La Seu d'Urgell

Totes les notícies

ERC la Seu va sol·licitar al ple habilitar zones WI-FI d’accés lliure a la Seu i Castellciutat

El grup municipal d’ERC a l’ajuntament de la Seu va presentar al plenari del passat dilluns dia 12 de novembre, una moció per tal d’ubicar al municipi diferents espais WI-FI d’accés lliure. ERC la Seu, considera que en el model de societat actual, l’accés a la informació i al coneixement ha de ser un dret bàsic, fonamental i garantit de la ciutadania, i es creu que amb la ubicació d’aquests espai, es contribueix a la democratització de l’accés a l’entorn 2.0 i a la participació digital. Així mateix, ERC assevera que la creació d’una xarxa WI-FI de distribució lliure, esdevé també un atractiu turístic i comercial. Un exemple és el projecte “La Seu Medieval”  d’identificació de diferents espais històrics del nostre municipi, a través de codi QR. La moció va ser aprovada amb els vots a favor de la Candidatura d’Unitat Popular i amb un parell de transaccions de Compromís per la Seu, quedant els punts d’acord de la següent manera: Elaborar, en el termini de 3 mesos, un informe per part de la regidoria de noves tecnologies amb una proposta d’ubicació de zones WI-FI a diferents espais del municipi, prioritzant les principals places (Joan Sansa, Camp del Codina, Del Carme, Les Monges, Soldevila, Santa Magdalena, De l’Arbre de Castellciutat, etc.) i el passeig Joan Brudieu. Així com un també un informe tècnic i jurídic. Implantar el servei, durant el 2019. Elaborar un pla de formació i xerrades de seguretat de riscos d’internet, per a la utilització de les noves tecnologies adreçat a la ciutadania. L’equip de govern va votar en contra, argumentant dificultats d’implantació del servei, i restant a l’espera de resolució d’una subvenció sol·licitada a nivell europeu anomenada “Wi-Fi4EU”.      

Estat actual del camí de Ronda

Lamentable estat del camí de Ronda que posa en risc la seguretat dels vianants

ERC la Seu denuncia que, un any després que el grup municipal presentés al plenari una moció per adequar el camí de Ronda, l’estat del vial és lamentable i comporta un risc evident per a la seguretat de vianants. ERC la Seu va proposar al plenari del mes de novembre de 2017 l’adequació i embelliment de la zona per tal de garantir les mesures de seguretat pertinents per a vianants, així com per a les persones que puguin trobar-se a les immediacions de la zona, per exemple als horts de la banda sud del camí. A data d’avui l’estat ha passat de ser de deficient a lamentable i suposa un evident perill el fet de transitar per l’espai. Aquest camí, és un punt d’unió i apropament, entre el barri de Santa Magdalena i el centre de la Seu, i és freqüentat per gran nombre de veïns del barri i escolars. Cal recordar que es troba en els entorns més immediats de dos centres educatius, l’Institut Joan Brudieu i l’escola Albert Vives sent, per tant, especialment utilitzat per infants. En la moció, que va ser aprovada, el grup municipal d’ERC sol·licitava la redacció per part dels serveis tècnics municipals, d’una proposta de millora de l’espai per tal de garantir la seguretat de la zona així com el seu embelliment, incloure al pressupost 2018 una partida per a l’adequació e l’espai i realitzar els treballs d’adequació i millora del camí, durant el primer trimestre de 2018. El tinent d’alcalde d’urbanisme va manifestar al ple que  s'havia donat instruccions a l’oficina tècnica per redactar una memòria valorada sobre la intervenció de millora, però l’actuació no s’ha dut a terme i el camí s’ha enfonsat. Amb aquesta, es demostra una vegada més, la manca de voluntat política davant les propostes dutes a terme pels grups de l’oposició, i l’incompliment reiterat dels acords arribats. Exigim la immediata senyalització del perill, impedir l’accés al camí, i la ràpida intervenció per a l’arranjament de l’espai.

