La Seu d'Urgell

Totes les notícies

Parcel·la ubicada a la zona del Salit

ERC proposa adequar les parcel·les de propietat municipal com a horts i pregunta sobre les taxes de cobrament a empreses subministradores.

El grup municipal d’ERC a l’Ajuntament de la Seu ha presentat una moció que ha de ser debatuda al ple del proper dijous 24 de setembre i on proposa que tot un seguit de parcel·les de propietat municipal, siguin adequades com a horts i s’elaborin unes bases per al seu arrendament. Actualment, l’ajuntament disposa de tot un seguit de parcel·les ubicades en diferents indrets del municipi, amb una superfície total superior als mil metres quadrats i que resten totalment en desús. ERC considera que adaptar-les per tal d’arrendar-les com a hort, pot ser una solució per fer front a la demanda d’horts que hi ha actualment a la ciutat. Així mateix, la formació considera també que donar aquest ús als terreny és fomentar hàbits de consum saludable i pràctica de l’activitat física. Els acords proposats per ERC la Seu fan referència al fet d’adequar els terrenys esmentats eliminant la capa impermeabilitzadora i roturant el terreny, redactar unes bases públiques per al seu arrendament a mode de lloguer social, així com obrir la convocatòria entre els mesos de gener i febrer de 2019, com a molt tard. ERC ha presentat també un seguit de preguntes escrites en referència a les dificultats per realitzar el cobrament de les taxes recollides en l’ordenança número 20 (“REGULADORA DE LA TAXA PER LES OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SOL I LA VOLADA DE LA VIA PUBLICA I A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SUBMINISTRAMENTS QUE AFECTIN A LA GENERALITAT O A UNA PART IMPORTANT DEL VEÏNAT”) i l’ordenança número 31 (“REGULADORA DE LA TAXA PER L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT D’INTERÈS GENERAL). Als inicis de 2017, ERC ja va qüestionar l’estat en que es trobava l’aplicació de les taxes, i en aquell moment, govern va prendre el compromís de resoldre la situació per poder aplicar la normativa i obtenir més ingressos pel pressupost municipal, feina que havia de plantejar-se conjuntament amb altres municipis de la comarca i gestionada a través del Consell Comarcal.

ERC proposa a la resta de grups municipals fer un pacte de ciutat per l’arranjament de la via pública

El grup municipal d’ERC a l’Ajuntament de la Seu ha presentat una proposta d’arranjament de la via pública per tal d’arribar a un consens amb tots els grups polítics i fer així, un pacte de ciutat. La proposta que planteja ERC difereix amb la que es va presentar en el passat ple extraordinari del mes d’agost, en la priorització d’alguns carrers i afegint el condicionament de voreres, arranjament d’escorcells dels arbres i eliminació de barreres arquitectòniques, millorant així la proposta inicial presentada per govern. ERC proposa també licitar l’arranjament d’escorcells i voreres en petits lots, per tal de facilitar la participació al concurs de totes les empreses del territori. Aquesta proposta ha estat presentada a la resta de formacions polítiques del consistori, sent acceptada per govern, i a l’espera de rebre resposta dels altres grups. La proposta persegueix la millora de la ciutat, captant el màxim de sensibilitats per assolir  un consens i a la vegada defugir interessos partidistes. Si aquesta iniciativa s’assoleix, seria un exemple de bona praxis política davant d’una qüestió tan rellevant com és la mobilitat i la via pública de la ciutat.    

ERC la Seu obre nous canals de comunicació amb la ciutadania via Whatsaap i Telegram

ERC la Seu obre nous canals de comunicació amb la ciutadania a través de les aplicacions de missatgeria instantània Whatsapp i Telegram. A través d’aquests mitjans, la formació pretén augmentar la seva comunicació amb la població urgellenca alhora que, vol facilitar a la gent una eina ràpida, dinàmica i popular per tal de conversar, preguntar dubtes, dialogar i suggerir tot el que creguin convenient i, sobretot, disposar d'informació.  Pel que fa al grup de Whatsaap, aquest serà un espai multidireccional on qualsevol dels integrants podrà adreçar-se a la resta de components del grup i el seu accés pot sol·licitar-se al telèfon 684 45 37 40.  Referent al canal de Telegram, la comunicació serà exclusivament unidireccional, proporcionada per l’administració del canal, i s’hi penjarà tota aquella informació referent a la secció local d’ERC la Seu, com al grup municipal, és a dir, notes de premsa, convocatòries, actes i esdeveniments, comunicats, etc. L’enllaç per accedir-hi és el següent: https://t.me/erclaseu La formació republicana a la Seu, fa des de fa temps una aposta ferma per les noves tecnologies per tal d’apropar als conciutadans el dia a dia de la formació a través de les diferents xarxes socials de que disposa i anima a tothom a establir comunicació amb ells per tot allò que desitgin. Els diferents canals informatius  existents d’ERC la Seu , són els següents:   Web: esquerra.cat/laseu Correu electrònic: laseu@esquerra.org Twitter: @ERClaSeu Facebook: facebook.com/erclaseu Instagram: @erclaseu Whatsapp: 684 45 37 40 Youtube: https://www.youtube.com/erclaseu Google +: google.com/+ERClaSeu    

