La Seu d'Urgell

Notícia

Modificació de l'ordenança de locals de concurrència pública i la millora del suport a entitats esportives, mocions d'ERC la Seu

Presos i exiliats polítics
Presos i exiliats polítics
ERC la Seu proposa modificar l’ordenança que regula, entre altres coses, els horaris de tancament dels establiments d’oci nocturn per tal que aquests puguin allargar-lo més enllà de les 3.00. L’actual ordenança, va ser modificada per darrer cop l’any 1991 i no permet la ubicació al municipi de discoteques, pubs, bars musicals, cafè concerts i altres negocis d’oci nocturn.
La formació republicana, fa aquesta proposta, entenent que la modificació de l’ordenança, ha de permetre disposar d’una oferta més àmplia d’oci nocturn, minvant en els darrers anys,  i reduir els desplaçament de jovent a poblacions properes de Cerdanya, Andorra o llocs més allunyats.
Així mateix, ERC la Seu, considera que cal actualitzar l’ordenança i fer compatible la convivència entre el descans veïnal i l’oci nocturn.
Per aquests motius es demana al ple que encomani a la comissió de serveis centrals la revisió de l’ordenança dels Establiments de Concurrència Pública, i que es modifiqui els punts 2 i 3 de l’article 12 de la citada ordenança, i així sigui possible la ubicació al municipi de noves discoteques, pubs, bars musicals, cafès concert, etc.
La segona moció, vol millorar el suport que reben les entitats esportives des de l’estament municipal i se sol·licita incorporar al pressupost 2018 una partida de 7800 euros en concepte de subvencions.
Per altra banda, tal i com ha pogut copsar ERC la Seu mitjançant reunions amb diferents entitats esportives, es repeteix la demanda de major disponibilitat i coordinació en els horaris d’ús de les diferents instal·lacions esportives, així com la millora de diferents serveis com dutxes o vestidors. Per aquest motiu, es demana que es convoqui als clubs durant el mes d’abril per tal de determinar les necessitats i millorar la coordinació dels usos i disponibilitats.
Finalment, es demana pressupostar les millores necessàries en inversions i realitzar un calendari d’actuacions.
El Grup Municipal d’ERC la Seu, presenta també de forma conjunta amb PdECAT i la CUP, una moció per l’alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l’estat espanyol.
 
 
TEXT DE LES MOCIONS:
 
MOCIÓ PER LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA DELS ESTABLIMENTS DE CONCURRÈNCIA PÚBLICA

El regidors del grup municipal d´Esquerra Republicana de Catalunya, Francesc Viaplana, Berta Vidal i Xavier Munt, presenten al plenari la següent proposta d´acord:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Actualment l’oferta d’oci nocturn al nostre municipi és molt limitada, fet que comporta que molt del nostre jovent es desplaci a Andorra o Cerdanya per trobar espais d’oci nocturn. Aquests desplaçaments comporten un risc inherent que no es pot obviar.
També som plenament conscients que cal compaginar, no sent tasca fàcil, el descans dels veïns amb l’activitat d’oci nocturn. Actualment la Seu no disposa de cap espai que legalment pugui tancar més tard de les 3:00 de la matinada, el que provoca que a l’hora del tancament s’acumuli força gent al carrer provocant sorolls i molèsties als veïns. El fet de poder tancar més tard facilitaria que la gent sortís de forma més esglaonada, el que comportaria que no s’acumulés tanta gent al carrer en una hora concreta amb el soroll que implica tenir molta gent agrupada al mateix moment.
L’Ajuntament de la Seu d’Urgell disposa d’una ordenança pròpia pels establiments de concurrència pública. Aquesta ordenança va ser modificada per darrera vegada el 4 de novembre de 1991 i, el redactat actual en el seu article 12 en els punts 2 i 3, a la pràctica comporta que al nostre municipi no es puguin instal·lar discoteques, pubs, bars musicals, cafès concert, etc... tot i que compleixin tots els requisits d’insonorització  i limitació de decibels. Aquest fet, comporta que l’oferta d’oci nocturn al nostre municipi any rere any vagi minvant. Com ja hem dit, des del nostre grup volem preservar el descans dels veïns, però creiem que l’actual ordenança per un costat no compleix amb aquest objectiu, ja que avoca a que tota la gent es concentri a una hora determinada al carrer i, per un altre costat, tampoc respon a la necessitat que al nostre municipi el jovent trobi l’oci que la seva edat requereix i que es vegin avocats a fer desplaçaments (amb el risc inherent) a d’altres poblacions veïnes.
Per tots aquests motius, posem a consideració d’aquest ple l’aprovació dels següents:
ACORDS:
PRIMER.- Encomanar a la comissió de serveis centrals la revisió de l’Ordenança dels Establiment de Concurrència Pública per tal que sigui compaginable el respecte al descans dels veïns amb l’oferta d’oci nocturn al nostre municipi.
SEGON.- Modificar els punts 2 i 3 de l’article 12 de la citada ordenança, per tal que sigui possible la nova instal·lació de discoteques, pubs, bars musicals, cafès concert, etc... a dins del casc urbà del nostre municipi.
 