10 anys d’Oficina Jove de l’Alt Urgell

El 24 d’octubre de l’any 2008, en el marc de la Trobada Nacional de Polítiques de Joventut, inauguràvem a la Seu d’Urgell, l’Oficina Jove de l’Alt Urgell. Els mesos previs van ser un llarg reguitzell de tasques, feines i objectius a complir. Adequació de l’espai, gestionar i reubicar els serveis que hi havia anteriorment, vehicular la gestió dels recursos humans de Consell Comarcal i Ajuntament per tal de començar a treballar conjuntament i en un únic sentit i espai, discussions de temàtica legal amb secretaris i interventors de les diferents administracions implicades pel redactat del conveni i un llarg etcètera d’ocupacions que vam gestionar, sobretot, amb molta, molta il·lusió. Finalment, enmig del que havia estat fins llavors, l’esdeveniment de tipus congressual amb més participants realitzat a la Seu, amb més de 500 persones inscrites, vam inaugurar a les instal·lacions del Centre Cívic l’Escorxador, l’Oficina Jove, llavors anomenada Oficina d’Emancipació. Jo, llavors, n’era la responsable política i, puc dir, que és amb diferència el projecte polític que més m’enorgulleix haver pogut contribuir a crear. L’Oficina Jove de l’Alt Urgell, o l’OJAU, com l’anomenem “els de casa”, va convertir-se en un referent nacional, i això no es va fer sol. Va ser, especialment, gràcies a les persones que diàriament dedicaven la seva jornada laboral a esmerçar esforços perquè així fos. Va ser, també, gràcies a que els i les responsables polítics del moment, van creure en el potencial que la Seu i l’Alt Urgell, tenien per tal d’ubicar-hi un servei com aquest, ja que la feina d’anys n’era un bon aval. I va ser també, gràcies a tots aquelles persones usuàries que us vau adreçar a l’OJAU per tal de buscar orientació, assessorament, informació o el què us calgués, i vau decidir confiar en nosaltres. En resum, la clau de l’èxit, va ser perquè tothom que hi era implicat, va creure en el projecte i se’l va fer seu, fent un pas més en les polítiques de joventut i prioritzant tots aquells aspectes que contribueixen al bon desenvolupament integral dels i de les joves, com són per una banda els àmbits de l’emancipació (estudis, feina, salut, habitatge.

La Seu aplicarà mesures de fiscalitat progressiva als contribuents gràcies a una moció presentada per ERC

Els tres regidors d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de la Seu, van presentar al passat plenari una proposta per tal de començar a aplicar al municipi criteris de fiscalitat progressiva. La proposta, té per objectiu, establir uns criteris que siguin fiscalment i socialment més justos, així com també a nivell mediambiental. El grup municipal considera que cal avançar cap a aquest tipus de model progressiu en les finances municipals per tal de donar compliment als principis de justícia social i igualtat d’oportunitats i es mostra satisfet per la bona acceptació de les propostes al plenari, tot i així, caldrà que les mesures es concretin durant aquest mes, abans d’aprovar-les al ple de novembre. L’objectiu de la proposta és, principalment,  corregir les desigualtats i garantir l’accés de tota la ciutadania als serveis públics així com afavorir la transició cap a un model energètic basat en energies renovables. La formació va fer un seguit de propostes inicials, amb la voluntat que els propers anys vagin implementant-se’n de noves, com són: crear un reglament d’ajuts vinculats al nivell de la renda i que permeti cobrir una part de la quota de l’IBI, bonificació dels immobles posats a disposició de la borsa municipal de lloguer social, i equiparar famílies monoparentals a les nombroses. També bonificacions als immobles amb sistemes d’aprofitament d’energia solar, recàrrec als habitatges buits, reducció de la taxa de l’aigua en diferents supòsits, així com també crear una taxa per l’aprofitament especial de les entitats financeres amb caixers automàtics a les façanes dels immobles amb accés directe des de la via pública. La proposta va ser votada a favor per tots els grups municipals, a excepció de la CUP que va votar en contra del punt 4, precisament el punt on s’especifiquen les mesures a aplicar. Així mateix, l’equip de govern va voler afegir un punt nou en el que es demana demanar als serveis tècnics de l’ajuntament, un informe jurídic i econòmic per tal de presentar-lo a la propera comissió de serveis centrals, a fi i efecte de poder concretar les anteriors mesures i la seva aplicació en el proper ple municipal.

