La Seu d'Urgell

Totes les notícies

“La Seu que volem” Conferència de Francesc Viaplana

Francesc Viaplana, oferirà aquest dijous, 12 de juliol, una conferència que porta per nom “La Seu que volem”. En l’acte, Viaplana, exposarà aquella visió que té de la Seu actual, les mancances i oportunitats que en detecta, i quines són les línies de treball que creu que s’han d’engegar per a la millora del municipi. La Seu que volem pretén descriure quina és la direcció que els republicans consideren que ha de prendre la ciutat. ERC la Seu ha engegat en les darreres setmanes un procés participatiu anomenat “Imagina’t la Seu” per tal que tothom que ho desitgi pugui dir-hi la seva i col·laborar en la definició d’aquells aspectes a millorar de la Seu i Castellciutat. Viaplana, va ser escollit candidat a l’alcaldia per a les municipals 2019 el passat mes d’abril. L’acte està previst per al dijous 12 de juliol, a les 20h a la Sala de la Immaculada.  

Riu Segre

Una plataforma habilitada per a persones amb mobilitat reduïda al riu, dotació econòmica per a la Síndica municipal i servei de suport a entitats i associacions, mocions d’ERC la Seu

El grup municipal d’ERC a l’Ajuntament de la Seu, ha presentat tres mocions per a ser debatudes al ple del proper dilluns 9 de juliol. La formació republicana reclama la construcció d’una rampa d’accés al riu i una plataforma habilitada per a persones amb dificultats de mobilitat i que sigui emprada per a la pràctica de la pesca. ERC considera que cal fomentar aquesta pràctica de lleure i recreativa, que en molts casos es transmet de forma intergeneracional, freqüentment entre una franja de població d’edat avançada que sovint tenen dificultats en l’estabilitat, l’equilibri i la bipedestació. Així com també, facilitar a les persones amb diversitat funcional física, la seva pràctica. En la segona de les mocions, ERC sol·licita incloure al pressupost 2018, a través d’una modificació en el proper ple, una dotació econòmica a disposició de la Síndica de greuges municipal per tal de fer difusió del servei, apropar-lo a la ciutadania i mantenir-la informada de quines són les formes com adreçar-s’hi, així com poder fer actuacions derivades de la pròpia oficina. Finalment, ERC presenta conjuntament amb la CUP, una tercera moció on demana la creació d’un servei municipal de suport a entitats i associacions. Des de l’aplicació de la llei de transparència, les entitats del tercer sector han vist augmentat en escreix el seu volum de feina burocràtica de l’entitat, i en molts casos els és impossible de poder gestionar. Per aquest motiu, reclama la creació d’aquest servei de suport, que inclogui l'assessorament comptable necessari per a complir la legislació vigent en aquelles entitats amb uns ingressos inferiors als 50.000€   TEXT DE LES MOCIONS: MOCIÓ PER HABILITAR UNA PLATAFORMA DE PESCA ADAPTADA PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA El regidors del grup municipal d´Esquerra Republicana de Catalunya, Francesc Viaplana, Berta Vidal i Xavier Munt, presenten al plenari la següent proposta d´acord: EXPOSICIÓ DE MOTIUS La pràctica de la pesca és una activitat recreativa i de lleure força estesa al nostre territori.

Imagina’t Castellciutat, segona sessió del procés participatiu endegat per ERC la Seu

El grup municipal d’ERC a l’Ajuntament de la Seu, i la secció local del partit al municipi, van engegar, la setmana passada, un procés participatiu per tal de conèixer l’opinió d’urgellenques i urgellencs sobre tots aquells aspectes que fan referència al municipi. Aquesta segona sessió, vol ubicar la reflexió entorn el poble de Castellciutat i està prevista per al proper dilluns 2 de juliol, a les 20h al local social de Castellciutat, on s’atendran les diferents opinions, propostes i inquietuds referents al poble. El procés participatiu, a banda de conèixer la opinió de la gent de la Seu i Castellciutat, vol també dissenyar entre tots els participants, la que creuen que pot ser la millor Seu, aquella que tothom es pugui imaginar. Així mateix, per tota aquella persona que no pugui assistir a la trobada, s’ha dissenyat també un formulari online, on poder traslladar les opinions. Aquest formulari es troba disponible a la web de la formació: www.esquerra.cat/laseu          

Francesc Viaplana

Picurt, et trobo a faltar.