 
MOCIÓ PER MILLORAR EL SUPORT MUNICIPAL A LES ENTITATS ESPORTIVES DE LA SEU D’URGELL

El regidors del grup municipal d´Esquerra Republicana de Catalunya, Francesc Viaplana, Berta Vidal i Xavier Munt, presenten al plenari la següent proposta d´acord:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El 2015 va ser el darrer any que l’ajuntament de la Seu d’Urgell va comptar amb una partida pressupostària per subvencionar les entitats esportives. La seva cancel·lació va venir motivada, segons va explicar govern, per la davallada d’esportistes en els clubs que les demanaven.
L’any 2016 el Ple municipal va aprovar una moció per tal de recuperar una dotació en el pressupost del 2017 amb tal finalitat, entre altres acords. La moció va ser aprovada amb el vot favorable de tots els grups.
En les actuals reunions amb els clubs es repeteix la necessitat de major disponibilitat i coordinació en els horaris d´ús de les diferents instal·lacions esportives i també la millora de certes infraestructures (dutxes i vestidors del poliesportiu, per exemple). Aquest tema ja havia aparegut també durant la defensa de la moció del 2016.
El projecte de pressupost 2017, que no va reeixir, contemplava una partida de 7.800€ en concepte de “promoció i foment de l’esport” (programa 34.100) i que sembla que volia donar continuïtat a part de la moció aprovada l’any anterior.
Per tots aquests motius, posem a consideració d’aquest ple l’aprovació dels següents
ACORDS:
 
PRIMER.- Dotar el pressupost 2018 d’una partida de 7.800€ en concepte de subvencions a les entitats esportives, realitzant la modificació pressupostària en el Ple del mes de maig de 2018.
SEGON.- Convocar els clubs esportius durant el mes d’abril de 2018 a una reunió amb els representants de cada grup municipal de la Comissió Informativa corresponent, per tal de determinar les necessitats en els usos de les instal·lacions i també de les seves mancances per millorar les disponibilitats i acordar un ordre d’actuacions.
TERCER.- Pressupostar les millores de les instal·lacions i dotar les partides econòmiques pertinents, fixant un calendari d’actuacions per tal de donar compliment als acords del punt anterior al llarg de l’exercici 2018.
QUART.- Fer arribar el contingut d’aquests acords  als clubs esportius per tal que en tinguin coneixement així com anar-los informant de totes les decisions i accions empreses en compliment de cada punt anterior.
 
MOCIÓ PER L’ALLIBERAMENT DELS PRESOS POLÍTICS, EL RETORN DELS EXILIATS I LA DENÚNCIA DE LA DERIVA ANTIDEMOCRÀTICA I AUTORITÀRIA DE L’ESTAT ESPANYOL

