La Seu d'Urgell

Notícia

ERC reclama que s’avanci en l’acollida de persones refugiades i la creació d’una aplicació mòbil de l’àrea de joventut. També presenta una moció de suport a les dones víctimes d'agressions sexuals.

Després d’haver presentat una moció conjunta de tots els grups municipals al plenari del mes de setembre de 2016 en suport a l’acollida de persones refugiades al nostre municipi, el grup municipal d’ERC considera que no s’ha avançat en aquesta matèria i, tres anys més tard, reclama que es produeixin els tràmits formals per tal de donar acollida a persones refugiades provinents de conflictes bèl·lics i la plena implicació de l’Ajuntament. Així doncs, en sol·licita la inscripció a l’inventari de recursos per a persones refugiades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per tal d’oferir-nos com a municipi acollidor d’una família refugiada. A l'inventari, cal que s’hi ofereixi  un habitatge que vagi a càrrec del pressupost municipal i un lloc de treball municipal per un dels membres de la família per tal de fer front a les despeses de sosteniment familiar. Per últim, també es demana que realitzi un pla d’acollida i acompanyament a les persones que siguin assignades per tal de fer més fàcil el procés d’inclusió al municipi.
 
En una altra moció, el regidors d’ERC consideren que els canals d’informació que utilitza l’àrea de joventut i l’oficina jove són desfasats i insuficients per tal d’oferir informació efectiva al jovent, i per aquest motiu reclama la creació d’una aplicació mòbil que hauria de permetre travessar la frontera comunicativa entre els joves i els canals convencionals.
Aquesta, i altres aportacions, van ser exposades durant l’aprovació de l’actual Pla Local de Joventut, el setembre de 2016, i amb les quals hi havia el compromís d’anar incorporant a les actuacions anuals. El grup republicà, considera que l’aplicació ha de constar d’un apartat d’informació genèrica, adaptada al territori, sobre els diferents àmbits que treballa el departament, així com un servei de missatgeria per informar de les novetats.
 
Suport a les dones víctimes d’agressions sexuals
ERC la Seu, presenta una tercera moció arran de la indignant sentència del cas de La Manada, on dona suport a totes les dones víctimes d’agressions sexuals. També sol·licita que es porti a terme un protocol a nivell municipal per a la prevenció i l’abordatge de situacions d’assetjament sexual en els espais d’oci i de lleure i es formi en perspectiva de gènere i violència masclista totes i tots els professionals de l’Ajuntament, en especial aquells que ofereixen serveis directes a les dones. Així mateix també es reclama la revisió del Codi Penal per tal que s’hi incorpori la perspectiva de gènere i que es garanteixi la formació obligatòria i continuada de la judicatura per a la garantia dels drets de les dones.

TEXT DE LES MOCIONS
 
MOCIÓ PER INICIAR ELS TRÀMITS D’ACOLLIDA D’UNA FAMÍLIA REFUGIADA

El regidors del grup municipal d´Esquerra Republicana de Catalunya, Francesc Viaplana, Berta Vidal i Xavier Munt, presenten al plenari la següent proposta d´acord:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Al ple del mes de setembre de 2015, vam presentar conjuntament amb tots els grups polítics del consistori, una moció impulsada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per donar suport a l'acollida de població refugiada víctima de la guerra civil de Síria, així com d'altres conflictes internacionals que estan tenint lloc a la Mediterrània.
Aquesta moció preveia, entre altre punts, “Definir quin suport (servei i infraestructura) pot oferir el municipi per acollir les persones sol·licitants.” Des d’aquella data, no tenim coneixement que s’hagi avançat en els diferents aspectes que contemplava la moció.
Tres anys més tard, la crisi humanitària de persones que fugen de conflictes armats i segueixen circulant per Europa o que malviuen en camps de refugiats, segueix sent escandalós, així com els que moren diàriament a la Mediterrània. Tres anys més tard, però, les notícies d’aquest tema queden camuflades, fomentant la percepció social que la situació ha millorat, res més lluny de la realitat.
Considerem que cal demostrar fermament la voluntat de col·laborar amb l’acolliment de persones refugiades i és hora de fer passes endavant.
Per tots aquests motius, posem a consideració d’aquest ple l’aprovació dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Inscriure l’Ajuntament de la Seu d’Urgell a l’inventari de recursos per a persones refugiades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per tal d’oferir-nos com a municipi acollidor d’una família refugiada.
SEGON.- Oferir un habitatge a la família que sigui assignada a la Seu d’Urgell i que el seu arrendament i despeses de subministres vagin a càrrec de l’Ajuntament.
TERCER.- Oferir un lloc de treball municipal a algun dels membres de la família a acollir segons el seu perfil professional i les seves capacitats per tal de poder fer front a les despeses de sosteniment familiar.
QUART.- Establir un pla d’acollida a les persones refugiades que siguin acollides per tal d’acompanyar-los en el coneixement dels serveis públics, el coneixement de l’entorn, l’aprenentatge de la llengua,  i tots aquells aspectes que millorin la seva inclusió a la nostra societat.
 
MOCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UNA APLICACIÓ MÒBIL DE L’ÀREA DE JOVENTUT / OFICINA JOVE DE L’ALT URGELL

El regidors del grup municipal d´Esquerra Republicana de Catalunya, Francesc Viaplana, Berta Vidal i Xavier Munt, presenten al plenari la següent proposta d´acord:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El setembre del 2016, va ser aprovat el Pla Local de Joventut 2016-2019. La nostra formació va fer-hi un seguit d’aportacions per ser incorporades en les actuacions anuals. Una d’elles, és la millora de la comunicació amb el jovent del nostre territori, actuació que considerem essencial per tal de poder fer unes polítiques de joventut realistes, que es corresponguin a les necessitats dels i les joves, així com perquè els arribi la informació d’interès.
Al vigent pla local, al programa 4.2.1 “Servei d’informació juvenil”, a l’acció 2 de comunicació, s’hi exposa que “Cal una reordenació de la comunicació cap als joves” i hi consten les següents actuacions: 
- Bustiades a totes les llars del municipi amb públic jove de 12 a 35 anys.
- Campanyes d’impacte al municipi.
- Utilitzar suports no convencionals (plafons i skates grafitejats, etc).
- Campanyes dins els centres de secundària, de batxillerat i de cicles formatius.
- Possibilitat d’interactuar amb els propis joves, proposar, difondre, etc.
- Repartir “flyers” en diferents llocs concorreguts per a joves.
- Crear una subcomissió amb diferents perfils de joves, la qual es reuniria mensualment amb la finalitat de parlar sobre tot el que es faci referent a joventut i difondre totes les activitats entre tots per tal d’arribar a tots els joves.
 
Des del grup municipal considerem aquestes actuacions desfasades, de poca repercussió i baix impacte; i creiem que un canal efectiu per tal d’arribar al jovent és a través d’una aplicació mòbil pròpia de l’àrea de joventut o de l’Oficina Jove de l’Alt Urgell.
Coneixem de l’existència d’una aplicació de l’Oficina Jove a nivell nacional, en la que la informació és genèrica i abasta un territori tan ampli que la informació s’acaba difonent.
Així mateix, considerem que cal que a la aplicació hi consti informació fixa en matèria d’habitatge, salut, ocupació, estudis i beques, etc...
Per tots aquests motius, posem a consideració d’aquest ple l’aprovació dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Creació d’una aplicació mòbil pròpia de l’àrea de joventut o l’Oficina Jove de l’Alt Urgell, des de la qual s’informi als usuaris de tots els recursos, activitats i serveis que puguin ser del seu interès.
SEGON.- Que l’aplicació disposi d’un apartat fixe amb informació general adaptada al territori sobre els diferents àmbits temàtics que es treballen des de joventut (habitatge, treball, formació, mobilitat, salut, etc...)
TERCER.- Que l’aplicació consti d’un apartat d’actualització constant, i amb possibilitat d’enviar missatges als usuaris, per tal de poder informar al jovent de forma immediata de les noves accions, actuacions i informacions.
QUART.- Dissenyar l’aplicació perquè sigui compatible amb els diferents sistemes operatius de telèfons mòbils.
 