Ja tenim Sant Joan aquí, aquesta festa és una de les més arrelades a la nostra societat i ja fa dies que sentim els petards que anuncien la seva arribada. A la Seu, i a l’Alt Urgell, Sant Joan també ha estat durant anys sinònim de PICURT, la mostra de cinema de muntanya dels Pirineus. Jo, per tradició familiar, pels volts de Sant Joan acostumo a estar al Pallars, pel que se’m feia impossible assistir els dies més àlgids de la mostra,  cal dir  però que, PICURT és molt més que un cap de setmana de cinema de muntanya. Aquest any, per motius que no venen al cas, sí que seré a la Seu els dies de Sant Joan però, malauradament, tampoc podré assistir a PICURT ja que aquest any no se celebrarà. PICURT ha estat una mostra de cinema d’altíssima qualitat i s’estava fent el seu espai internacionalment, i és justament quan s’arriba a aquests nivells d’excel·lència, que és molt difícil la seva continuïtat si no hi ha una un recolzament determinat per part de l’administració, i més quan estem parlant de la seva organització en un territori de muntanya com és el nostre. No vull focalitzar en ningú, ja que trobo que no ha complert cap administració, ni local, ni comarcal, ni provincial (tant de bo pogués dir veguerial), ni nacional. PICURT és un projecte fet per pirinencs i pirinenques, amb la Montse Guiu al capdavant; que es feia al Pirineu, concretament a Ortedó, a Alàs i a la Seu, i amb vocació de posar en valor les potencialitats del Pirineu. Per tot això, és una molt mala notícia pel nostre territori que aquest any no es celebri la mostra de cinema. Hi ha altres projectes, com per exemple el FEMAP, que sí que reben el suport que no ha rebut PICURT, i no em sembla pas malament que en rebin, ara bé, no és just que arbitràriament (o jo almenys no en sé el motiu) uns rebin el suport i altres no. A més a més FEMAP i PICURT tenen un públic objectiu molt diferent, pel que en cap cas són incompatibles, tot al contrari, fa que gent molt diferent pugi al nostre territori o que els que hi vivim tot l’any puguem tenir cultura en la seva diversitat a prop de casa.

ERC la Seu inicia un procés participatiu per saber l’opinió de la ciutadania

El grup municipal d’ERC a l’Ajuntament de la Seu, engega aquesta setmana un procés participatiu per tal de rebre l’opinió de la ciutadania sobre la situació del municipi. El procés porta per nom “Imagina’t la Seu...” i, a banda de conèixer la opinió de la gent de la Seu i Castellciutat, vol també dissenyar entre tots els participants, la que creuen que pot ser la millor Seu, aquella que tothom es pugui imaginar. Imagina’t la Seu és un procés participatiu  per tal de definir les principals prioritats del nostre municipi. S’ha definit com un procés obert en que hi poden participar tots aquells urgellencs i urgellenques que vulguin prendre implicació amb la ciutat. Per aquest motiu, s’emplaça a tot aquell que ho desitgi, a assistir a una primera trobada presencial que es durà a terme el dimecres 20 de juny a les 20h al Centre Cívic El Passeig, on s’atendran les diferents opinions, propostes i inquietuds referent al municipi. Per facilitar el debat, es distribuirà la sessió en 3 àmbits, coincidint amb les tres grans àrees municipals: serveis centrals i al territori, atenció a les persones, i promoció econòmica. Així mateix, per tota aquella persona que no pugui assistir a aquesta primera trobada, s’ha dissenyat també un formulari online, on poder traslladar les opinions. Aquest formulari es troba disponible a la web de la formació: www.esquerra.cat/laseu Posteriorment, està previst també, realitzar una nova sessió a Castellciutat amb el mateix format i el títol “Imagina’t Castellciutat”  

Antics garatges Alsina Graells

Aprovades, per unanimitat, les mocions d’ERC la Seu

Les dues mocions presentades pel grup municipal d’ERC la Seu han estat aprovades de forma unànime. Tot i això, la moció que feia referència a la campanya de reducció d’aigua embotellada, ha tingut algunes transaccions que han estat acceptades per ERC. Així doncs, la moció aprovada contempla els següents punts: Promoure des de l’Ajuntament i la Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet una campanya de sensibilització per treballar amb l’objectiu de reduir al mínim l’ús de les ampolles de plàstic. Aquesta campanya ha de promoure l’ús d’ampolles de vidre i explicar els controls a que se sotmet l’aigua de boca a la Seu que en garanteix la seva qualitat. Establir converses amb els restauradors de la Seu en el marc del Consell de Promoció Econòmica i altres taules de concertació amb el sector, per tal que s’adhereixin a la campanya oferint aigua en ampolles de vidre retornables o gerres de vidre d’aigua d’aixeta als seus clients. Proposar accions de conscienciació i dissenyar la imatge de la campanya conjuntament amb la Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet en tant que entitat que promou el reciclatge i la reducció de residus a la nostra ciutat. Pel que fa la a l’altra moció, que pretén sol·licitar al Departament de Salut que s’ubiqui a les actuals instal·lacions del CAP un centre de dia de diàlisi, va ser aprovada també per unanimitat i sense cap modificació. Aquest nou servei, ha de millorar la situació dels pacients de diàlisi, evitant desplaçaments tant a Andorra com a Lleida, bé sigui per controls i seguiment, com per fer el tractament de diàlisi.  