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Catalunya ha tornat a patir, altra vegada, un nou atac repressiu per part del govern de Mariano Rajoy i el bloc del 155, conjurats amb el poder judicial i policial de l’estat. L’onada repressiva contra els catalans i les catalanes és majúscula i el govern espanyol està disposat a tot, fins i tot a vulnerar els drets civils, polítics i humans més bàsics per tal d’erradicar qualsevol signe de dignitat del poble català. Intenten esclafar la voluntat de la sobirania popular empresonant injustament els nostres legítims representants públics, tots ells gent de pau.
El passat divendres 23 de març quedarà gravat a la memòria del nostre país com un nou dia trist i negre. L’empresonament injust, arbitrari i abusiu dels diputats i diputades Carme Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, i l’exili de Marta Rovira tornarà a ressonar en els annals de la història del nostre país com un nou episodi fosc de repressió i de vulneració dels principis democràtics més elementals. Un escenari que queda agreujat per la recent detenció del President legítim de Catalunya, Carles Puigdemont, totalment incomprensible davant la comunitat internacional.
Un divendres negre no només pel poble català sinó també pel poble espanyol, on cada vegada i amb més intensitat els seus ciutadans estan perdent els drets i llibertats més bàsics i inviolables en qualsevol país que es pretengui a si mateix com a democràtic i civilitzat.
Davant d’aquesta nova injustícia, d’aquesta ignomínia, d’aquest acte d’autoritarisme intransigent que ens recorda de manera inevitable les èpoques més fosques de l’Espanya del segle XX, des del món local no podem restar impertèrrits i ens alcem per dir sense vacil·lar que continuarem defensant les nostres idees polítiques. No hi haurà prou barrots per silenciar-les. Avui, un cop més, volem dir-ho molt alt i clar: sempre estarem al costat d’aquells representants que defensen la voluntat del poble, del mandat de l’1 d’octubre i el resultat de les eleccions del 21 de desembre.
I l’estat, en lloc d’actuar com una democràcia madura, on el diàleg i l’acord són el motor de la cohesió de la societat, han decidit oferir cops de porra, menyspreu, humiliació, amenaces i, finalment, presó. Una causa general contra l’independentisme, una autèntica cacera de bruixes, feroç i salvatge, sense mesura.
Potser, ingènuament, es pensen que manllevant-nos als nostres representants, Carles Puigdemont, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluís Puig, Dolors Bassa, Meritxell Serret, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Marta Rovira i Anna Gabriel, ens rendirem i dimitirem d’exercir el nostre mandat democràtic, emanat directament dels ciutadans i ciutadans. Res més lluny de la realitat. Ens mantindrem ferms en defensa de la causa més justa que hi pot haver: la llibertat i el ple exercici de la democràcia.
Contra la dictadura del 155, trobareu un poble compromès i ferm. Perquè la nostra lluita és la lluita dels homes i les dones lliures i justos, que volen ser tractats com a ciutadans i no com a súbdits.
Per tots aquests motius,  proposem al ple l’adopció dels següents:
ACORDS
 
PRIMER.- Exigir la llibertat immediata de tots els presos polítics: Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez.
 
SEGON.- Exigir el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats:  Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Marta Rovira i Anna Gabriel, i la garantia del respecte absolut als seus drets polítics, ciutadans i humans sense veure’s sotmesos a cap judici pel seu lliure exercici polític.
 
TERCER.- Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió, de la vulneració dels drets polítics i humans i del dret a decidir dels ciutadans per part d’un estat que jutja les idees i empresona de forma il·legal.
 
QUART.- Denunciar l’evident manca de separació de poders a l’estat espanyol, així com la manipulació i coacció dels mitjans de comunicació per part de l’estat.
 
CINQUÈ.- Demanar a les institucions europees que no continuïn emparant accions pròpies d’una dictadura i apel·lar a la justícia internacional perquè intercedeixi de manera immediata i garanteixi el respecte als drets dels ciutadans catalans.
 
SISÈ.- Instem a totes les entitats de la Seu d’Urgell i l’Alt Urgell a defensar els drets fonamentals, civils, polítics, la llibertat, la democràcia i els nostres legítims representants escollits democràticament del Parlament de Catalunya.
 
SETÈ.- Atenent a la crida del Molt Honorable President del Parlament de Catalunya, el Sr. Roger Torrent, aquest ajuntament vol mostrar el seu suport la crida unitària del President i també a la plataforma “Espai Democràcia i Convivència” que té com a objectius “la defensa de les institucions catalanes, la convivència, la cohesió social i els drets i llibertats de la ciutadania”.
 
VUITÈ.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) així com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), l’aprovació de la present moció.