La Seu d'Urgell

Notícia

MILLORA DE LA IL·LUMINACIÓ DELS PORXOS DELS CARRERS MAJOR I CANONGES I REVERTIR L’IVA A ENTITATS CULTURALS I MITJANS DE COMUNICACIÓ, MOCIONS D’ERC LA SEU  

ERC la Seu presenta al plenari del proper dilluns 5 de febrer, dues mocions i dues preguntes.
En la primera de les mocions, el grup municipal proposa la millora de la il·luminació dels carrers Major i Canonges a través del canvi dels actuals tubs fluorescents per llumeneres amb llum més càlida i de baix consum que propiciïn un passeig més agradable i afavoreixin l’embelliment de la zona.
La mateixa moció proposa complementar l’embelliment de l’espai com a atractiu turístic i comercial, mantenint converses amb els comerços de la zona i les productores elèctriques per establir una tarifa reduïda per a les hores posteriors al tancament de l’establiment, de manera que es mantingui la il·luminació dels aparadors. D’aquesta manera es creu que el passeig per l’espai pot resultar més atractiu, a la vegada que pot ser també un reclam per a potencials compradors.
El grup republicà, en la seva segona moció, exigeix al Ministeri d’Hisenda que aturi l’ofec a institucions culturals i mitjans de comunicació públics i centri esforços a lluitar contra el frau fiscal de les grans corporacions. Així mateix també exigeix l’aixecament de la intervenció de les finances de la Generalitat a càrrec del Govern espanyol.
Finalment, ERC la Seu presenta dues preguntes referents al trasllat de Ràdio Seu, anunciat el febrer de 2017, just fa un any, i que a data d’avui no es té clar quin és l’estat actual de l’execució. Aquestes són:
  1. Quin serà el cost definitiu en inversió per tal de fer efectiu el trasllat de Ràdio Seu a les instal·lacions dels estudis de l’antiga Ràdio Principat, ubicats al Passeig del Parc?
  2. Quina és la data prevista per a la realització del trasllat als esmentats estudis?
 
 
TEXT DE LES MOCIONS
MOCIÓ PER A LA MILLORA DE LA IL·LUMINACIÓ DELS PORXOS DEL CARRER MAJOR
El regidors del grup municipal d´Esquerra Republicana de Catalunya, Francesc Viaplana, Berta Vidal i Xavier Munt, presenten al plenari la següent proposta d´acord:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Els carrers Major i Canonges del nostre municipi esdevenen un dels principals reclams turístics i comercials de la ciutat, així com també, un espai de passeig freqüentat per gran nombre de vianants.
La seva il·luminació, actualment és a traves de tubs fluorescents que produeixen una llum blanca i freda, no afavorint gens a l’embelliment de la zona.
Per altra banda, el seguit de comerços i establiments tancats per inactivitat així com els aparadors foscos d’aquells que sí que se n’hi produeix, provoquen que el passeig de vianants per la zona sigui poc atractiu, i considerem que mantenir la il·luminació dels aparadors durant un breu període de temps després de l’hora de tancament, beneficiaria a fer més atractiu el passeig, alhora que pot esdevenir un reclam per a potencials compradors.
Per tot l’exposat, proposem al ple els següents
ACORDS:
Primer.- Realitzar el canvi de llumeneres de l’interior dels porxos per unes que produeixin una llum més càlida, de baix consum i que no minvi la lluminositat  garantint així un passeig més agradable i segur.
Segon.- Mantenir converses amb comerços de la zona i les productores elèctriques per tal d’establir una tarifa reduïda per a aquells establiments que mantinguin la il·luminació de l’aparador en horari de tancament, establint un horari d’apagada (22 hores en horari d’hivern i 24h a l’estiu).
 