Pressupostos participatius, del tot???

L’Ajuntament de la Seu d´Urgell fa tres anys que convoca a la ciutadana a uns pressupostos participatius on s’hi destina la quantitat de 100.000 euros. Qualsevol persona del municipi pot fer propostes que, posteriorment passaran una valoració tècnica i, si s’escau, formaran part de les seleccionades per tal que la ciutadania pugui votar les que creu  més adients. El grup municipal d´ERC estem plenament d’acord amb aquest tipus de propostes, que donen veu i vot a la població i canvien el funcionament i la visió de l´actual forma de fer política, en general. Creiem fermament en la participació ciutadana, les consultes populars i els referèndums. És per això, que no entenem vàries coses d’aquests Pressupostos Participatius, com per exemple, que departaments de l’Ajuntament hi realitzin propostes. Entenem que, si una determinada àrea creu convenient la realització d’una inversió concreta, el moment on cal pressupostar-la és en l’elaboració general del pressupost anual, no en aquests, que han de donar veu a la població del carrer. Aquest fet, que sabem que s’ha repetit ja anteriorment, ens denota cert menysteniment cap als tècnics d’àrea, que són els qui saben les necessitats reals del seu departament, i que en una primera proposta de pressupost, segurament l’hi havien inclòs, però que l’equip de govern no deuria creure convenient incloure-la al pressupost final, els seus motius tindran... Tampoc trobem normal incloure-hi algunes propostes d´arranjament de la via pública que haurien de ser actuacions per defecte de l’Ajuntament, com per exemple, la millora de la zona d’autocaravanes o l’adaptació d’un pas de vianants; ja que això hauria d´anar als pressupostos municipals i és tasca de l´equip de govern vetllar pel manteniment de la nostra ciutat. Tampoc acabem d´entendre com és que s´accepta a votació la construcció d´uns urinaris públics al centre històric quan el nostre grup municipal va presentar, el febrer de 2017, una moció sol·licitant-ne la seva instal·lació i aquesta va ser aprovada i està inclosa al pressupost corrent municipal.

Antics garatges Alsina Graells (foto

ERC reclama la ubicació d’un centre de dia de diàlisi a les instal·lacions de l’actual CAP i reduir el consum d’aigua embotellada.

El grup municipal d’ERC la Seu presenta per aquest ple, que se celebrarà dilluns 11 de juny, dues mocions per ser debatudes al consistori. La primera de les mocions vol sol·licitar al Departament de Salut que, un cop traslladat el CAP a les instal·lacions de l’antiga Alsina Graells, s’ubiqui a l’espai que quedarà disponible, un centre de dia on poder realitzar diàlisi als pacients de nefrologia. La proposta permetria alliberar les ambulàncies que actualment traslladen els pacients a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, per realitzar altres tipus de trasllats no urgents. Així mateix, amb aquest tipus de servei de nefrologia al territori, els pacients que realitzen diàlisi peritoneal, evitarien els trasllats per compte propi a Lleida per fer controls i seguiments, que podrien fer-se a la Seu. El grup republicà, fa una proposta també, per tal d’iniciar una campanya on els restauradors del municipi ofereixin una gerra d’aigua als clients, reduint així el consum d’aigua embotellada i evitar residus. La proposta s’encara de manera que s’expliqui els processos de potabilització i salubritat de l’aigua del municipi, així com regalar gerres serigrafiades amb el logotip de la campanya als establiments que s’hi adhereixin.   TEXT DE LES MOCIONS:   MOCIÓ PER A LA UBICACIÓ D’UN CENTRE DE DIA DE DIÀLISI A LES INSTAL·LACIONS DE L’ACTUAL CAP El regidors del grup municipal d´Esquerra Republicana de Catalunya, Francesc Viaplana, Berta Vidal i Xavier Munt, presenten al plenari la següent proposta d´acord: EXPOSICIÓ DE MOTIUS Com bé saben, s’està procedint a l’enderroc dels antics garatges de l’Alsina Graells per a la construcció del nou CAP. Aquest  fet, ocasiona la disponibilitat d’aprofitament de l’espai que forma part de l’hospital, on actualment està situat el nostre ambulatori. Des del nostre grup municipal creiem fermament que aquest espai podria acollir, entre altres serveis, un centre de dia de diàlisi, tal com ja existeixen als hospitals comarcals de Tremp i Puigcerdà.