El grup municipal d’ERC no donarà suport a la modificació de crèdit que es debat al ple d’avui

El grup municipal d’ERC ha decidit no donar suport a la modificació de crèdit que es presenta al plenari d’avui dimarts 31 de juliol. Els motius pels que la formació ha decidit el seu vot negatiu són, entre altres,  la falta de materialització d’acords pactats al llarg dels darrers anys, com per exemple: la ubicació d’una parada de taxi a l’entorn de l’estació d’autobusos o la fira d’activitats de muntanya. Aquests compromisos no complerts evoca a la formació a no donar suport a aquesta moció. El grup municipal reconeix que hi ha hagut acords que s´han complert, i altres que no depenen directament de l’ajuntament, però en determinats casos, hi ha hagut falta de voluntat política. El grup republicà considera que, la confiança constantment s’ha de cuidar per mantenir-la, i arribats a aquest punt, ERC la  Seu creu que no s’han prioritzat els acords assolits entre els dos grups. En la modificació presentada, hi ha punts en els quals s’hi està d’acord, com és el canvi del marcador del Palau d’Esports o l’arranjament d’alguns dels carrers. Des del grup d’ERC es va fer una proposta on es plantejava l’arranjament del camí del Salit, i diferents carrers de la Seu, però l’equip de govern en lloc d’acceptar o negociar una nova proposta van decidir sotmetre a votació del ple tot el paquet d’actuacions conjunt, provocant que, previsiblement, no s’aprovi la modificació i no es pugui arreglar cap dels carrers. Considerem que l’estat dels carrers, ja requeria d’una partida al pressupost anual 2018, votat al ple de desembre passat, i que el grup d’ERC va facilitar la seva aprovació. Aquesta improvisació i manca de voluntat de negociació, creiem que no és la forma més responsable de gestionar una ciutat.    

“La Seu que volem” Conferència de Francesc Viaplana

Francesc Viaplana, oferirà aquest dijous, 12 de juliol, una conferència que porta per nom “La Seu que volem”. En l’acte, Viaplana, exposarà aquella visió que té de la Seu actual, les mancances i oportunitats que en detecta, i quines són les línies de treball que creu que s’han d’engegar per a la millora del municipi. La Seu que volem pretén descriure quina és la direcció que els republicans consideren que ha de prendre la ciutat. ERC la Seu ha engegat en les darreres setmanes un procés participatiu anomenat “Imagina’t la Seu” per tal que tothom que ho desitgi pugui dir-hi la seva i col·laborar en la definició d’aquells aspectes a millorar de la Seu i Castellciutat. Viaplana, va ser escollit candidat a l’alcaldia per a les municipals 2019 el passat mes d’abril. L’acte està previst per al dijous 12 de juliol, a les 20h a la Sala de la Immaculada.  

Riu Segre

Una plataforma habilitada per a persones amb mobilitat reduïda al riu, dotació econòmica per a la Síndica municipal i servei de suport a entitats i associacions, mocions d’ERC la Seu

