La Seu d'Urgell

Totes les notícies

No aprovar els pressupostos, no és bloquejar la ciutat

Aquest any el grup d’ERC a la Seu d’Urgell hem decidit no donar suport al govern municipal per l’aprovació dels pressupostos municipals. A continuació detallo els arguments que ens han dut a prendre aquesta decisió: En primer lloc, l’avantprojecte de pressupostos se’ns ha presentat gairebé a l’equador de l’anualitat, a mitjan de maig. Al nostre entendre aquest calendari no és acceptable, ja que segons el nostre criteri els pressupostos s’haurien de posar a sobre la taula a finals d’estiu o com a molt principis de tardor, per tal de poder-los portar al ple abans de finalitzar l’any, i així disposar d’una de les eines més fonamentals per l’ajuntament des de l’1 de gener. A les alçades de l’any que ens trobem, creiem que no té massa sentit aprovar un pressupost que en el cas d’aprovar-se tindria una vigència de tant sols uns pocs mesos. En segon lloc, tenim l’experiència d’haver aprovat el pressupost del 2016, on vam acordar un decàleg a canvi del nostre vot afirmatiu. Un cop transcorregut l’any hem pogut constatar que tan sols 3 dels punts acordats s’havien materialitzat, per tant no podem estar satisfets ni podem donar per bo aquest acord. Dels punts no materialitzats podem entendre que algun no es realitzés ja que durant el transcurs de l’any es van presentar oportunitats que justificaven la demora, però altres punts no es van materialitzar, al nostre entendre, per falta de voluntat política. També en la mateixa línia, no podem estar satisfets del grau de compliment de les mocions aprovades al ple. Tot plegat ens ha dut a no poder donar suport als pressupostos d’enguany, que cal dir que són molt semblants als presentats l’any anterior, fet que suposa que la seva pròrroga no és un daltabaix per a la Seu, al mateix temps que emplacem al govern municipal i a la resta de grups a començar a treballar en els pressupostos del 2018. Tot i no aprovar els pressupostos la voluntat del nostre grup no és de bloquejar la nostra ciutat, per tant hi ha un altre document que segons el nostre criteri també és de vital importància pel municipi, és tracta del pla d’inversions, document que nosaltres estem disposats a debatre ja que som plenament conscients que la Seu necessita un seguit d’inversions que no poden esperar.

ERC SOL·LICITA UN PLA PERSONALITZAT DE PAGAMENT D’IMPOSTOS MUNICIPALS I LA CREACIÓ D’UNA AULA DE TEATRE

El grup municipal d’ERC a la Seu d’Urgell ha presentat al plenari d’aquest mes de juliol dues mocions d’àmbit municipal. La primera moció, de caire econòmic, proposa la creació d’un pla de pagament personalitzat dels impostos municipals que permeti agrupar i fraccionar el pagament de tots els tributs de venciment periòdic en terminis de 3 a 12 mesos. La presentació d’aquesta moció ve motivada per les dificultats que moltes famílies tenen per afrontar les despeses de la llar i el pagament dels tributs locals en un únic rebut dificulta la planificació familiar. Així, es creu que l’actual sistema de pagament d’impostos respon a criteris de gestió i recaptació de l’administració i no està adaptat a les necessitats de la ciutadania. La segona moció, sol·licita la creació d’una aula de teatre destinada prioritàriament als assajos dels diferents grups de teatre del municipi, així com a persones individuals que practiquin la interpretació. Actualment no es disposa de cap espai específic per a aquest tipus d’activitats i els aficionats han d’adreçar-se a privats per tal de disposar d’un espai, sovint amb un cost econòmic afegit. Amb la seva creació es vol promoure i incentivar la pràctica de diferents disciplines interpretatives a través de la formació així com estudiar la possible creació d’una escola municipal de teatre. Es demana també que es faci partícips als diferents grups de teatre i persones individuals que practiquen la interpretació, en la preparació per a l’obertura de l’espai.       TEXT DE LES MOCIONS:   MOCIÓ D’ESQUERRA REPUBLICANA DE LA SEU D’URGELL PER L’ESTABLIMENT D’UN PLA PERSONALITZAT DE PAGAMENT DELS IMPOSTOS MUNICIPALS    EXPOSICIÓ DE MOTIUS   La recessió econòmica viscuda al nostre país durant els darrers vuit anys ha suposat una reducció dels ingressos de les famílies i una evident pèrdua de poder adquisitiu. La pròpia estructura dels tributs locals fa que aquests no s’adaptin als cicles econòmics, de manera que la pèrdua de poder adquisitiu de les famílies no ha vingut acompanyada d’una reducció de la càrrega tributària.