MOCIÓ PER A REVERTIR LES RECLAMACIONS DE L’IVA A ENTITATS CULTURALS I MITJANS DE COMUNICACIÓ PÚBLICS
 
El regidors del grup municipal d´Esquerra Republicana de Catalunya, Francesc Viaplana, Berta Vidal i Xavier Munt, presenten al plenari la següent proposta d´acord:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Ministeri d’Hisenda, en el seu afany d’obtenir nous ingressos tributaris, està posant en risc el futur de les entitats culturals i dels mitjans de comunicació públics del país.
A partir d’un canvi en la interpretació de la Llei de l’IVA el Ministre Montoro exigeix que el sector cultural i els mitjans de comunicació públics abonin a l’Estat l’IVA corresponent a les subvencions rebudes de la Generalitat, considerant que són subvencions vinculades al preu del producte.
Clarament aquesta és una interpretació forçada de la normativa, per això des d’Esquerra Republicana vam aprofitar la recent tramitació al Congrés de la Llei de contractes del sector públic per introduir esmenes que modifiquen l’articulat de la Llei de l’IVA, evitant precisament aquesta interpretació forçada que realitza el Ministeri d’Hisenda. L’esmena va ser aprovada i tindrà efectes amb l’entrada en vigor de la Llei de contractes del sector públic, al mes de març del 2018.
Ara bé, el Ministeri d’Hisenda insisteix en aplicar la seva interpretació als exercicis que van de l’any 2012 al 2017, obligant a entitats culturals i a mitjans de comunicació públics a fer efectiu el pagament de grans quantitats de diners i posant en perill la seva sostenibilitat econòmica.
La mesura afecta, de moment, equipaments com el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), el MACBA, el CCCB o el Mercat de les Flors, que ja han anunciat que recorreran la decisió, així com també a la Corporació Catalana de Mitjans de Comunicació i no es descarta que es pugui estendre a altres entitats que reben ajuts públics.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell proposa d’adopció dels següents
 
ACORDS:
 
Primer. Exigir al Ministeri d’Hisenda que aturi l’ofec a les institucions culturals catalanes i dels mitjans de comunicació públics, renunciant a aquesta interpretació forçada que obliga a abonar els imports de l’IVA.
Segon. Exigir al Ministre Montoro que centri els esforços de la Hisenda espanyola a lluitar contra el frau fiscal de les grans corporacions enlloc d’intentar aconseguir recursos de sectors amb una clara vocació social i cultural.
Tercer. Treballar conjuntament amb la Generalitat de Catalunya i amb les entitats afectades en la defensa del sector cultural i del sector audiovisual de Catalunya.
Quart. Exigir l’aixecament immediat de la intervenció de les finances de la Generalitat a càrrec del Govern espanyol.
Cinquè. Comunicar aquest acord al Ministeri d’Hisenda, als grups polítics al Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes.
PREGUNTES REFERENTS AL TRASLLAT DE LES INSTAL·LACIONS DE RÀDIO SEU
El regidors del grup municipal d´Esquerra Republicana de Catalunya, Francesc Viaplana, Berta Vidal i Xavier Munt, presenten al plenari les següents preguntes:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
El mes de febrer de 2017 el govern municipal va anunciar el tant esperat trasllat de les instal·lacions de Ràdio Seu als estudis de l’antiga Ràdio Principat, ubicats al Passeig del Parc, i que entre altres beneficis, ha de permetre apropar més la ràdio municipal a la ciutadania.
A data d’avui no tenim clar quin és l’estat actual de l’execució de les millores, si se n’han de realitzar que no estiguessin previstes inicialment, ni quina és la previsió de data de trasllat i pressupost.
Per aquests motius, proposem a l’equip de govern les següents
PREGUNTES:
  1. Quin serà el cost definitiu en inversió per tal de fer efectiu el trasllat de Ràdio Seu a les instal·lacions dels estudis de l’antiga Ràdio Principat, ubicats al Passeig del Parc?
  2. Quina és la data prevista per a la realització del trasllat als esmentats estudis?