ERC la Seu fa una proposta per avançar cap a una fiscalitat progressiva i pregunta sobre la finalització de les obres de Castellciutat

El grup municipal d’ERC a l’Ajuntament de la Seu, ha presentat per a ser debatuda al ple del proper dilluns 15 d’octubre una moció on proposa avançar en les finances municipals cap a un model de fiscalitat progressiva. L’objectiu de la proposta és, principalment,  corregir les desigualtats i garantir l’accés de tota la ciutadania als serveis públics així com afavorir la transició cap a un model energètic basat en energies renovables. La formació fa un seguit de propostes per tal que siguin aplicades a les ordenances que han de debatre’s durant el proper mes de novembre, com són: crear un reglament d’ajuts vinculats al nivell de la renda i que permeti cobrir una part de la quota de l’IBI, bonificació dels immobles posats a disposició de la borsa municipal de lloguer social, i equiparar famílies monoparentals a les nombroses. També bonificacions als immobles amb sistemes d’aprofitament d’energia solar, recàrrec als habitatges buits, reducció de la taxa de l’aigua en diferents supòsits, així com també crear una taxa per l’aprofitament especial de les entitats financeres amb caixers automàtics a les façanes dels immobles amb accés directe des de la via pública. ERC considera que aquestes, i altres propostes que han d’anar aplicant-se progressivament, han de permetre crear un model de fiscalitat socialment i mediambientalment més just. Finalment, el grup municipal ha presentat també, dues preguntes que fan referència a la finalització de les obres de la plaça de l’arbre de Castellciutat que, actualment, es troben en una situació força endarrerida, tot i que en la licitació de les obres, un punt a valorar era el termini de finalització en el menor temps possible. Així doncs, els regidors pregunten: Quina és la data de finalització de les obres en que es va comprometre l’empresa adjudicatària en la proposta presentada? Es manté aquest termini o la data ha estat alterada? Si és així, quina és la data prevista de finalització?   MOCIÓ PER AVANÇAR CAP A UN MODEL DE FISCALITAT PROGRESSIVA Els regidors del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya Francesc Viaplana, Berta Vidal i Xavier Munt  presentem al Ple la proposta per avançar cap a un model de fiscalitat progressiva L’actual marc normatiu definit a la llei d’hisendes locals resulta excessivament rígid i deixa escassa capacitat normativa als ajuntaments en àmbits tan sensibles com la fiscalitat.

ERC la Seu organitza una nova jornada de treball per al 12 d'octubre i convida a tothom a participar-hi.

ERC la Seu organitza per aquest proper divendres, dia 12 d’octubre, una nova jornada de treball fent-la coincidir amb el dia de la Hispanitat, entenent que la formació no té res a celebrar en aquesta jornada. En aquesta ocasió l’actuació consisteix en netejar el torrent de Sant Pere, al barri del mateix nom. La jornada s’emmarca en el seguit d’actuacions que ERC la Seu està duent a terme des del 2015, amb l’objectiu de recuperar diferents espais municipals i reprendre un dels valors fonamentals de la formació com és el treball comunitari de l’esperit republicà. La formació republicana convida a tothom a col·laborar en l’activitat, la convocatòria és a les 10h del matí a la part baixa del barri Sant Pere i es recomana portar guants de treball.      

Les municipals ja són aquí

A ningú se li escapa que estem a pocs mesos de les eleccions municipals. És típic, tot i que al mateix temps és una mica trist, que tots els partits premem l’accelerador. Veiem com la majoria d’alcaldes i alcaldesses fan obres municipals ben vistoses, i la majoria de grups a l’oposició augmenten el volum de la seva veu. A la Seu recentment n’hem tingut alguns exemples. Fa uns dies Compromís per la Seu va fer públic que dóna suport a les demandes dels botiguers i empresaris per canviar l’ordenança de rètols. Des d’ERC la Seu ens n’alegrem d’aquesta postura, però al mateix temps volem recordar que aquesta ordenança es va aprovar amb el vots favorables de CxlaSeu i del govern municipal. Nosaltres creiem que la Seu necessita una ordenança de rètols, però no la que es va aprovar, el nostre grup municipal va ser l’únic que va presentar esmenes, i no se’ns en va acceptar cap; les associacions de comerç i d’empresaris també en van presentar, però la majoria també van ser rebutjades; per tant no és cap notícia que els botiguers i empresaris de la Seu no estiguin a favor d’aquesta ordenança. Al mes d’agost, a la Seu, vam fer un ple extraordinari on el govern municipal pretenia aprovar una modificació de crèdit per asfaltar mitja Seu. És un fet que els carrers del nostre municipi deixen molt que desitjar, però la proposta de govern creiem que ens va arribar amb poc temps per poder-la estudiar detingudament, a més hi havia carrers que nosaltres crèiem que no eren prioritaris. Per aquests motius vam fer una proposta a govern, i aquest en lloc d’intentar arribar a un acord va decidir portar la proposta inicial al ple sense incorporar-hi cap proposta. Al nostre entendre això va ser un error, ja que un govern en minoria necessita d’acords per tirar endavant les seves iniciatives. Després d’aquest ple el govern va criticar l’oposició dient que bloquejàvem l’acció municipal, però jo en discrepo, ja que va ser ell mateix qui es va bloquejar.