El cost d'emmalaltir al Pirineu - Article de Xavier Munt

S’ha demostrat, des del Departament de Salut, que les funcions i la viabilitat dels hospitals comarcals són imprescindibles per a la salut de tots els pirinencs i que s’ha d’apostar per ells creant una xarxa territorial on hi siguin tots inclosos per tal de tenir més força i representació, tot garantint la idiosincràsia de cadascun d’ells. Dit això, també tots hem après que aquests hospitals queden limitats cada cop més pel que fa a intervencions quirúrgiques complexes, així com consultes amb segons quins especialistes o proves complementàries que malauradament al Pirineu no podem oferir. Això passa perquè s’ha demostrat que els resultats d’una intervenció quirúrgica complexa són millors si les practica un equip que en faci a diari i tingui una unitat de vigilància intensiva a la vora. Aquests fets ens porten a l’obligació de desplaçar-nos cap a les terres de Ponent o cap a Barcelona per qualsevol consulta externa prèvia a intervencions, proves complementaries o diagnòstiques, revisions i un llarg etcètera. Avui en dia, caure malalt un mateix o un familiar suposa SÍ o SÍ una descapitalització important en trasllats per carretera, dietes i, molt sovint, en allotjaments que moltes persones no poden permetre’s. Així com no hem d’oblidar els múltiples problemes laborals que això pot ocasionar. Sabem també del descontrol que pateixen molts usuaris amb precària situació econòmica per tal que l’Institut Català de la Salut els aboni els seus trasllats i despeses. Sincerament, crec que els habitants del Pirineu necessitem que s’entengui aquest greuge comparatiu i es compensi amb algun ajut econòmic i amb una millora organitzativa dels hospitals de referència, per tal que ens poguéssim estalviar el màxim de trasllats possibles.  

Valoració del plenari de juny:aprovació de les tres mocions d'Esquerra Republicana, suport a la dotació de places a la llar d’infants municipal, a la facilitació de la feina del Síndic i a la retirada de les plaques commemoratives de Jordi Pujol

ERC La Seu va presentar ahir al vespre tres mocions per a la seva discussió i votació al ple municipal del mes de juny. Totes tres van ser aprovades amb uns amplis suports que, en el cas de dos d’elles, fins i tot van rebre el recolzament de tots els grups del consistori. La primera moció demanava la retirada de la imatgeria franquista i també l’impuls per l’estudi i la divulgació de la guerra civil a l’Alt Urgell, en la línia de donar compliment a la Llei de la Memòria Històrica. Aquesta va ser la moció més controvertida en quan al punt de la retirada del monument del cementiri. Després de transaccionar el redactat amb tots els grups i acceptar la valoració de si el monument encara representa un homenatge o vestigi de l’època franquista per la Comissió per la Dignitat, la proposta definitiva va ser recolzada i aprovada amb el suport de tots els partits. Es va incloure un termini de 3 mesos per tal que la Comissió de la Dignitat faci arribar el seu veredicte a l’Ajuntament i, acollint aquesta resposta, actuar conseqüentment. La següent moció reclamava una Aula de Cuina i Tast per poder impulsar la gastronomia i els productes de l’Alt Urgell i del Pirineu en general. Aquesta moció va rebre algunes propostes de millora que van ser acceptades i acollides pels republicans i que, un cop afegides als punts d’acord definitius, també van ser aprovades amb el suport de la totalitat dels grups del plenari. Entre les esmenes acollides hi ha la de permetre a entitats i associacions locals la seva utilització quan la programació habitual ho permeti. La darrera moció proposava la creació d’un Pla de Dinamització Comercial.  La principal esmena que va rebre aquesta proposta va ser en el sentit de reiterar que el document no havia de ser un full de ruta sinó un treball de diagnosi sobre el qual poder generar el debat polític que permeti reflexionar, opinar, dialogar i finalment acordar el model de comerç a desenvolupar a La Seu, amb el consens de tots els agents implicats.

