La Seu d'Urgell

Notícia

APROVADES UNÀNIMEMENT LES PROPOSTES PER MILLORAR DE LA IL·LUMINACIÓ DEL CENTRE HISTÒRIC I REVERTIR L’IVA A ENTITATS CULTURALS I MITJANS DE COMUNICACIÓ.

Carrer Major de la Seu
Carrer Major de la Seu
Les mocions presentades per ERC la Seu al passat ple municipal celebrat el dilluns 5 de febrer, han estat aprovades per unanimitat dels assistents.
La primera de les mocions feia referència a la millora de la il·luminació del centre històric i anava acompanyada d’una proposta per il·luminar els aparadors dels comerços durant les primeres hores nocturnes a través d’una tarifa elèctrica reduïda, a acordar amb les productores. Aquesta proposta, va ser transaccionada amb l’equip de govern modificant-ne el seu contingut, quedant redactada de la següent forma pel que fa als acords:
  1. Encarregar a l’oficina tècnica de l’Ajuntament, una valoració econòmica de llumeneres al centre històric per unes que produeixin una llum més càlida, de baix consum i que no minvi la lluminositat garantint així un passeig més agradable i segur.
  2. Traslladar aquesta valoració al proper Consell Municipal de Promoció Econòmica (CMPE) perquè decideixi la seva implantació i, si s’escau, incorporar-ho al pressupost del Centre Històric.
  3. Debatre en el proper CMPE una proposta per tal que els comerços que ho vulguin puguin ampliar l’horari d’il·luminació dels seus aparadors (fins a les 22h a l’hivern i fins a les 24h a l’estiu) i, si el CMPE ho estima oportú, encarregar a l’ajuntament, la negociació amb les companyies elèctriques per obtenir una tarifa reduïda per aquesta iniciativa.
En la segona proposta, s’exigia al Ministeri d’Hisenda revertir l’IVA a entitats culturals i mitjans de comunicació públics, deixant d’escanyar-los econòmicament i l’instava a esmerçar esforços en el frau fiscal de les grans corporacions. Així mateix, també n’exigeix l’aixecament de la intervenció de les finances de la Generalitat a càrrec del Govern espanyol.
Els grup municipal republicà va presentar també dues preguntes escrites sobre el trasllat de Ràdio Seu, anunciat el febrer de 2017, i les quals van ser respostes adientment.
  • Quin serà el cost definitiu en inversió per tal de fer efectiu el trasllat de Ràdio Seu a les instal·lacions dels estudis de l’antiga Ràdio Principat, ubicats al Passeig del Parc?
El seu cost s’estima en poc més de 62000 euros.
  •  Quina és la data prevista per a la realització del trasllat als esmentats estudis?
La seva previsió és per a finals de primavera,