MOCIÓ PER LA DEFENSA DELS DRETS DE LES DONES VÍCTIMES D’AGRESSIONS SEXUALS

El regidors del grup municipal d´Esquerra Republicana de Catalunya, Francesc Viaplana, Berta Vidal i Xavier Munt, presenten al plenari la següent proposta d´acord:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La sentència dictada recentment per l’Audiència provincial de Navarra en relació al cas conegut com “La Manada” condemna els cinc membres acusats per abús sexual i no per violació els fets que van passar durant les festes dels San Fermines del 2016, a Pamplona. La resolució judicial estableix penes de 9 anys de presó per abús sexual continuat amb prevalença i a 5 anys de llibertat vigilades després del compliment de la pena. El tribunal no ha considerat el delicte d’agressió sexual i obvia que es produís cap tipus d’intimidació ni de violència i tampoc no té en compte l’agreujant per actuació grupal ni la vulneració de la intimitat.
La sentència ha generat un fort rebuig social i del moviment feminista i nombroses expertes i experts jurídics l’han valorat, així com entitats feministes i de dones, ONU dones i d’Amnistia Internacional, entre altres. La consideració d’abús sexual dels fets és un greuge cap a totes les dones i suposa una legitimació de la violació que situa en una posició de total desempara a totes les dones supervivents d’aquests delictes. La sentència afavoreix la impunitat de les agressions masclistes i envia un missatge de descrèdit de la vivència de les dones que pateixen aquestes agressions i les revictimitza. A més, aquest cas posa de manifest com els estereotips de gènere influeixen en l’anàlisi dels fets i les conclusions exposades pels magistrats, en especial allò que s’expressa al vot particular en què es demana l’absolució de totes els acusats a excepció del delicte lleu de furt.
És evident que la justícia espanyola no empara els drets de la ciutadania i ha sortit a la llum el biaix patriarcal que la perverteix i que encara la fa més injusta per les dones. Aquesta sentència crea un precedent d’impunitat i desacredita la versió de la víctima posant al centre del debat la forma d’actuació de la dona que pateix la violència i no pas de les persones que l’exerceixen.
Per la seva part, les administracions públiques han de continuar portant a terme mesures de prevenció de la violència masclista i de sensibilització en la igualtat de gènere i la prevenció de les relacions abusives. A Catalunya, enguany commemorem una dècada d’ençà de l’aprovació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista que garanteix un conjunt de drets per restituir el projecte de vida de les dones en situació de violència masclista.
No és No! Cap violació és justificable o interpretable.
Per tots aquests motius, posem a consideració d’aquest ple l’aprovació dels següents
ACORDS:
Primer. Manifestar el suport d’aquest Ajuntament a les dones que són víctimes d’agressions sexuals.
Segon. Animar a totes les persones compromeses amb la causa feminista a seguir mostrant el seu rebuig a la sentència i el seu suport a les dones supervivents de les violències masclistes perquè volem ser lliures, no valentes.
Tercer. Exigir la revisió del Codi Penal perquè s’hi incorpori la perspectiva de gènere per tal que s’eviti l’existència d’interpretacions arbitràries i que es basen en estereotips de gènere, que acaben portant a sentències amb un clar biaix masclista.
Quart. Garantir la formació obligatòria i continuada de la judicatura per a la garantia dels drets de les dones.
Cinquè. Portar a terme un protocol a nivell municipal per a la prevenció i l’abordatge de situacions d’assetjament sexual en els espais d’oci i de lleure.
Sisè. Formar en perspectiva de gènere i violència masclista totes i tots els professionals de l’Ajuntament, en especial aquells que ofereixen serveis directes a les dones.
Setè. Comunicar aquest acord a les entitats de dones del municipi, als grups polítics al Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes.