionarà facilitar l'aprovació del mateix mitjançant un vot d'abstenció si el govern municipal accepta les següents esmenes: -Incloure una partida específica per poder crear un espai familiar, fent realitat així aquest projecte per disposar d'un lloc d'acollida i acompanyament a les famílies amb nadons. -Modificar el pla d'inversions per assegurar que aquestes s'executin en les dates previstes. El grup municipal d'ERC està satisfet que el govern municipal hagi acceptat les seves demandes, dotant el pressupost econòmicament per fer realitat les mocions aprovades en plenari els darrers mesos i que formen part del programa electoral republicà, com per exemple l'adaptació de barreres arquitectòniques, la implantació de càmeres de seguretat en punts concrets recurrents de vandalisme, l'ampliació de la zona d'autocaravanes, el condicionament del corriol entre Sta. Magdalena i la Baixada de la Palanca, la construcció d'urinaris públics al centre de la ciutat i la rehabilitació dels antics jutjats. El grup municipal també valora molt positivament que el pressupost contempli inversions molt necessàries per la Seu com l'arranjament integral de la Plaça de les Moreres, que s'adeqüi  l’espai on s’ubica actualment Ràdio Seu com a consultori mèdic a Castellciutat, la millora de la sonorització de la sala St. Domènec o l'adequació de l'espai de joves a l'Escorxador, entre altres. Tot i l'assoliment dels objectius demandats, ERC descarta el vot afirmatiu, ja que tot i que dona suport a les iniciatives reflectides al pressupost, el més important és l'execució del pressupost al llarg de l'any i pel que ERC estarà amatent. A més a més, encara queden debats oberts com són ampliar l'espai de llar d'infants, ja sigui amb la reobertura de la Grandalla o amb l'ampliació de Minairons, quins usos s'han d'ubicar a l’edifici dels antics jutjats o bé la redefinició del Patronat de la Fundació Sant Hospital amb la inclusió de l’Hospital dins la Xarxa d’Hospitals de l’ICS.

ERC la Seu condicionarà el seu vot afirmatiu al pressupost 2018 a la inclusió de diferents propostes

Esperant que les pròximes setmanes comenci el debat de pressupostos a l'ajuntament de la Seu d'Urgell i, davant les inquietuds que la població urgellenca ha fet arribar al grup municipal d'ERC, i al mateix temps per tal de donar compliment a les mocions aprovades al consistori; ERC condicionarà el seu suport al pressupost municipal del 2018 al fet que s'inclogui les següents propostes: 1. Reobertura de la llar d'infants La Grandalla, degut a la massificació i la falta d'espai a la llar d’infants Els Minairons i amb l'afegit de la previsió d'un major índex de natalitat. 2.  Adequació de l’edifici dels antics jutjats per acollir:  - l'aula de cuina  - l'aula de teatre  - l’escola de formació d'adults 3. Adequar una de les dues llars d'infants per acollir un espai familiar, sent un lloc de trobada de famílies amb infants.   A banda de la inclusió d’aquestes tres propostes, el grup municipal espera poder treballar en l’elaboració del pressupost per tal d’incloure i/o modificar aquelles partides que considerin adients i coincidir així amb el model de ciutat que ERC creu que és millor per a la Seu.                                                                                                                                                     

ERC LA SEU RECLAMA, A TRAVÉS D’UNA MOCIÓ, L’ADEQUACIÓ DEL CARRER RONDA

El grup municipal d’ERC la Seu ha presentat per ser debatuda al proper plenari una moció on reclama l’adequació del carrer Ronda. Aquest carrer, que en el tram esmentat és camí, es troba en un estat de degradació important, que posa en risc la seguretat de vianants. El vial, que esdevé una via d’apropament entre el barri de Santa Magdalena i el centre de la Seu, és freqüentada per gran nombre d’infants i famílies, ja que es troba a les immediacions de dos centres educatius, l’Institut Joan Brudieu i l’escola Albert Vives. Els regidors reclamen doncs que, es redacti una proposta de millora de l’espai per part dels serveis tècnics municipals, que s’inclogui al pressupost 2018 una partida per fer front a l’adequació de la zona i, finalment, que aquesta sigui realitzada durant el primer trimestre de l’any 2018.    TEXT DE LA MOCIÓ   El regidors del grup municipal d´Esquerra Republicana de Catalunya, Francesc Viaplana, Berta Vidal i Xavier Munt, presenten al plenari la següent proposta d´acord: EXPOSICIÓ DE MOTIUS L’inici del carrer Ronda, al barri de Santa Magdalena, fins arribar al carrer Ribera d’Urgellet es troba des de fa anys en un estat de degradació important. A dia d’avui, presenta deficiències que posen en risc tant els vianants que hi transiten, com les persones que puguin trobar-se a les seves immediacions, com poden ser els horts existents a la banda sud del camí. Aquest camí, és un punt d’unió i apropament, entre el barri de Santa Magdalena i el centre de la Seu, i és freqüentat per gran nombre de veïns del barri i escolars. Cal recordar que es troba en els entorns més immediats de dos centres educatius, l’Institut Joan Brudieu i l’escola Albert Vives sent, per tant, especialment utilitzat per infants. Per tot l’exposat anteriorment, proposem al ple l’adopció dels següents ACORDS: Primer.- Redactar per part dels serveis tècnics municipals una proposta de millora de l’espai per tal de garantir la seguretat de la zona així com el seu embelliment.

Andorra, de tu n’esperava una altra cosa.

Soc de la Seu i només per això ja desitjo el millor per Andorra, per molt motius, a continuació en detallaré uns quants. Com a urgellenc tinc claríssim que la prosperitat a Andorra, implica prosperitat a la Seu i comarca, són moltíssims els urgellencs que pugen a treballar cada dia a Andorra i molts altres es beneficien pel pol turístic que és el país veí, per la feina que es deriva d’una frontera, o directament per serveis contractats per andorrans aquí baix. Jo mateix a Andorra he pogut treballar i formar-me professionalment.   A part dels motius econòmics, també existeixen molts vincles fraternals, gran part de la població Andorrana té arrels catalanes. Jo mateix tinc part de la família andorrana i moltes amistats andorranes. Andorra per la meva família és molt important des de fa molts anys, per part paterna tinc arrels andorranes, per part materna Andorra va ser el país on van emigrar els meus avis, buscant una llibertat que a l’Espanya franquista no existia i una prosperitat que al Pallars dels anys 60 era molt difícil. A Andorra és on es van conèixer els meus pares, on van residir durant anys i on van començar a forjar la meva família amb el naixement de les meves germanes.   També ens uneixen vincles històrics, Andorra va formar part de la Catalunya Vella ja que era un part del comtat d’Urgell. Des del segle XII, amb el pariatge signat entre el bisbe d’Urgell i el comte de Foix, Andorra esdevé un coprincipat i per tant un país independent, una independència que sempre hem anhelat aquells que creiem en la sobirania del poble català. Durant els anys de guerra, ja sigui la incivil espanyola, o la mundial, la frontera Andorrana va significar llibertat i esperança per milers de persones, ja fos travessant-la en direcció nord o en direcció sud. L’any 1993 Andorra va ingressar a l’ONU i tots els catalans vam poder veure com la nostra llengua arribava a l’ens internacional més important del món, a través del nostre país veí.