Parcel·la ubicada a la zona del Salit

ERC proposa adequar les parcel·les de propietat municipal com a horts i pregunta sobre les taxes de cobrament a empreses subministradores.

El grup municipal d’ERC a l’Ajuntament de la Seu ha presentat una moció que ha de ser debatuda al ple del proper dijous 24 de setembre i on proposa que tot un seguit de parcel·les de propietat municipal, siguin adequades com a horts i s’elaborin unes bases per al seu arrendament. Actualment, l’ajuntament disposa de tot un seguit de parcel·les ubicades en diferents indrets del municipi, amb una superfície total superior als mil metres quadrats i que resten totalment en desús. ERC considera que adaptar-les per tal d’arrendar-les com a hort, pot ser una solució per fer front a la demanda d’horts que hi ha actualment a la ciutat. Així mateix, la formació considera també que donar aquest ús als terreny és fomentar hàbits de consum saludable i pràctica de l’activitat física. Els acords proposats per ERC la Seu fan referència al fet d’adequar els terrenys esmentats eliminant la capa impermeabilitzadora i roturant el terreny, redactar unes bases públiques per al seu arrendament a mode de lloguer social, així com obrir la convocatòria entre els mesos de gener i febrer de 2019, com a molt tard. ERC ha presentat també un seguit de preguntes escrites en referència a les dificultats per realitzar el cobrament de les taxes recollides en l’ordenança número 20 (“REGULADORA DE LA TAXA PER LES OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SOL I LA VOLADA DE LA VIA PUBLICA I A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SUBMINISTRAMENTS QUE AFECTIN A LA GENERALITAT O A UNA PART IMPORTANT DEL VEÏNAT”) i l’ordenança número 31 (“REGULADORA DE LA TAXA PER L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT D’INTERÈS GENERAL). Als inicis de 2017, ERC ja va qüestionar l’estat en que es trobava l’aplicació de les taxes, i en aquell moment, govern va prendre el compromís de resoldre la situació per poder aplicar la normativa i obtenir més ingressos pel pressupost municipal, feina que havia de plantejar-se conjuntament amb altres municipis de la comarca i gestionada a través del Consell Comarcal.

ERC proposa a la resta de grups municipals fer un pacte de ciutat per l’arranjament de la via pública

El grup municipal d’ERC a l’Ajuntament de la Seu ha presentat una proposta d’arranjament de la via pública per tal d’arribar a un consens amb tots els grups polítics i fer així, un pacte de ciutat. La proposta que planteja ERC difereix amb la que es va presentar en el passat ple extraordinari del mes d’agost, en la priorització d’alguns carrers i afegint el condicionament de voreres, arranjament d’escorcells dels arbres i eliminació de barreres arquitectòniques, millorant així la proposta inicial presentada per govern. ERC proposa també licitar l’arranjament d’escorcells i voreres en petits lots, per tal de facilitar la participació al concurs de totes les empreses del territori. Aquesta proposta ha estat presentada a la resta de formacions polítiques del consistori, sent acceptada per govern, i a l’espera de rebre resposta dels altres grups. La proposta persegueix la millora de la ciutat, captant el màxim de sensibilitats per assolir  un consens i a la vegada defugir interessos partidistes. Si aquesta iniciativa s’assoleix, seria un exemple de bona praxis política davant d’una qüestió tan rellevant com és la mobilitat i la via pública de la ciutat.