MOCIONS PLE 12/06 : Suport a la Llei de la Memòria Històrica, creació d’una Aula de Cuina i Tast i realització d’un Pla de Dinamització Comercial

ERC la Seu presenta per aquest ple del mes de juny tres mocions que han de tenir gran afectació al municipi. La primera moció demana la retirada de la imatgeria franquista i també l’impuls per l’estudi i la divulgació de la guerra civil a l’Alt Urgell, en la línia de donar compliment a la Llei de la Memòria Històrica. Entre altres, el grup republicà demana la retirada de les plaques franquistes dels antics habitatges protegits, la retirada del monument del cementiri i la divulgació de la història local durant la guerra i la postguerra. La següent moció reclama una Aula de Cuina i Tast per poder impulsar la gastronomia i els productes de l’Alt Urgell i del Pirineu en general. Amb aquesta iniciativa el Grup d’Esquerra pretén donar major visibilitat, continuïtat i, en definitiva, impuls, a una activitat que pot contribuir molt decisivament en l’economia i el progrés d’aquest territori. La darrera moció proposa la creació d’un Pla de Dinamització Comercial. Amb ell es pretén establir un marc de treball, amb objectius i estratègies concretes, per un sector molt malmès en l’actualitat. Les iniciatives presents no semblen ben dirigides a un objectiu concret ni que segueixin una estratègia específica i ben definida, segons comenten els promotors de la moció. Amb aquest estudi i diagnosi, es podrà concretar objectius i marcar els camins per recuperar el comerç i corregir errors passats. TEXT DE LES MOCIONS:                               MOCIÓ EN DEFENSA DE LA LLEI DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA   El regidors del grup municipal d´Esquerra Republicana de Catalunya, Francesc Viaplana, Berta Vidal i Xavier Munt, presenten al plenari la següent proposta d´acord:                                                         EXPOSICIÓ DE MOTIUS   No hi ha cap col·lectivitat humana capaç d’afrontar el futur amb èxit si no se’n coneix el passat. Per això considerem important recuperar la història del nostre municipi per posar-la a l’abast de tothom.

ESQUERRA REPUBLICANA DE L’ALT URGELL HA PARTICIPAT DE NOU EN LA CAMPANYA LET’S CLEAN UP EUROPE AL PANTÀ D’OLIANA

Aquest diumenge 14 de maig, la formació republicana, conjuntament amb els ajuntaments de Coll de Nargó, Peramola i Fígols i Alinyà, ha participat en la quarta edició de la campanya Let’s Clean Up Europe amb la neteja d’una part de la riba del pantà d’Oliana, a la Penella. La jornada ha comptat amb la participació de 20 voluntaris convidats per les diferents organitzacions i s’ha arribar a recollir 1.800kg d’envasos, 200 kg de vidre, 700 kg de material de rebuig i uns 100kg més de pneumàtics. Els organitzadors han valorat la jornada amb moltíssima satisfacció; no només pel nombre de participants sinó per la immensa feina feta i l’impacte sobre els voluntaris de la necessitat de reutilitzar i reduir el consum de tants materials que acaben avocats com a deixalla. Els participants han fet propostes per tal de millorar la conscienciació dels veïns en quan a fer un consum més sostenible i alhora, establir mesures per evitar que els residus campin lliurement pels rius i espais naturals. En aquest sentit, els organitzadors i participants també volen fer un crit d’alerta per la falta de conservació d’aquest espai natural en concret, propietat de la Conca Hidrogràfica de l’Ebre. Aquesta organització és la responsable del manteniment i neteja de les lleres del pantà i, vist el seu estat previ a la intervenció dels voluntaris, la CHE està lluny d’atendre les seves obligacions

ESQUERRA REPUBLICANA DE L’ALT URGELL PARTICIPA DE NOU EN LA CAMPANYA LET’S CLEAN UP EUROPE EL DIUMENGE 14 DE MAIG AL PANTÀ D’OLIANA

La formació Esquerra Republicana de Catalunya de l’Alt Urgell torna a participar aquest any en la campanya europea per a la reducció dels residus. Els republicans repeteixen, un any més, la iniciativa que enguany traslladen a fora de La Seu per donar-li dimensió comarcal. La trobada tindrà lloc el diumenge 14 de maig a La Penella, al Pantà d’Oliana i compta, a més de la iniciativa i organització d’Esquerra, amb el recolzament dels Ajuntaments de Fígols, Coll de Nargó i Peramola. Amb aquesta actuació, a més de la recuperació d’un espai natural a la riba del pantà, també es vol denunciar l’estat d’abandó i la desatenció de les seves obligacions per part de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, responsable del manteniment i neteja de les lleres del Segre, entre d’altres rius.  