El grup municipal d’ERC a l’Ajuntament de la Seu, ha presentat tres mocions per a ser debatudes al ple del proper dilluns 9 de juliol. La formació republicana reclama la construcció d’una rampa d’accés al riu i una plataforma habilitada per a persones amb dificultats de mobilitat i que sigui emprada per a la pràctica de la pesca. ERC considera que cal fomentar aquesta pràctica de lleure i recreativa, que en molts casos es transmet de forma intergeneracional, freqüentment entre una franja de població d’edat avançada que sovint tenen dificultats en l’estabilitat, l’equilibri i la bipedestació. Així com també, facilitar a les persones amb diversitat funcional física, la seva pràctica. En la segona de les mocions, ERC sol·licita incloure al pressupost 2018, a través d’una modificació en el proper ple, una dotació econòmica a disposició de la Síndica de greuges municipal per tal de fer difusió del servei, apropar-lo a la ciutadania i mantenir-la informada de quines són les formes com adreçar-s’hi, així com poder fer actuacions derivades de la pròpia oficina. Finalment, ERC presenta conjuntament amb la CUP, una tercera moció on demana la creació d’un servei municipal de suport a entitats i associacions. Des de l’aplicació de la llei de transparència, les entitats del tercer sector han vist augmentat en escreix el seu volum de feina burocràtica de l’entitat, i en molts casos els és impossible de poder gestionar. Per aquest motiu, reclama la creació d’aquest servei de suport, que inclogui l'assessorament comptable necessari per a complir la legislació vigent en aquelles entitats amb uns ingressos inferiors als 50.000€   TEXT DE LES MOCIONS: MOCIÓ PER HABILITAR UNA PLATAFORMA DE PESCA ADAPTADA PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA El regidors del grup municipal d´Esquerra Republicana de Catalunya, Francesc Viaplana, Berta Vidal i Xavier Munt, presenten al plenari la següent proposta d´acord: EXPOSICIÓ DE MOTIUS La pràctica de la pesca és una activitat recreativa i de lleure força estesa al nostre territori.

Imagina’t Castellciutat, segona sessió del procés participatiu endegat per ERC la Seu

El grup municipal d’ERC a l’Ajuntament de la Seu, i la secció local del partit al municipi, van engegar, la setmana passada, un procés participatiu per tal de conèixer l’opinió d’urgellenques i urgellencs sobre tots aquells aspectes que fan referència al municipi. Aquesta segona sessió, vol ubicar la reflexió entorn el poble de Castellciutat i està prevista per al proper dilluns 2 de juliol, a les 20h al local social de Castellciutat, on s’atendran les diferents opinions, propostes i inquietuds referents al poble. El procés participatiu, a banda de conèixer la opinió de la gent de la Seu i Castellciutat, vol també dissenyar entre tots els participants, la que creuen que pot ser la millor Seu, aquella que tothom es pugui imaginar. Així mateix, per tota aquella persona que no pugui assistir a la trobada, s’ha dissenyat també un formulari online, on poder traslladar les opinions. Aquest formulari es troba disponible a la web de la formació: www.esquerra.cat/laseu          

Francesc Viaplana

Picurt, et trobo a faltar.

Ja tenim Sant Joan aquí, aquesta festa és una de les més arrelades a la nostra societat i ja fa dies que sentim els petards que anuncien la seva arribada. A la Seu, i a l’Alt Urgell, Sant Joan també ha estat durant anys sinònim de PICURT, la mostra de cinema de muntanya dels Pirineus. Jo, per tradició familiar, pels volts de Sant Joan acostumo a estar al Pallars, pel que se’m feia impossible assistir els dies més àlgids de la mostra,  cal dir  però que, PICURT és molt més que un cap de setmana de cinema de muntanya. Aquest any, per motius que no venen al cas, sí que seré a la Seu els dies de Sant Joan però, malauradament, tampoc podré assistir a PICURT ja que aquest any no se celebrarà. PICURT ha estat una mostra de cinema d’altíssima qualitat i s’estava fent el seu espai internacionalment, i és justament quan s’arriba a aquests nivells d’excel·lència, que és molt difícil la seva continuïtat si no hi ha una un recolzament determinat per part de l’administració, i més quan estem parlant de la seva organització en un territori de muntanya com és el nostre. No vull focalitzar en ningú, ja que trobo que no ha complert cap administració, ni local, ni comarcal, ni provincial (tant de bo pogués dir veguerial), ni nacional. PICURT és un projecte fet per pirinencs i pirinenques, amb la Montse Guiu al capdavant; que es feia al Pirineu, concretament a Ortedó, a Alàs i a la Seu, i amb vocació de posar en valor les potencialitats del Pirineu. Per tot això, és una molt mala notícia pel nostre territori que aquest any no es celebri la mostra de cinema. Hi ha altres projectes, com per exemple el FEMAP, que sí que reben el suport que no ha rebut PICURT, i no em sembla pas malament que en rebin, ara bé, no és just que arbitràriament (o jo almenys no en sé el motiu) uns rebin el suport i altres no. A més a més FEMAP i PICURT tenen un públic objectiu molt diferent, pel que en cap cas són incompatibles, tot al contrari, fa que gent molt diferent pugi al nostre territori o que els que hi vivim tot l’any puguem tenir cultura en la seva diversitat a prop de casa.