S’APROVEN LES TRES MOCIONS PRESENTADES PER ESQUERRA AL PLE DE MAIG I GOVERN ENTOMA LA PROPOSTA PER ACOLLIR UNA PROVA PILOT PER LA REFORMA HORÀRIA

ERC la Seu ha defensat tres mocions que han obtingut el recolzament per ser aprovades amb diferents suports. La moció de l’aparcament de l’escola Albert Vives, que es fa ressò de la demanda d’alguns pares per resoldre definitivament la situació de trànsit caòtic i perillós per la canalla, ha comptat amb el suport del grup de govern després que Esquerra hagi acceptat les modificacions que aquest grup li plantejava. Els punts d’acord han quedat redactats així: preveure , dins del pla d’inversions de l’Ajuntament, una dotació pressupostària suficient per dur a terme, abans de l’inici del proper curs escolar, el condicionament i senyalització d’una zona d’aparcament a l’Horta del Valira, el més propera possible al col·legi Albert Vives. demanar als serveis tècnics municipals, a la direcció del col·legi i a l’AMPA que, en el termini màxim de dos mesos, facin una proposta de regulació de l’accés a l’escola per tal de ser tractada en Junta de Govern i donar una solució definitiva a aquest problema. La següent moció, per l’eliminació de barreres arquitectòniques, ha comptat amb el suport de tots els grups i els seus acords es basen en: actualitzar l’inventari de barreres arquitectòniques del Pla de Mobilitat disposar d’una valoració de les actuacions per millorar l’accessibilitat La darrera moció defensa el dret a morir dignament i proposa al consistori l’aprovació de mesures divulgatives de tal dret, de la manera de formalitzar el Document de Voluntats Anticipades i també de col·laborar amb el Parlament de Catalunya en la simplificació del seu tràmit. Finalment, la moció també vol recolzar el Parlament de Catalunya en la seva defensa de la despenalització de l’eutanàsia al Congrés dels Diputats. Per aquesta darrera proposta la totalitat del consistori ha donat el seu suport i el grup d’Esquerra ha acceptat una petita modificació explicativa en el darrer punt d’acord en el sentit de “donar suport al Parlament de Catalunya en defensa de la regularització sobre la despenalització de l’eutanàsia al Congrés” Abans de concloure el ple, el grup d’Esquerra ha fet dos precs a l’alcalde; primer;  acollir una prova pilot per la reforma horària segon;  revisar la negativa a un atorgament de llicència d’ocupació de la via pública  

MOCIÓ APARCAMENT ESCOLA ALBERT VIVES, MOCIÓ PER L’ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES I MOCIÓ EN SUPORT AL DRET A MORIR DIGNAMENT

ERC la Seu presenta per aquest ple de maig tres mocions sobre qüestions de molta actualitat, de La Seu i de Catalunya. La moció de l’aparcament de l’escola Albert Vives es fa ressò de la demanda d’alguns pares per resoldre definitivament la situació actual i per esclarir i definir els horaris, condicions i excepcions per accedir amb vehicle a l’entrada de l’escola. La següent moció, per l’eliminació de barreres arquitectòniques, defensa la millora dels carrers, espais i instal·lacions públiques per a persones amb capacitats reduïdes i reclama que totes les barreres arquitectòniques existents estiguin inventariades i valorada la seva adequació per poder planificar la inclusió del seu arranjament en els pressupostos 2017 i següents. La darrera moció defensa el dret a morir dignament i proposa al consistori l’aprovació de mesures divulgatives de tal dret, de la manera de formalitzar el Document de Voluntats Anticipades i també de col·laborar amb el Parlament de Catalunya en la simplificació del seu tràmit. Finalment, la moció també vol recolzar el Parlament de Catalunya en la seva defensa de la despenalització de l’eutanàsia al Congrés dels Diputats.